Tại sao công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm (LT-TP) lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Tại sao công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm (LT-TP) lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Tại sao công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm (LT-TP) lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? 


                  a/ Thế mạnh lâu dài: 
- Nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú: dẫn chứng lương thực, chăn nuôi, thuỷ sản… 
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài nước. 
- Cơ sở vật chất kỹ thuật được chú trọng đầu tư. 
                  b/ Mang lại hiệu quả cao: 
- Không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại thu hồi vốn nhanh. 
- Chiếm tỷ trọng khá cao trong giá trị sản lượng công nghiệp cả nước và giá trị xuất khẩu. 
- Giải quyết nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.                  c/ Tác động đến các ngành kinh tế khác:  
- Thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp. 
- Đẩy mạnh phát triển các ngành ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí nông nghiệp… 

 
Tại sao công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm (LT-TP) lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Tại sao công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm (LT-TP) lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang