HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?

TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?

TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?
TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?

- Trong NN ở nông thôn, kinh tề hộ gia đình đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế trong sản xuất, nhưng do nguồn lực còn hạn chế, nên Kinh tế hộ gia đình vẫn chưa đưa nền NN nước ta tiến lên NN hàng hoá theo quy mô sản xuất lớn. Phù hợp với nền Ktế thế giới 
- Sự phát triển các vùng chuyên canh kết hợp với CN chế biến là  
         + Điều kiện để huy động các nguồn lực sẵn có ở nông thôn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong NN,  thúc đẩy NN tiến nhanh lên CN hoá, thúc đẩy phát triển tổ chức lãnh thổ NN và phát triển đô thị hoá ở nông thôn 
         + Giảm chi phí và thời gian vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 
         + Giúp nâng cao giá trị kinh tế của nông sản  
Phát triển các vùng c.canh NN là hình thức tổ chức sản xuất NN tiên tiến,có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà buôn, nhà nước. Nhờ đó phát huy được các nguồn lực ở nông thôn và sản xuất NN ở nông thôn mang bộ mặt mới tiến bộ hơn.  
Ngoàì ra còn có sự kết hợp với CN chế biến sẽ dễ dàng cung cấp nguyên liệu cho 
CN chế biến, đồng thời CN chế biến giúp bảo vệ và làm tăng giá trị nông sản (làm cho nó có giá trị hơn.) 

TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?

TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?


TẠI SAO phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển KT-XH ở nông thôn ?



................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang