HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng HSG Địa Lý 10 - GÓC NHẬP XẠ - GIỜ

Tài liệu chuyên sâu bồi dưỡng HSG Địa Lý 10 - GÓC NHẬP XẠ - GIỜ

 
Bài 1 : CÁCH TÍNH GÓC NHẬP XẠ CAO NHẤT TẠI MỘT VĨ ĐỘ VÀO MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHO TRƯỚC

Bài 1 : CÁCH TÍNH GÓC NHẬP XẠ CAO NHẤT TẠI MỘT VĨ ĐỘ VÀO MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHO TRƯỚC

            Thông thường bài toán yêu cầu tính góc nhập xạ khi MT qua thiên đỉnh tại một vĩ độ nào đó vào một trong 4 ngày đặc biệt trong năm ( Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí)  nên góc lệch giữa CTB hoặc CTN với xích đạo 23027 ‘ là (k)  không đổi

 

* Vào ngày 21/3 và 23/9, MT qua thiên đỉnh tại Xích đạo (00)nên góc k =0

                        Do vậy vào 2 thời điểm nầy tại một vĩ độ j nào đó, độ cao của MT trên đường chân trời cao nhất sẽ là  :                  hj  = 900 - j

·         Vào ngày 22/6 (khi MT qua thiên đỉnh tại CTB,  k=23027‘) thì :

+Các địa phương ở BBC có độ cao của MT trên đường chân trời cao nhất sẽ là  :

hj(BBC)  = 900|(j-k) |

+Các địa phương ở NBC có độ cao của MT trên đường chân trời cao nhất sẽ là  :

hj(NBC)  = 900 – (j+k)

·         Vào ngày 22/12 (khi MT qua thiên đỉnh tại CTN,  k=23027‘) thì :

+ Các địa phương ở NBC có độ cao của MT trên đường chân trời cao nhất sẽ là  :

hj(NBC)  = 900|(j-k) |

+Các địa phương ở BBC có độ cao của MT trên đường chân trời cao nhất sẽ là  :

hj(BBC)  = 900 – (j+k)

Ta có Góc nhập xạ cao nhất ở các vĩ độ đặc biệt như sau :

 

Vĩ độ

21/3 & 23/9

22/6

22/12

900B

00

23027’

 

66033’B

23027’

46054’

00

23027’B

66033’

900

43006’

Xích đạo

900

66033’

66033’

23027’N

66033’

43006’

900

66033’N

23027’

00

46054’

900N

00

 

23027’

 

Bài 2 : CÁCH XÁC ĐỊNH VĨ ĐỘ KHI BIẾT GÓC NHẬP XẠ CAO NHẤT VÀO MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHO TRƯỚC

 

Vào ngày  22/6, người ta xác định độ cao Mặt Trời lúc giữa trưa tại một nơi là 45012’. Tìm vĩ độ nơi đó 

Cần xác định nơi càn tìm có thể ở BBC và cũng có thể ở NBC

a/ Ở BBC : Áp dụng công thức tính góc nhập xạ cao nhất vào ngày 22/6 ở BBC:

hj(BBC)  = 900|(j-k) |

45012’       = 90- |(j-k) |

 (j-k)        = 90 - 45012’

             (j-k)         = 44048’

j                = 44048’+ k

                                                      = 44048’+ 23027’

                                                      = 68015’ VB

 

a/ Ở NBC : Áp dụng công thức tính góc nhập xạ cao nhất vào ngày 22/6 ở NBC:

 

hj(NBC)    = 900 – (j+k)

45012’         = 90- (j+k)

 (j+k)         = 90 - 45012’

       = 44048’

j                 = 44048’- k

                                                        = 44048’- 23027’

                                                        = 21021’ VN

 

Bài 3:

CÁCH TÍNH VĨ ĐỘ MÀ MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH VÀO MỘT NGÀY CHO TRƯỚC.

Ta có bảng :

Tháng

số ngày/tháng

Từ ngày đến ngày

Số ngày

Cộng

Cung

giây cung

Giây cung/ngày

1

31

21.3 - 21.4

31

93

 

 

 

2

28

21.4 - 21.5

30

23027'

84420

907.7

3

31

21.5 - 22.6

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

30

22.6 -- 22.7

30

93

 

 

 

5

31

22.7 - 22.8

31

 

 

 

6

3

22.8 - 23.9

32

 

84420

907.7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

31

23.9 - 23.10

30

90

 

 

 

8

31

23.10 - 23.11

31

 

 

 

9

30

23.11- 22.12

29

 

84420

938.0

 

 

 

 

 

 

 

 

10

31

22.12- 22.1

31

89

 

 

 

11

30

22.1- 22.2

31

 

 

 

12

31

22.2 - 21.3

27

 

84420

948.5

Dựa vào bảng

Để tính vào ngày 30/4 mặt trời sẽ lên thiên đỉnh tại vĩ độ nào ta tính :

 Từ 21/3 đến 21/4 là 31 ngày

Từ 21/4 đến 30/4 là 9 ngày

Tổng cộng là 40 ngày.

Mỗi ngày Mặt Trời chuyển động biểu kiến là 907.7 giây cung

Vậy 40 ngày là : 907.7 * 40 = 36309.8 giây

= 1005’9’’

Vào khoảng thời gian co ngày 30/4 là thời điểm MT đang  chuyển đọung biểu kiến từ XĐ đến CTB. Do vậy : Vào ngày 30/4, Mặt TRời sẽ lên thiên đỉnh ở vĩ độ : 1005’9’’ VB

Tương tự ta có cách tính cho những vĩ độ khác vào những thời điểm khác.

Bài 4 :

CÁCH TÍNH NGÀY MÀ MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH TẠI MỘT VĨ ĐỘ CHO TRƯỚC.

 

 

Mặt Trời sẽ lên thiên đỉnh tại vĩ độ 21011’32’’ VB vào ngày,tháng nào ?

Ta đổi vĩ độ về giây cung : = 21*3600 + (11*60)+32

                                                = 76292’’

Vĩ vĩ độ đã cho nằm trong vùng nội chí tuyến ở BBC nên sẽ có 2 lần MT qua thiên đỉnh,  thời gian cần xác định sẽ rơi vào 2 thời điểm :

 Từ 21/3 đến 22/6 và từ 22/6 đến 23/9

a/ Từ 21/3 đến 22/6 ,MT chuyển động biểu kiến từ XĐ đến CTB mất 93 ngày với 84420 giây cung vậy với 76292 giây cung thì phải mất :

     = (76292*93)/84420   = 84 ngày

Mà từ 21/3 đến 22/6 là 93 ngày vậy sau 21/3 84 ngày sẽ là ngày 13/6 , hoặc trước 22/6 9ngày ( 93-84) sẽ là ngày 13/6.

b/ Từ 22/6 đến 23/9 ,MT chuyển động biểu kiến từ CTB đến XĐ mất 93 ngày với 84420 giây cung vậy với 76292 giây cung thì phải mất :

     = (76292*93)/84420   = 84 ngày

Vậy trước 23/9 9 ngày thì sẽ là ngày : 24/9

Đáp số của câu hỏi nầy là : Vào 2 ngày 13/6 và 14/9 Mặt TRời sẽ qua thiên đỉnh tại vĩ độ 21011’32’’ VB ( Dạng toán nầy đáp số ngày xác định được phép sai số  1 ngày )

 

Bài 5 :

TÍNH TỐC ĐỘ GÓC VÀ TỐC ĐỘ DÀI CỦA VẬN ĐỘNG TỰ QUAY CỦA TRÁI ĐẤT

 

1/ Tốc độ góc : Mọi vĩ độ đều bằng nhau = 3600/ 24 giờ = 150/giờ

2/ Tốc độ dài :

                        Chu vi xích đạo (j=0)    2r.p=  400075km = 40075000 m

                        Thời gian quay hết 1 vòng (s)   = 24 giờ =  86400’’

                        Tốc độ dài tại XĐ là :             (d)       = 464m/s

            dj = j/s  (j = 2r.p)    = 2r.p/s

Tại một vĩ độ j khác thì công thức tính tốc độ dài sẽ là

dj =    = 2r.p/s   . cos j          ( m/s)

 

Vĩ độ

cos j

 

0

1

 

10

0.99

 

20

0.94

 

30

0.87

 

40

0.77

 

45

 0.71

 

50

0.64

 

60

0.5

 

70

0.34

 

80

0.17

 

90

0

 

 

Vào ngày 22/6 MT chiếu thẳng góc tại CTB, so sánh góc đồng vị thì sẽ tìm ra kết quả, tương tự cho ngày 22/12/ và các ngày 21/3,23/9.

 


 

Bài 6:  CÁCH XÁC ĐỊNH GIỜ ĐỊA PHƯƠNG, GIỜ QUỐC TẾ

  Lưu ý :

-          Giờ các địa phương phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ các địa phương ở phía Tây

-          Qua một múi giờ thì tăng hoặc giảm 1 giờ

-          Vượt qua đường đổi ngày , nếu theo chiều từ Tây Sang Đông (ngược chiều kim đồng hồ ) thì lùi 1 ngày; nếu theo chiều từ Đông sang Tây ( thuận kim đồng hồ) thì tăng thêm 1 ngày.

-          Các tháng 1,3,5,7,8,10,12 luôn  có 31 ngày

-          Tháng 2 năm nhuận mới có ngày 29/2 ( Năm nhuận chia hết cho 4, trừ những năm đầu thiên niên kỷ)

-          Các dạng toán  Động về máy bay, chuyển điện tín, di chuyển của Bão…. cần lưu ý thời gian bay hoặc thời gian chuyển điện tín, thời gian di chuyển của bão…

 

Bài 7 : CÁC BÀI TOÁN VỀ TỶ LỆ XÍCH BẢN ĐỒ

            Lưu ý tỷ lệ bản đồ rút ngắn về khoảng cách chứ không phải diện tích. Nếu đề bài cho tỷ lệ rút ngắn của một cái ao hình tròn thì phải quan tâm đến bán kính, nếu là vườn trường hình vuông thì phải quan tâm đến cạnh của vườn trường.

 

 

Bài 8 : TOÁN VỀ DÂN SỐ

 

Tg%  là tỉ số tăng tự nhiên

Dân số thế giới năm đã cho  là D0

Dân số thế giới năm cần tìm là Dn

Ta có n = Dn-D0

Gọi t= Tg/100

Nếu n là số dương ( có nghĩa là xác định số dân của năm nào đó sau năm đã cho ) thì :

        Dn = D0 * (1+t )n            

Nếu n là số âm ( có nghĩa là xác định số dân của năm nào đó trước  năm đã cho ) thì :

        Dn = D0 / (1+t )n            

----------------------------Bài tập ôn -------------


Câu 1:

          Hội “ Thầy giáo không biên giới” tại London đã gởi một bản fax vào lúc 22 giờ ngày 19.11.2011 để chúc mừng “ Ngày nhà giáo Việt Nam ” . Hai giờ sau, bản fax được chuyển đến Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên Huế .

 Hỏi Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên Huế đã nhận bản fax đó vào giờ nào, ngày nào?

        Hướng dẫn: 7 giờ ngày 20.11.2011.

Câu 2:

   Lễ hội Festival Huế năm 2012 khai mạc vào lúc 19giờ ngày 7.4.2012,

được truyền hình trực tiếp. Hãy tính giờ, ngày các địa điểm  xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc.

Địa điểm

Kếptao

(180Đ)

Niu Đêli

(770Đ)

Thượng      Hải

( 1210Đ)

LaHabana

( 820 22’T)

Honolulu

( 157049’T)

Giờ

?

?

?

?

?

Ngày...

?

?

?

?

?

Hướng dẫn:

    

Địa điểm

Kếptao

(180Đ)

Niu Đêli

(770Đ)

Thượng      Hải

( 1210Đ)

LaHabana

( 820 22’T)

Honolulu

( 157049’T)

Giờ

13h

17h

20h

6h

1h

Ngày...

7.4.2012

7.4.2012

7.4.2012

7.4.2012

7.4.2012

 

Câu 3:

      Tỉnh Thừa Thiên Huế  có vĩ độ địa lí từ  15059’30”B đến 160 44’30”B.     Xác định thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh ở  tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Hướng dẫn:

      Tỉnh Thừa Thiên Huế  nằm từ vĩ độ 150 59’30”B đến 16044’30”B nên trong năm  có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

           Lần 1 từ xuân phân (21/3) tới hạ chí (22/6) - từ xích đạo tới chí tuyến Bắc- hết 93 ngày

           Lần 2 từ hạ chí (22.6) về thu phân (23/9) - từ chí tuyến Bắc về xích đạo -hết 93 ngày

        Mỗi ngày Mặt Trời di chuyển được quãng đường (1 góc) là 23027/93 ngày  00158’’

        Thời gian Mặt Trời di chuyển từ xích đạo tới vĩ độ  15059’30”B và vĩ độ  15059’30”B về xích đạo hết: 15059’30”/ 00158’’= 63 ngày.

        Tương tự mặt Trời di chuyển từ xích đạo tới vĩ độ 16044’30”B hết 66 ngày,

 vậy Mặt Trời lên thiên đỉnh tại tỉnh Thừa Thiên  Huế trong khoảng thời gian:

                                Lần 1 Từ 23/5 đến 26/5

                                Lần 2 Từ 19/7 đến 22/7

 

Câu 4:

Ngày 4 tháng 1 và ngày 13 tháng 6 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ nào?

 Hướng dẫn:

a)              Ngày 4/1:

       + Mặt Trời di chuyển từ CTN lên XĐ (22/12 đến 21/3 ) hết 89 ngày.

       + Một ngày Mặt Trời di chuyển được 1 góc: 0015’48’’.

       + Từ ngày 22/12 đến ngày 4/1 Mặt Trời di chuyển được 1 góc:

                                0015’48’’x13 ngày = 3025’

       + Vậy ngày 4/1 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ:

                                23027’ – 3025’ = 20002’ N

b)             Ngày 13/6:

Tương tự trên ngày 13/6 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở vĩ độ 21009’B

Câu 5:

        Giờ địa phương của Hà nội là 12 giờ, cùng lúc đó giờ địa phương của Hải phòng là 12giờ3’24”.Tính độ lệch kinh độ, kinh độ Hải phòng ( kinh độ Hà nội là 105052’Đ).

                 Độ lệch giờ 12g 3’24” - 12g  = 3’24”

                           à    Độ lệch kinh        =  51’

                  Nếu kinh độ của Hà Nội là 105o52’Đ thì kinh độ Hải phòng:

                                        105o52’ +51’  = 106o 43’Đ


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Học sinh giỏi Học sinh giỏi 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang