HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu? 


- TDMNBB trâu được nuôi nhiều vì TDMNBB có một mùa đông lạnh, nhiệt độ thấp < 180 C    mà trâu thì ưa ẩm và chịu rét giỏi hơn bò. 
- Tây Nguyên bò nuôi nhiều hơn trâu vì Tây Nguyên có một mùa khô kéo dài 5 – 6  tháng       Mà  bò thì chịu hạn giỏi hơn trâu. 

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

- Webiste: idialy.com
- Apps CHplay: idialy.com
- youtube.idialy.com
- facebook.idialy.com
- tiktok.idialy.com
- nhom.idialy.com - group.idialy.com - idialy.HLT.vn
- trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

TẠI SAO ở Trung du và miền núi phía Bắc trâu lại được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên bò lại nuôi chủ yếu hơn trâu?

Tài liệu tham khảo Tây Nguyên Tin tức Trung du và miền núi Bắc Bộ
Lên đầu trang