HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TẠI SAO tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

TẠI SAO tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?
Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Nêu ví dụ minh họa: 
 - Do qui mô dân số đông 84,2 triệu người (năm 2006) thứ 13 thế giới, số người trong độ tuổi sinh sản cao, nên dù  tỉ lệ gia tăng dân số giảm (còn 1,3%), nhưng do quy mô dân số đông nên mỗi năm vẫn tăng thêm 1 triệu người, vì thế dân số vẫn tiếp tục tăng .    
Ví dụ: năm 1970 dân số 41 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số 3,2 %, thì mỗi năm dân số tăng 1,312 triệu   người.
Đên 1989  quy mô dân số là 64,4 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số giảm còn 2,1%, thì mỗi năm  dân số vẩn tăng    thêm 1,352 triệu người.  
Năm 2005 là 83,1 triệu dân, tỉ lệ gia tăng giảm còn 1,3%  tăng 83,1 triệu x 1,3% = 1,080 triệu  

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?


Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?

Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ?................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang