HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TẠI SAO Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại dẫn đầu về GDP, về giá trị hàng công nghiệp, hàng xuất khẩu?

TẠI SAO Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại dẫn đầu về GDP, về giá trị hàng công nghiệp, hàng xuất khẩu?

Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?
Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?  


- Đông Nam Bộ có nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển,  
- có cơ cấu CN. NN, và dịch vụ phát triển hơn các vùng khác 
-     Có ưu thế về vị trí địa lí, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm.  
- Có nguồn lao động lành nghề 
- Có cơ sở vật chất khá tốt 
- Có những chính sách hợp lý 
- Thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước 
- Đông Nam Bộ đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao 

 
Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?

Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?


Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?

Tại sao Đông Nam Bộ có diện tích nhỏ, dân số trung bình, nhưng lại  dẫn đầu về GDP, về giá trị hang công nghiệp, hàng xuất khẩu?................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang