HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng HSG Địa Lí 12 - ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng HSG Địa Lí 12 - ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

 


NGUỒN LỰC 5: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA.
Câu 14: Gthích vì sao đ`g lối, csách of Đ & N lại đ.c coi như là 1 nguồn lực chính để pt kt-xh. Hãy nêu ~ ndung chính of đ`g lối đổi mới của Đ & N ta hiện nay & ah? of đ`g lối đổi mới tới sự nghiệp CN hoá và hđại hoá ở n/c ta.
*Gthích:
- Đ`g lối csách of Đ & N đ.c coi như là trí tuệ tổng hợp của toàn Đ? & toàn dân để phác thảo ra chiến l.c pt kt-xh ở cả n/c trg mỗi 1 gđoạn lsử nhất định và ND chính of đ`g lối này đ.c thể hiện trg các nghị quyết của Đhội Đ? csản toàn quốc th`g kỳ.
- Nếu đ`g lối of Đ & N vạch ra mà đúng đắn nghĩa là vừa phù hợp ∀ xu thế chg of TG, vừa phù hợp ∀ l`g dân, đem lại q`lợi cho toàn dân thì đ`g lối đó sẽ kích thích sx pt đưa đn/c ổn định, văn minh, phồn vinh & ltục pt.
- Ng.c lại nếu đ`g lối of Đ & N vạch ra mà đi ng.c ∀ xu thế chg of TG ko đem lại q`lợi cho toàn dân thì nhanh chóng đưa đn/c tới chỗ lầm than & nhanh chóng mất n/c.
Qua đó ta khẳng định đ`g lối csách đúng đắn of Đ & N đ.c coi như là 1 nguồn lực chính -nguồn lực trí tuệ- trg pt kt-xh ở n/c ta hiện nay.
*N/dung chính:
- Tr/c hết, cần phải xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp vì cơ chế bao cấp nó đã tước đoạt mất q` làm chủ của λ lđộng về phg tiện sx & sp? do chính họ làm ra nên đã kìm hãm sự cải tiến KT công nghệ nâng cao năng xuất, chất l.g sp?.
- Phải xd nền kt h`g hoá thị tr`g là để tạo ra q` làm chủ cho λ lđộng về phg tiện sx và sp? do họ làm ra sẽ kích thích cải tiến công nghệ & nâng cao năng xuất, chất l.g sp?.
- Phải xd 1 cơ cấu kt thật năng động có nghĩa là cơ chế này phải thích nghi ∀ mọi hc? trg n/c, TG & luôn cho hquả kt cao.
- Trg đ`g lối đổi mới thì Đ & N ta đã vạch ra cl.c ổn định & pt kt-xh ở cả n/c đến năm 2000 & sau năm 2000 ∀ ND chính of cl.c này là:
+ Tr/c hết cần phải khẳng định là tiếp tục đưa n/c ta đi theo con đ`g of CNXH & lấy chủ nghĩa Mac-Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hđộng.
+ = mọi giá đưa n/c ta tiến nhanh, tiến mạnh lên CN hoá, hđại hoá để có thể nhanh chóng hội nhập ∀ nền kt TG.
+ Phải xd 1 nền kt n` tp` trg đó có 2 tp` kt có từ trước là QD & tập thể thì ngày nay cho phép h`thành nền kt ngoài QD là để tạo ra n` việc làm, kích thích mọi tài năng of λ lđộng để sx ra n` của cải cho đn/c.
+ Phải xd 1 nền kt mở cửa có nghĩa là coi 5 châu là bạn, tạm gác thù cũ h/g về tg lai (VN muốn làm bạn ∀ all) là để mở rộng thị tr`g tiếp thu công nghệ hđại of TG tạo cơ hội cho n/c ta hội nhập ngay ∀ TG.
+ Trg pt kt of n/c ta ngày nay phải lấy hquả kt làm thước đo cho mọi sự pt.
- Để thực hiện ~ ND đổi mới nêu trên thì Đ & N ta đã vạch ra 1 loạt các csách mà 1 trg ~ csách đó là csách tạo vốn có nghĩa là = mọi cách Nhà n/c huy động các nguồn vốn trg dân, vốn ngân sách & đb là các nguồn vốn đầu tư n/c ngoài thì mới có thể nhanh ch/g hđại hoá nền kt cả n/c.
*Ah? of đ`g lối đổi mới tới sự nghiệp CN hoá & hđại hoá ở n/c ta. 
- Tr/c hết đ`g lối đổi mới nó đã tạo ra q` làm chủ cho toàn dân, ∀ thực hiện dchủ hoá toàn xh có ý nghĩa kích thích mọi λ tài, vật lực thi đua sx stạo ra n` của cải cho đn/c.
- Đ`g lối đổi mới nó đã mở rộng đ.c thị tr`g XK cho n/c ta góp phần làm cho TG hiểu đ.c VN (nhờ csách mở cửa). Từ đó n/c ta mới có khả năng XK n` sp? trg n/c & nhập đ.c n` công nghệ hđại of TG.
- Công cuộc đổi mới n/c ta b/c đầu đã làm ổn định đs/g kt-xh cho toàn dân, đẩy lùi lạm phát & đưa n/c ta thoát cảnh kh?g hoảng kt triền miên.
- Đ`g lối đổi mới đã tạo cho nền kt cả n/c b/c đầu đã có tốc độ tăng tr?g đáng kể mà điển hình là tốc độ tốc độ tăng trưởng of GDP tăng từ 0,2%/năm (76-80) lên 5,1%/năm (88-90) & lên 8,3%/năm (90-93); Tốc độ tăng tr?g CN tăng từ 0,6%/năm (76-80) lên 3,3%/năm (88-90) & lên 12,6%/năm (90-93); N2 tăng từ 2%/năm (76-80) lên 3,9%/năm (88-90) & lên 6,3%/năm (90-93).


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Học sinh giỏi Học sinh giỏi 12 Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang