CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 12 - MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT - Đề số 2


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 12

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT  

Đề số 2

Có đáp án và trả lời chi tiết

Câu 1. Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung

A. Bắc Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Đông Triều B. Ngân Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Bắc Sơn.

C. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều D. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm.

Câu 2. Ranh giới tự nhiên của trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là dãy

      A. Hoành Sơn                 B. Bạch Mã                        C. Ngân Sơn                      D. Hoàng Liên Sơn

Câu 3. Quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam.

     A. Campuchia.                B. Thái Lan.                      C. Lào                                D. Trung Quốc

Câu 4. Đường bờ biển nước ta dài (km)

A.  3460      B. 2360.         C. 3260.         D. 3270

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây đúng về vùng nội thủy nước ta? A. Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở.

B.   Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía ngoài đường cơ sở.

C.  Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển.

D.  Phần ngầm dưới biển thuộc phần lục địa kéo dài.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu?

     A. Móng Cái - Hà Tiên                                                 B. Quảng Ninh - Cà Mau.

     C. Móng Cái - mũi Cà Mau.                                        D. Hải Phòng - Kiên Giang.

Câu 7. Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư,... là vùng

     A. đặc quyền về kinh tế.                                               B. lãnh hải.

     C. thềm lục địa.                                                             D. tiếp giáp lãnh hải

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi Tam Đao có hướng nào sau đây?

      A. Đông - tây.                                                                B. Tây bắc - đông nam

     C. Đông bắc - tây nam.                                                 D. Vòng cung.

Câu 9. Tác động của gió phơn Tây Nam đến khí hậu nước ta là

A.  gây ra mưa vào thu đông cho khu vực Đông Trường Sơn.

B.   tạo sự đối lập về khí hậu giữa Đông Bắc và Tây Bắc

C.  tạo thời tiết khô nóng cho ven biển Trung Bộ.

D.  gây ra mùa khô cho Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết nước ta có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với những nước nào sau đây?

     A. Trung Quốc, Campuchia.                                        B. Lào, Campuchia

      C. Trung Quốc, Lào.                                                    D. Philippin, Trung Quốc

Câu 11. Thiên tai nào dưới đây không xảy ra ở vùng núi Tây Bắc nước ta?

     A. Rét hại.                        B. Lũ quét.                         C. Trượt lở đất.                 D. Triều cường.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hai tỉnh nào sau đây tiếp giáp với Trung Quốc?

     A. Quảng Ninh, Lạng Sơn.                                          B. Lạng Sơn, Thái Nguyên.

      C. Quảng Ninh, Bắc Kạn.                                            D. Cao Bằng, Tuyên Quang.

Câu 13. Ở nước ta, theo 3 đai cao từ thấp lên cao có các loại đất lần lượt là

     A. phù sa, feralit có mùn, mùn thô.                             B. phù sa, mùn thô, feralit có mùn.

     C. mùn thô, feralit có mùn, phù sa.                            D. feralit có mùn, mùn thô, phù sa

Câu 14. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và trang 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

     A. Con Voi.                     B. Bạch Mã.                      C. Hoành Sơn.                   D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trạm khí hậu Hà Nội có mưa nhiều nhất vào tháng nào sau đây?

      A. Tháng 10.                   B. Tháng 8.                        C. Tháng 7.                        D. Tháng 9.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta?

      A. Rào Cỏ.                       B. Pu Tha Ca.                    C. Phu Luông.                   D. Chư Yang Sin.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5 hãy cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta vừa giáp Trung Quốc,vừa giáp Lào?

      A. Sơn La                        B. Hòa Bình                       C. Lai Chậu                       D. Điện Biên

Câu 18. Vùng đất là

     A. Toàn bộ phần đất liền tiếp giáp biển                     B. Toàn bộ phần đất liền và các hải đảo

     C. Các quần đảo xa bờ và phần đất liền                     D. giới hạn bởi các đường biên giới

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

     A. Ngân Sơn.                   B. Hoàng Liên Sơn.          C. Pu Đen Đinh                 D. Trường Sơn Bắc

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng?

     A. Sông Gâm.                 B. Sông Chảy.                   C. Sông Mã.                      D. Sông Lô.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?


      A. Đắk Lắk.                     B. Điện Biên.                     C. Nghệ An.                      D. Thanh Hóa

Câu 22. Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta ở phía trong đường cơ sở?

     A. Lãnh hải                                                                    B. Nội thủy.

     C. Vùng đặc quyền về kinh tế.                                    D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

Câu 23. Đồng bằng chậu thổ có diện tích lớn nhất nước ta là

      A. đồng bằng sông Cửu Long.                                    B. đồng bằng sông Hồng.

     C. đồng bằng sông Mã.                                                D. đồng bằng sông Cả.

Câu 24. Trên đất liền, điểm cực Nam của nước ta thuộc A. xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

B.   xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

C.  xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

D.  xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố) giáp với Lào?

     A. 10.                                B. 9.                                    C. 11.                                  D. 8.

Câu 26. Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa chủ yếu cho

      A. Nam Bộ.                                                                    B. Tây Nguyên và Nam Bộ.

C. Nhiều loại động vật hoang dã, thủy hải sản.           D. miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Câu 27. Do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên sông ngòi nước ta có đặc điểm là 

A. lưu lượng nước lớn và hàm lượng phù sa cao.

B.   chiều dài tương đối ngắn và diện tích lưu vực nhỏ.

C.  chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ.

D.  chảy theo hướng tây bắc- đông nam và đổ ra biển Đông.

Câu 28. Tác động của gió mùa Đông Bắc nước ta mạnh nhất ở

      A. Đồng bằng Bắc Bộ.                                                 B. Tây Bắc.

      C. Bắc Trung Bộ.                                                          D. Đông Bắc

Câu 29. Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

     A. Nội thủy                                                                    B. Vùng tiếp giáp lãnh hải

     C. Lãnh hải                                                                    D. Thềm lục địa

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

     A. An Giang                    B. Kiên Giang                   C. Đồng Tháp                    D. Cà Mau

Câu 31. Mùa mưa nghiêng về thu - đông là nét đặc trưng của khu vực nào?

     A. Miền Trung                B. Miền Nam                     C. Miền Bắc                      D. Tây Nguyên

Câu 32. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong 4 địa điểm có lượng mưa trung bình năm lớn nhất là

      A. Hà Nội.                       B. Huế.                               C. Nha Trang.                   D. Phan Thiết

Câu 33. Dựa vào yếu tố nào miền khí hậu phía Nam phân thành 2 mùa mưa, khô?

     A. Chế độ nhiệt.                                                             B. Chế độ mưa

     C. Chế độ bức xạ Mặt Trời.                                         D. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

Câu 34. Các điểm cực Bắc, nam, đông, tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh

A. Hà Giang, Cà Màu, Điện Biên, Khánh Hòa 

B. Điện Biên, Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa

C.  Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên

D.  Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, Hà Giang

Câu 35. Ở nước ta, gió Tây khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời kỳ

     A. Mùa đông                   B. Mùa hạ                          C. Nửa sau mùa hạ           D. Nửa đầu mùa hạ

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc vùng núi Tây Bắc ?

     A. Dãy Pu Đen Đinh                                                     B. Dãy Pu Sam Sao

     C. Dãy PuXai Lai Leng                                                D. Dãy Hoàng Liên Sơn

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

      A. Hoàng Liên Sơn.       B. Trường Sơn Bắc           C. Pu Sam Sao.                 D. Con Voi.

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

     A. Bình Thuận.               B. Ninh Bình.                    C. Kiên Giang.                  D. Hậu Giang.

Câu 39. “Gió mùa Đông Nam“ hoạt động ở miền Bắc nước ta vào mùa nào trong năm?

     A. Mùa xuân.                  B. Mùa thu.                        C. Mùa đông.                    D. Mùa hạ.

Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết cao nguyên Mộc Chậu thuộc vùng nào sau đây?

     A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                     B. Tây Nguyên.

      C. Bắc Trung Bộ.                                                          D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc?

      A. Sơn La                        B. Lai Chậu.                      C. Điện Biên.                    D. Hà Giang.

Câu 42. Hiện tượng cát bay cát chảy lấn chiếm ruộng vườn làng mạc làm hoang hóa đất đai phổ biến nhất ở

     A. Bắc Bộ                                                                       B. Nam Bộ.

     C. Tất cả các vùng ven biển.                                        D. Ven biển miền Trung.

Câu 43. Đây không phải là ý nghĩa kinh tế - xã hội của vị trí địa lý nước ta? 

A. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, giàu sức sống.

B.   Tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chung sống hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng.

C.  Tạo thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.

D.  Giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và trên TG.

Câu 44. 85% diện tích nước ta là địa hình

     A. đồi núi có độ cao trung bình.                                  B. núi cao.

     C. đồng bằng và đồi núi thấp.                                      D. đồng bằng

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

     A. Kiều Li Ti.                  B. Pu Tha Ca                     C. Tây Côn Lĩnh.              D. Mẫu Sơn.

Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nước ta có bao nhiêu lưu vực hệ thống sông lớn?

     A. 6.                                  B. 7.                                    C. 2.                                    D. 9.

 

ĐÁP ÁN

 

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

6. A

7. D

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. B

15. B

16. D

17. D

18. B

19. A

20. C

21. A

22. B

23. A

24. D

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. A

32. B

33. B

34. C

35. D

36. C

37. D

38. D

39. D

40. D

41. A

42. D

43. A

44. C

45. C

46. D

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc

Sơn, Đông Triều (xem Atlat trang 13) => Chọn đáp án C

Câu 2.

Ranh giới tự nhiên của trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là dãy Bạch Mã (sgk Địa lí 12 trang 30 hoặc Atlat trang 13-14)

=> Chọn đáp án B

Câu 3.

Thái Lan không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam (xem Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án B

Câu 4.

Đường bờ biển nước ta dài 3260km (sgk Địa lí 12 trang 14) => Chọn đáp án C

Câu 5.

Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. (sgk Địa lí 12 trang 15) => Chọn đáp án A.

Câu 6.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên => Chọn đáp án A

Câu 7.

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư,... là vùng tiếp giáp lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang

15)

5 => Chọn đáp án D

Câu 8.

Căn cút vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Tam Đao có hướng Tây Bắc - Đông Nam =>

Chọn đáp án B

Câu 9.

Tác động của gió phơn Tây Nam đến khí hậú nước ta chủ yếu là tạo thời tiết khô nóng cho ven biển

Trung Bộ => Chọn đáp án C

Câu 10.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, nước ta có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, Campuchia => Chọn đáp án A

Câu 11.

Thiên tai không xảy ra ở vùng núi Tây Bắc nước ta là Triềú cường vì vùng núi Tây Bắc không giáp biển => Chọn đáp án D

Câu 12.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hai tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc => Chọn đáp án A

Câu 13.

Ở nước ta, theo 3 đai cao từ thấp lên cao có các loại đất lần lượt là phù sa, feralit, feralit có mùn, đất mùn và đất mùn thô (sgk Địa lí 12 trang 51-52)

=> Chọn đáp án A

Câu 14.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và trang 14, dãy núi là ranh giới tự nhiên giữa miền Tây

Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là dãy Bạch Mã => Chọn đáp án B

Câu 15.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trạm khí hậu Hà Nội có mưa nhiều nhất vào tháng 8 (xem cột mưa tháng nào cao nhất) => Chọn đáp án B

Câu 16.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, đỉnh núi thuộc vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta là đỉnh Chư Yang Sin cao 2405m => Chọn đáp án D

Câu 17.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, tỉnh Điện Biên vừa giáp Trung Quốc vừa giáp Lào => Chọn đáp án D

Câu 18.

Vùng đất là Toàn bộ phần đất liền và các hải đảo (sgk Địa lí 12 trang 13)

6 => Chọn đáp án B

Câu 19.

Dãy núi Ngân Sơn thuộc vùng núi Đông Bắc có hướng vòng cung rõ rệt. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và sgk Địa lí lớp 12 trang 30)

=> Chọn đáp án A

Câu 20.

Sông Mã không thuộc hệ thống sông Hồng mà thuộc hệ thống sông Mã. Sông Gâm, sông Chảy, sông Lô thuộc hệ thống sông Hồng.(Atlat Địa lí Việt Nam trang 10)

=> Chọn đáp án C

Câu 21.

Tỉnh Đắk Lắk không giáp Lào. Các tỉnh dọc từ Điện Biên đến Kon Tum có đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Lào. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5)

=> Chọn đáp án A

Câu 22.

Nội thủy là bộ phận của vùng biển Việt Nam tiếp giáp với đất liền, phía trong đường cơ sở. Ngày 12-11-1982, Chính phủ nước ta đã ra tuyên bố quy định đường cơ sở ven bờ biển để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.

Vùng nội thủy cũng được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền. (sgk Địa lí lớp 12 trang 15)

=> Chọn đáp án B.

Câu 23.

Đồng bằng chậu thổ có diện tích lớn nhất nước ta là đồng bằng sông Cửu Long => Chọn đáp án A Câu 24.

Trên đất liền, điểm cực Nam của nước ta thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (sgk Địa lí 12 trang 13 và Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án D

Câu 25.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, nước ta có 10 tỉnh giáp với Lào bao gồm Điện

Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum => Chọn đáp án A

Câu 26.

Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa chủ yếu cho Tây Nguyên và Nam Bộ (sgk Địa lí 12 trang 41)

=> Chọn đáp án B

Câu 27.

Do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên sông ngòi nước ta có đặc điểm là lưu lượng nước lớn và hàm lượng phù sa cao, mạng lưới sông ngòi dày đặc và chế độ nước phân hóa theo mùa (sgk Địa lí 12 trang 45-46) => Chọn đáp án A

Câu 28.

Tác động của gió mùa Đông Bắc tới nước ta mạnh nhất ở Đông Bắc 7 => Chọn đáp án D

Câu 29.

Bộ phận nội thủy của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền(sgk Địa lí 12

trang 15)

=> Chọn đáp án A

Câu 30.

Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4-5, giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển là Kiên Giang => Chọn đáp án B

Câu 31.

Mùa mưa nghiêng về thu - đông là nét đặc trưng của khu vực Đông Trường Sơn, có thể gọi chung là miền Trung => Chọn đáp án A

Câu 32.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong 4 địa điểm có lượng mưa trung bình năm lớn nhất là Huế, mưa trung bình năm >2800mm => Chọn đáp án B

Câu 33.

Dựa vào Chế độ mưa để phân mùa miền khí hậu phía Nam thành 2 mùa mưa, khô => Chọn đáp án B

Câu 34.

Các điểm cực ở nước ta: cực Bắc - Đồng Văn Hà Giang

Cực Nam: Ngọc Hiển - Cà Mau Cực Đông: Vạn Ninh - Khánh Hòa Cực Tây: Mường Nhé - Điện Biên => Chọn đáp án C

Câu 35.

Ở nước ta gió Tây khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời kì nửa đầu mùa hạ gây ra hiệu ứng phơn cho vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc (sgk Địa lí 12 trang

41)

=> Chọn đáp án D

Câu 36.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy Pu Xai Lai Leng thuộc vùng núi Trường Sơn Bắc, không thuộc

vùng núi Tây Bắc => Chọn đáp án C

Câu 37.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là dãy Con Voi (dãy Con Voi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ) => Chọn đáp án D Câu 38.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, tỉnh Hậu Giang không giáp biển

=> Chọn đáp án D

Câu 39.

“Gió mùa Đông Nam“ hoạt động ở miền Bắc nước ta vào mùa hạ (sgk Địa lí 12 trang 42) => Chọn đáp án D

Câu 40.

Mộc Chậu thuộc Sơn La, thuộc TDMNBB => Chọn đáp án D

Câu 41.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, tỉnh không giáp Trung Quốc là Sơn La (Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án A

Câu 42.

Hiện tượng cát bay cát chảy lấn chiếm ruộng vườn làng mạc làm hoang hóa đất đai phổ biến nhất ở Ven biển miền Trung, vì thế ven biển miền Trung có các cánh rừng chắn cát bay => Chọn đáp án D Câu 43.

Ý nghĩa kinh tế - xã hội của vị trí địa lý nước ta không bao gồm Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, giàu sức sống vì đây là ý nghĩa về mặt tự nhiên => Chọn đáp án A

Câu 44.

85% diện tích nước ta là địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (sgk Địa lí 12 trang 29) => Chọn đáp án C

Câu 45.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi cao nhất miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là Tây Côn Lĩnh (2419 m)

=> Chọn đáp án C

Câu 46.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, nước ta có 9 hệ thống sông lớn

=> Chọn đáp án D 


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang