HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? 

                a/ Thế mạnh lâu dài: Nguồn năng lượng phong phú: (Xem câu 19 ở trên)                              

+Than…… dầu………..điện ……..  
                b/ Mang lại hiệu quả cao: 
- Đã và đang hình thành mạng lưới các nhà máy điện cùng với hệ thống đường dây tải điện cao áp 500 kv. 
                   Đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội. 
                   Phục vụ các ngành kinh tế và đời sống của người dân.                
 c/ Tác động đến các ngành kinh tế khác: (Xem câu 19)  ................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?


Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang