BÀI 17 + 18: THỔ NHƯỠNG QUYỂN - SINH QUYỂN - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT


BÀI 17 + 18: 
SINH QUYỂN
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
THỔ NHƯỠNG QUYỂN

I. Sinh quyển

Là quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống gồm thực, động vật, vi sinh vật. Chiều dày của sinh quyển tùy thuộc giới hạn của sinh vật.

+ Giới hạn trên là nơi tiếp giáp tầng ô dôn của khí quyển ( 22 - 25 km)

+ Giớhạn dưới xuống tận đáy đại dương, ở lục địa xuống tận đáy của lớp vỏ phong hóa.

 Giới hn ca sinh quyển bao gồm toàn bộ thy quyển, phần thấp ca khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa.

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật

 

BÀI 17 + 18: THỔ NHƯỠNG QUYỂN - SINH QUYỂN - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT


1. 
Khí hậu: Ảnh hưởng trực tiếp thông qua: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng.

Nhiệt độ: Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ dẫn đến sự thay đổi thực vật theo vĩ độ.
Nước và độ ẩm: Nơi nước và độ ẩm cao sinh vật phát triển mạnh, ngược lại ở vùng hoang mạc ít sinh vật sinh sống.
Ánh sáng ảnh hưởng quyết định đến sư quang hợp của thực vật.

2. Đất:

Thổ nhưỡng (đất): Lớp vật chất mềm, xốp trên bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
Độ phì đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

Thổ nhưỡng quyển ( lớp phủ thổ nhưỡng) : là lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp ( thổ nhưỡng) ở trên bề mặt lục địa.nơi tiếp xúc với khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.

=> Đặc tính lý, hóa và độ phì của đất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật.

3. Địa hình

Độ cao, hướng sườn, độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật vùng núi.
Vành đai sinh vật thay đổi theo độ cao.
Lượng nhiệt, ẩm ở các hướng sườn khác nhau nên độ cao bắt đầu và kết thúc các vành đai sinh vật khác nhau.

4. Sinh vật
Thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố của động vật.
Động vật và thực vật có mối quan hệ rất chặt chẽ.
Thực vật là nơi cư trú và là nguồn thức ăn của động vật.

5. Con người

Ảnh hưởng lớn đến sự phân bố sinh vật.
Mở rộng hay thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật.

page1image14900544 page1image14894592

Ví dụ: ........................................................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ........................................................................................................... 

CÂU HỎI ÔN BÀI

Câu 1Ở lục địa, giới hạn phía dưới ca sinh quyển xuống tới đáy của

A. lớp phủ thổ nhưỡng. B. lớp vỏ phong hoá. vỏ lục địa.

Câu 2. Loài cây ưa nhiệt thường phân bố ở vùng
A. ôn đới, nhiệt đới. B. nhiệt đới, cận nhiệt.

nhiệt, ôn đới.
Câu 3. Nhân tố quyết định đến sự phân bố của sinh vật là

A. địa hình. B. nguồn nước. Câu 4. Giới hn phía trên ca sinh quyển là

A. giáp đỉnh tầng đối lưu (8-16km). (22km).

C. giáp đỉnh tầng bình lưu (50km). Câu 5. Giới hạn dưới ca sinh quyển là

A. đáy đại dương và đáy của lớp vỏ phong hoá.

C. giới hạn dưới ca lớp vỏ Trái đất.
Câu 6. Giới hn ca sinh quyển bao gồm toàn bộ các quyển nào sau đây?

A. Khí quyển và thy quyển. B. Thy quyển và thch quyển.

C. Thy quyển và thổ nhưởng quyển. D. Thch quyển và thổ nhưởng quyển.

Câu 7. Khí hậảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật thông qua các yêu tố
A. nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất. B. nhiệt độ, nước, độ ẩm, ánh sáng. C. nhiệt độ, nước, khí áp, ánh sáng. D. nhiệt độ, không khí, độ ẩm, ánh

sáng.
Câu 8. Các nhân tố ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển và phân bố ca sinh vật là

A. khí hậu, đất, dòng biển, sinh vật, động vật. B. khí hậu, thy quyển, đất, con người, địa hình.

C. khí hậu, đất, địa hình, sinh vật, con người. D. khí hậu, đất, khí áp, sinh vật, con người.

Câu 9. Giới hn ca sinh quyển bao gồm
A. phần trên thy quyển, phần thấp ca khí quyển và lớp phủ thổ nhưỡng.
B. toàn bộ thy quyển, phần thấp ca khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hoá.
C. toàn bộ thy quyển và khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá và phần trên cđá gốc.
D. phần trên thy quyển và toàn bộ khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá và phần trên của đá gốc.

Câu 10. Động, thực vậở vùng cực nghèo nàn là do

C. lớp dưới của đá gốc. C. nhiệt đới, xích đạo.

D. đất. B. giáp tầng ô-dôn ca khí quyển

D. giáp đỉnh tầng giữa (80km).

B. độ sâu 11km đáy đại dương.

C. khí hậu.

D. giới hạn dưới ca vỏ lục địa.

D. lớp

D. cận

A. Quá lnh. B. Thiếu ánh sáng. C. Độ ẩm cao.

ít.
Câu 11. Yếu tố nào ca khí hậu quyết định sự sống ca sinh vật?

A. Nhiệt độB. Nước và nhiệt độC. Nước. sáng.

Câu 12. Nhân tố quyết định đến sự phân bố của các vành đai thực vật theo độ cao là

D. Mưa D. Ánh D. con

A. đất. B. Nguồn nước. người.

Câu 13. Loài cây ưa lạnh phân bố chủ yếở A. các vùng ôn đới và các vùng đồng bằng. C. các vĩ độ cao và các vùng núi cao.

C. khí hậu.

D. các vùng quanh cực Bắc và Nam. Câu 14. Tác động chủ yếu của con người đối với sự phân bố sinh vật là

A. thu hp diện tích rừng trên bề mặt Trái Đất.
B. thay đổi phm vi phân bố ca cây trồng, vật nuôi.
C. làm tuyệt chng một số loài động vật, thực vật hoang dã. D. to ra một số loài động, thực vật mới trong quá trình lai to.

Câu 15. Điều kiện nhiệt, ẩm và nướở các vùng nào là những môi trường thuận lợi để sinh vật phát triển?

A. Nhiệt đớẩm, cận nhiệt lục địa, ôn đới lnh, hoang mc. B. Xích đạo, nhiệt đớẩm, cận nhiệt lục địa, ôn đới lnh ẩm. C. Nhiệt đới, cận nhiệẩm, ôn đới lục địa, cực và gần cực. D. Xích đạo, nhiệt đớẩm, cận nhiệẩm, ôn đới hải dương.

Câu 16. Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật chủ yếu do A. Thực vật là noi trú ngụ cho nhiều loại đông vật.
B. Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loại đông vật.
C. Sự phát tán một số loài thực vật mang theo một số loài động vật.

D. Sự phát triển thực vật làm thay đổi môi trường sống của động vật.

B. các vĩ độ thấp và các vùng ôn đới.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang