Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng HSG Địa Lý 11 - Toàn cầu hóaToàn cầu hóa

+ tác động toàn cầu hóa:

-       Thế giới chiến tranh lạnh chia rẽ thế giới thành những cánh đồng riêng lẻ, được bao bọc những bức tường dày khó xuyên qua được. để lay chuyển thay đổi chúng ta liên lạc với nhau trong lề lối đầu tư và cách thức tìm hiểu thế giới. ngày nay không còn khái niệm thế giới thứ nhất thứ hai hay thứ ba nữa mà chỉ còn thế giới phát triển nhanh và thế giới phát triển chậm . sự thay đổi đó tóm gọn trong 3 khía cạnh : dân chủ hóa công nghệ, dân chủ hóa tài chính và dân chủ hóa thông tin.

-       Nhưng toàn cầu hóa không phải không có mặt trái ví dụ: toàn cầu hóa về kinh tế sẽ kéo theo toàn cầu hóa về văn hóa độc hại và chúng ta cần ngăn chặn việc toàn cầu hóa văn hóa độc hại này.

-       Rõ ràng cuộc CMKH công nghệ đến thế giới này có tầm ảnh hưởng rộng lớn. nhưng chúng ta còn cần xét đến một yếu tố quan trọng nữa đó là trí thức. Nền  kinh tế  tri thức sớm muộn sẽ thay thế nền kinh tế lao động cổ xưa. Ngày nay chúng ta đang sống trong trong hình thái xã hội sau công nghiệp với các ngành dịch vụ, công nghệ thông tin…

? Việt Nam có cơ hội và thách thức gì khi gia nhập WTO ?

+ Cơ hội:

     Mở rộng thị trường , được hưởng quyền ưu đãi và hàng hóa được xuất khẩu thuận lợi sang các nước thành viên khác trong WTO.

     Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài

     Tiếp nhận và đổi mới công nghệ, thiết bị

     Tạo điều kiện phát huy nội lực.

     Tạo điều kiện hình thành phân công lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mới trên nhiều lĩnh vực.

+ Thách thức:

     Nền kinh tế nước ta hiện nay còn có nhiều mặt lạc hậu so với khu vực trên thế giới

     Trình độ quản lí còn thấp

     Sự chuyển dịch kinh tế còn chậm

     Sử dụng các nguồn vốn còn kém hiệu quả.


Đang cập nhật thêm......
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang