Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 (có đáp án): EU - hợp tác liên kết để cùng phát triển

EU- HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 (có đáp án): EU - hợp tác liên kết để cùng phát triển 
(phần 1)

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Đáp án: B

Giải thích : Mục I, SGK/51 – 52 địa lí 11 cơ bản.

Câu 2. Tự do di chuyển bao gồm:

A. Tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán.

B. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải.

C. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

D. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc.

Đáp án: C

Giải thích : Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Câu 3. Tự do lưu thông hàng hóa là

A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án: D

Giải thích : Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. Làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D. Công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Đáp án: A

Giải thích : Mục I, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:

A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

B. Đức, Pháp, Đan Mạch.

C. Đức, Pháp, Anh.

D. Đức, Pháp, Thụy Điển.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Câu 6. Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

A. Biên giới của EU.

B. Nằm giữa mỗi nước của EU.

C. Nằm ngoài EU.

D. Không thuộc EU.

Đáp án: A

Giải thích : Mục III, SGK/54 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7. Hoạt động nào sau đây không hực hiện trong liên kết vùng?

A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.

B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.

C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.

D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Đáp án: D

Giải thích : Mục III, SGK/54 địa lí 11 cơ bản.

Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
  1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
  2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
  3. Vật lý: vatly.HLT.vn
  4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
  5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
  6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
  7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
  8. GDCD: gdcd.HLT.vn
  9. Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 (có đáp án): EU - hợp tác liên kết để cùng phát triển (phần 2)

Câu 1: Đồng tiền chung được Liên Minh Châu Âu đưa vào sử dụng là

A. Ơ - rô.

B. Đôla.

C. Rúp.

D. Bảng.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/52, địa lí 11 cơ bản.

Câu 2: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào dưới đây?

A. Biển Bắc

B. Biển Măng-sơ

C. Biển Ban-tích

D. Biển Ti-rê-nê

Đáp án B.

Giải thích: SGK/53, địa lí 11 cơ bản.

Câu 3: Đường hầm giao thông dưới biển Măng – sơ nối trực niếp nước Anh với nước nào ở châu Âu?

A. Tây Ban Nha.

B. Đức.

C. Pháp.

D. Thụy Điển.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/53, địa lí 11 cơ bản.

Câu 4: Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?

A. Kinh tế.

B. Luật pháp.

C. Nội vụ.

D. Chính trị.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/52, địa lí 11 cơ bản.

Câu 5: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?

A. Bắt buộc vì yêu cầu cấp thiết của EU.

B. Tự nguyện vì lợi ích chung của các bên.

C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.

D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/54, địa lí 11 cơ bản.

Câu 6: Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là

A. được bán phá giá các mặt hàng nông sản.

B. không chịu áp lực cạnh tranh.

C. không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

D. có thị trường tiêu thụ nội địa lớn.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/52, địa lí 11 cơ bản.

Câu 7: Trụ cột của Liên Minh Châu Âu không phải là

A. Hội đồng Bộ trưởng châu Âu.

B. Cộng đồng châu ÂU.

C. Chính sách đối ngoại và an ninh chung.

D. Hợp tác về tư pháp và nội vụ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 11 cơ bản.

Câu 8: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

A. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.

C. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.

D. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/51, địa lí 11 cơ bản.

Câu 9: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

A. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.

C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

D. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.

Đáp án B.

Giải thích: EU khi hình thành thị trường chung châu Âu đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan nên A, C sai. Thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi trong tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn.

Câu 10: Khi sử dụng đồng tiền chung EU gặp khó khăn nào?

A. Làm phức tạp hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

B. Tăng tính rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát.

Đáp án D.

Giải thích: Bên cạnh nhữn ý nghĩa mà đồng Ơ-rô mang lại thì cũng gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát do mỗi quốc gia trong EU có trình độ kinh tế khác nhau, giá cả khác nhau.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Đáp án B.

Giải thích: Việc hình thành thị trường chung châu Âu với các mặt tự do lưu thông, sử dụng đồng tiền chung nên dễ dàng trong giao dịch thanh toán.

Câu 12: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực (vùng)

A. biên giới của EU.

B. nằm giữa mỗi nước của EU.

C. nằm ngoài EU.

D. không thuộc EU.

Đáp án A.

Giải thích: Liên kết vùng ở châu Âu thì liên kết này sẽ nằm hoàn toàn trong Liên Minh hoặc có 1 phần bên trong 1 phần bên ngoài EU. Nghĩa là chắc chắn sẽ có biên giới của nước thành viên EU.

Câu 13: Cơ quan nào dưới đây đưa ra những quyết định cơ bản của EU?

A. Nghị viện châu Âu.

B. Hội đồng bộ trưởng EU.

C. Hội đồng châu Âu.

D. Ủy ban liên minh châu Âu.

Đáp án C.

Giải thích: Nghị viện châu Âu sẽ kiểm tra các quyết định của các ủy ban, tham vấn, ban hành luật. Hội đồng bộ trưởng EU đưa ra các quyết định về luật; Ủy ban liên minh châu Âu dự thảo nghi quyết và luật; Hội đồng châu Âu đưa ra quyết định cơ bản của những người đứng đầu nhà nước.

Câu 14: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. thủ tiêu những rủi ro khi chuyên đổi tiền tệ.

C. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Đáp án A.

Giải thích: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu vì chưa có tổ chức nào sử dụng 1 đồng tiền chung để giao dịch.

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung Châu Âu?

A. Quyền tự do đi lại, Cư trú chọn nghề của mọi công dân đựơc đảm bảo.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong toàn thị trừơng chung.

Đáp án B.

Giải thích: Đây là các nội dung của thị trường chung Châu Âu: Thứ nhất cần phải nắm rõ cần tìm ra đáp án không đúng với thị trường chung châu Âu. Thứ 2: Nhắc lại ý nghĩa thành lập thị trường chung.

Câu 16: Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?

A. Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu

B. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA

C. Tổ hợp công nghiệp hàng không E bớt

D. Đường hầm giao thông qua biển Măng xơ

Đáp án B.

Giải thích: Khai thác thông tin về liên kết vùng châu Âu kết hợp tìm hiểu Hoa Kì.

Câu 17: Đặc điểm chung của Liên Minh Châu Âu và Hiệp hội các nước Đông Nam Á là

A. có 1 thị trường chung.

B. sử dụng đồng tiền chung.

C. đều là liên kết kinh tế khu vực.

D. đã bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước.

Đáp án C.

Giải thích: Kết hợp kiến thức giữa 2 bài Liên minh châu Âu và Khu vực Đông Nam Á, tìm ra đặc điểm chung. Đây đều là liên kết thu vực, khu vực Đông Nam Á chưa: Có 1 thị trường chung; Sử dụng đồng tiền chung; Đã bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước

Câu 18: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

A. Xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước.

B. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.

C. Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn.

Đáp án A.

Giải thích:

- Lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU là: Nâng cao sức cạnh tranh; Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ; Thuận lợi việc chuyển vốn trong EU; Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp.

- Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU không góp phần xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước (việc xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước như chính sách phát triển, việc sử dụng các nguồn nhân lực tự nhiên - kinh tế xã hội,...

Câu 19: Khi sử dụng đồng tiền chung EU gặp khó khăn nào dưới đây?

A. Gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát.

B. Làm phức tạp hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

C. Tăng tính rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

D. Gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU.

Đáp án A.

Giải thích: Bên cạnh nhữn ý nghĩa mà đồng Ơ-rô mang lại thì cũng gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát do mỗi quốc gia trong EU có trình độ kinh tế khác nhau, giá cả khác nhau.

Câu 20: Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của

A. Tự do lưu thông hàng hóa.

B. Tự do di chuyển.

C. Tự do lưu thông dịch vụ.

D. Tự do lưu thông tiền vốn.

Đáp án A.

Giải thích: Trong tự do lưu thông hàng hóa: các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của tự do lưu thông hàng hóa.

Câu 21: Một công ti vận tải ở Tây Ban Nha có thể đảm nhận một hợp đồng ở bên trong nước Pháp như một công ti tại Pháp, đó là biểu hiện của tự do nào dưới đây?

A. Tự do lưu thông hàng hóa.

B. Tự do di chuyển.

C. Tự do lưu thông dịch vụ.

D. Tự do lưu thông tiền vốn.

Đáp án C.

Giải thích: Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch,… Như vậy, một công ti vận tải ở Tây Ban Nha có thể đảm nhận một hợp đồng ở bên trong nước Pháp như một công ti tại Pháp, đó là biểu hiện của Tự do lưu thông dịch vụ.

Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Đáp án B.

Giải thích: Các đặc điểm của thị trường chung châu Âu:

- Tự do lưu di chuyển -> đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân.

- Sử dụng chung đồng tiền châu Âu -> góp phần đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

- Các nước EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan với nhau và có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.

- Trong tự do lưu thông hàng hóa, sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Như vậy, đặc điểm không đúng với thị trường chung châu Âu là các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

Câu 23: Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, các nước thành viên EU hạn chế được

A. sức cạnh tranh của hàng nhập.

B. thời gian khi chuyển giao vốn.

C. hàng rào thuế quan của các nước.

D. rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

Đáp án D.

Giải thích: Nhờ sử dụng đồng tiền chung châu Âu, sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ (hạn chế) những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

Câu 24: Đặc điểm nào sau đây đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Các quốc gia có quyền tự do đi lại, cư trú, bán vũ khí hạt nhân.

B. Sản phẩm của từng nước chỉ được bán với nước ngoài thị trường chung châu Âu.

C. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

D. Có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.

Đáp án D.

Giải thích: Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Các nước thành viên thuộc thị trường chung châu Âu có chung một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán giữa các nước ngoài khối.

Câu 25: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. thủ tiêu những rủi ro khi chuyên đổi tiền tệ.

C. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Đáp án A.

Giải thích: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là: Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. Vì chưa có tổ chức nào sử dụng 1 đồng tiền chung để giao dịch.

Câu 26: Việc sử dụng đồng tiền Ơ-rô không đem đến lợi ích nào sau đây?

A. Đơn giản hóa khâu kế toán của doanh nghiệp

B. Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

C. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường

D. giá tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

Đáp án D.

Giải thích: Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ – rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung nên khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến và gia tăng lạm phát.

Câu 27: Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu?

A. Tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển.

B. Giảm thời gian qua các biên giới.

C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.

D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Đáp án B.

Giải thích: Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát,... góp phần giảm thời gian qua các biên giới.

Câu 28: Hình thành thị trường chung châu Âu đã tác động như thế nào đến các hãng vận tải hoạt động ở khu vực này?

A. Tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển nhưng gia tăng phí nhập biên.

B. Giảm thời gian qua biên giới, tự do nhận hợp đồng từ quốc gia khác.

C. Tránh được nguy cơ xung đột, tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển.

D. Tự do nhận hợp đồng từ quốc gia khác, chi phí thuế hải quan cao.

Đáp án B.

Giải thích: Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải -> sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát... -> giảm thời gian qua các biên giới và tự do nhận hợp đồng vận tải từ các quốc gia khác.

Câu 29: Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ – rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?

A. Thu hút đầu tư nước ngoài.

B. Giá cả tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.

D. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Đáp án B.

Giải thích: Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ – rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến gia tăng lạm phát.

Câu 30: Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

A. Tất cả các nước thành viên EU đều sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.

B. Năm 2014, có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.

C. Năm 2018, đã có 19 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.

D. Một số nước không thuộc EU đã chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức.

Đáp án A.

Giải thích: Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô):

- Trong số 27 thành viên, đến năm 2014 có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền Ơ-rô và đến năm 2018 thì đã lên thành 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ – rô).

- Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thủy Điển,...).

- Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo,...).

BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

 

1. Nhận biết

Câu 1: Trong ngoại thương, EU hạn chế nhập các mặt hàng nào sau đây?

A. Dầu khí.                           B. Dệt, da.                            C. Than, sắt.                          D. Điện tử.

Câu 2: Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ.     B. Hội đồng bộ trưởng.        C. Quốc hội Châu Âu.          D. Hội đồng Châu Âu.

Câu 3: Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển.                       B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxambua.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.                        D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 4: Cơ quan có vai trò quan trọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu.          B. Cơ quan kiểm toán           C. Nghị viện Châu Âu.         D. Tòa án Châu Âu.

Câu 5: Trong thị trường chung châu Âu được tự do lưu thông về

A. con người, hàng hóa, cư trú, dịch vụ.                            B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, con người.

C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc.                             D. tiền vốn, con người, dịch vụ, cư trú.

Câu 7: Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành tại khu vực biên giới của các nước

A. Hà Lan, Bỉ, Đức.              B. Hà Lan, Pháp, Áo.            C. Bỉ, Pháp, Đan Mạch.        D. Đức, Hà Lan, Pháp.

Câu 8: Các nước sáng lập máy bay E- bớt là

A. Đức,Ý, Pháp.                   B. Anh, Pháp, Bỉ.                  C. Đức, Pháp, Anh.              D. Pháp, Anh, Ý.

Câu 9: Đường hầm giao thông dưới biển Măng - sơ nối liền châu Âu lục địa với quốc gia nào sau đây?

A. Đức.                                 B. Pháp.                                C. Anh.                                 D. Đan Mạch.

Câu 10: Tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu bao gồm

A. hàng hóa, di chuyển, cư trú, tiền vốn.                            B. dịch vụ, tiền vốn, cư trú, văn hóa.

C. tiền vốn, di chuyển, văn hóa, hàng hóa.                        D. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, di chuyển.

Câu 11: Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở

A. Brucxen (Bỉ).                   B. Béc- lin (Đức).                 C. Pari (Pháp).                      D. Matxcova (Nga).

 

2. Thông hiểu

Câu 1: Quá trình mở rộng các nước thành viên EU chủ yếu hướng về

A. phía Tây.                          B. phía Đông.                        C. phía Bắc.                          D. phía Nam.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với EU?

A. Là một liên minh chủ yếu về an ninh và chính trị.        

B. Liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinh tế.

C. Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là 27.         

D. Tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng với ý nghĩa của liên kết vùng?

A. Người dân được lựa chọn quốc gia trong vùng để làm việc.

B. Người dân được nhận thông tin báo chí bằng ngôn ngữ của mỗi nước.

C. Sinh viên các nước trong vùng có thể theo học những khóa đào tạo chung.

D. Các con đường xuyên biên giới không được xây dựng.

Câu 4: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Tự do đi lại.                                                                    B. Tự do cư trú.

C. Tự do chọn nơi làm việc.                                               D. Tự do thông tin liên lạc.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với mục đích của EU?

A. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

B. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông con người, tiền vốn.

C. Xây dựng, phát triển một khu vực liên kết kinh tế, luật pháp.

D. Xây dựng, phát triển một khu vực có sức mạnh kinh tế, quân sự.

Câu 6: Việc sử dụng đồng Ơ - rô không mang lại lợi ích nào sau đây cho EU?

A. Nâng cao sức cạnh tranh thị trường chung châu Âu.

B. Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Thu hẹp trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Người dân EU được tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Câu 8: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU có vai trò

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Câu 9: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng Châu Âu?

A. Tự do đi sang nước láng giềng làm việc.                       B. Xuất bản tạp chí chung với nhiều thứ tiếng.

C. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.                           D. Tổ chức chung các hoạt động chính trị.

 

3. Vận dụng

Câu 1: Phát triển liên kết vùng ở châu Âu không nhằm chủ yếu vào việc thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về

A. xã hội.                              B. văn hóa.                            C. chính trị.                           D. kinh tế.

Câu 2: Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc - lin như một luật sư Đức là biểu hiện của

A. tự do di chuyển.                                                              B. tự do lưu thông tiền vốn.

C. tự do lưu thông dịch vụ.                                                   D. tự do lưu thông hàng hóa.

Câu 3: Một chiếc máy bay do Pháp sản xuất khi xuất khẩu sang Hà Lan

A. cần giấy phép của chính phủ Hà Lan.                            

B. phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.

C. không phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.                 

D. thực hiện chính sách thương mại riêng ở Hà Lan.

Câu 4: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ - rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

B. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

C. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

D. đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp.

Câu 5: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung của EU không có tác dụng nào sau đây?

A. Sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu được nâng cao.

B. Triệt tiêu lạm phát, trở thành đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới.

C. Việc chuyển giao vốn trong EU ngày càng trở nên thuận lợi hơn.

D. Việc thanh quyết toán của các doanh nghiệp đa quốc gia dễ dàng hơn.

Câu 6: Tự do lưu thông tiền vốn trong EU không phải là việc

A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanh toán.           

B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư có lợi nhất.

C. nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác.            

D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hóa của mỗi nước.

 

4. Vận dụng cao

Câu 1: Giá nông sản của EU thấp hơn so với giá thị trường thế giới vì

A. EU đã hạn chế nhập khẩu nông sản.                              B. giá lao động nông nghiệp rẻ.

C. đầu tư nguồn vốn lớn cho nông nghiệp.                        D. trợ cấp cho hàng nông sản EU.

Câu 2: Ca-li-nin-grat là tỉnh nằm ngoài lãnh thổ Nga nhưng hết sức quan trọng vì

A. là điểm trung chuyển hàng hóa của Nga và EU.

B. là tỉnh giàu có về tài nguyên khoáng sản như dầu khí.

C. là tỉnh có đất đai phì nhiêu phát triển nông nghiệp.

D. là một trung tâm công nghiệp lớn của Liên Bang Nga.

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây là đúng nhất trong việc phát triển các liên kết vùng?

A. Thực hiện chung các dự án về giáo dục.                       

B. Thực hiện chung các dự án về văn hóa.

C. Tận dụng những lợi thế riêng của mỗi nước.                

D. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước.

Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang