HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÁCH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ

CÁCH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ


LÍ THUYẾT KĨ NĂNG ĐỊA LÍ .

1) KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ.

    Những dạng biểu đồ sau thường hay xuất hiện nhất trong đề thi THPT Quốc gia

- Biểu đồ tròn.

- Biểu đồ miền.

- Biểu đồ đường (thể hiện tốc độ tăng trưởng).

- Biểu đồ cột (đơn, gộp, chồng).

- Biểu đồ kết hợp (cột – đường, CỘT - TRÒN).


* CÁCH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ.

LOẠI BIỂU ĐỒ

                                     PHÂN LOẠI

NHẬN BIẾT

Biểu đồ tròn

(100 %)

Biểu đồ 1 hình tròn

Chỉ có 1 năm hoặc 1 địa điểm.

 * Lời dẫn: 

- Cơ cấu; 

- Tỉ trọng;

- Tỉ lệ...

- Quy mô và cơ cấu (Biểu đồ bk khác nhau).

- Cơ cấu; thay đổi cơ cấu; chuyển dịch cơ cấu.

Biểu đồ 2, 3 hình tròn có bán kính bằng nhau.

- Bảng số liệu tương đối (%)

- Từ 2, 3 năm hoặc địa điểm.

Biểu đồ 2, 3 hình tròn có bán kính khác nhau.

- Bảng số liệu tuyệt đối hoặc chưa qua xử lí.

- Từ 2, 3 năm hoặc địa điểm.

Biểu đồ miền

(100%)

- Thay đổi cơ cấu.

- Chuyển dịch cơ cấu....

- Bảng số liệu theo chuỗi thời gian từ 4 năm trở lên.

Biểu đồ đường 

+ Biểu đồ đường vẽ theo giá trị tuyệt đối.

* Lời dẫn:

- Gia tăng.

- Biến động.

- Phát triển.

- Bảng số liệu 4 năm trở lên.

+ Biểu đồ đường vẽ theo giá trị tương đối.

(Coi năm đầu tiên 100%)

* Lời dẫn:

- Tốc độ gia tăng.

- Tốc độ tăng trưởng.

- Tốc độ phát triển.

- Bảng số liệu 4 năm trở lên.

Biểu đồ cột

Cột đơn

Thể hiện một đối tượng trong nhiều năm hoặc nhiều đối tượng trong 1 năm.

* Lời dẫn:

- Tình hình phát triển.

- Giá trị.

- Số lượng.

- Sản lượng.

- Số dân...

- Qui mô; so sánh...

- Đơn vị có dấu: “ /”

(tạ/ha; kg/ người; người/ km2...)

 

Cột kép

 - Bảng số liệu có thường có ít năm; đôi khi đối tượng phân theo lãnh thổ (vùng), địa phương) hoặc sản phẩm…

- Bảng số liệu thường có 2 đến 3 đối tượng cùng đơn vị, đôi khi có đơn vị khác nhau.

Cột chồng

Thể hiện 2,3 đối tượng trong nhiều năm; 

- Bảng số liệu có dạng tổng số

-  Bảng số liệu có thường có nhiều năm

Biểu đồ kết hợp

 

Cột đơn – đường

 

 

* Lời dẫn:

- Thể hiện tương quan độ lớn và động thái phát triển.

- Giá trị”, “tình hình”; “sản lượng”, “diện tích”, 

- Bảng số liệu có thời gian từ 4 năm trở lên

- Bảng số liệu thường có 2 đối tượng với đơn vị khác nhau (1 cột – 1 đường); Một số trường hợp có thể có 2 đối tượng có cùng đơn vị và 1 đối tượng có đơn vị khác (2 cột – 1 đường)…; - Các đối tượng thường có mối quan hệ với nhau (có dạng tổng – cột chồng – đường)

 

Cột kép – đường.

 

 

Cột chồng – đường

 

* CHO BẢNG SỐ LIỆU CHỌN LOẠI BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP NHẤT.           (MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO)

Yêu cầu: 

+ Đọc kĩ yêu cầu đề.

+ Dựa vào đơi vị trong bảng số liệu.

+ Dựa vào đối tượng; số năm…

Dựa vào lời dẫn mở (giống chọn biểu đồ thích hợp nhất)

Lời dẫn “quy mô và cơ cấu” đôi khi “ tỉ trọng BĐ tròn.

Lời dẫn “ cơ cấu”; “chuyển dịch cơ cấu”; “thay đổi cơ cấu”

+ Bảng số liệu từ 1 – 3 năm  BĐ tròn.

+ Bảng số liệu từ 4 năm trở lên  BĐ miền.

Lời dẫn “ tốc độ tăng trưởng”; “ tốc độ gia tăng”  BĐ đường.

Lời dẫn “ tình hình; giá trị; diện tích; sản lượng; số dân”….

     + 1 đơn vị + bảng số liệu dạng tổng; nhiều năm  BĐ cột (chồng).

     + 2 đơn vị khác nhau + bảng số liệu nhiều năm BĐ kết hợp.

     + 2 đơn vị khác nhau + nhiều vùng  BĐ cột (gộp).


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang