HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá modul 5

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá modul 5

 
    Bài tập trắc nghiệm cuối khoá 

 

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu, mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông? 

Giữ bí mật 

Không phán xét học sinh

Trung thực và trách nhiệm

Tôn trọng học sinh


2. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và ………ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

tâm lí

sinh lí

tinh thần

tâm thần


3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các biểu hiện phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học:

1

Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh.

2

Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh.

3

Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh.

4

Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân.

3

Kĩ năng phản hồi

2

Kĩ năng thấu hiểu

4

Kĩ năng hướng dẫn

Kĩ năng khuyến khích, động viên

1

Kĩ năng lắng nghe

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh.

Kĩ năng lắng nghe

Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh.

Kĩ năng thấu hiểu

Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh.

Kĩ năng phản hồi

Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân.

Kĩ năng hướng dẫn


4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống 

“Bên cạnh những vướng mắc trong quan hệ giao tiếp với bạn bè và sự phát triển bản thân, một trong những khó khăn đặc trưng của học sinh trung học phổ thông chính là khó khăn trong việc định hướng… Chính điều này đã làm cho cuộc sống của các em bận rộn hơn với những suy nghĩ về tương lai.”

sở thích

việc làm

nghề nghiệp

công việc


5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông là do sự bất đồng về quan điểm, không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ. Trong khi các em đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân song cha mẹ đôi khi vẫn chưa thay đổi cách ứng xử phù hợp, vẫn coi thanh niên học sinh còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng …quá mức”. 

chỉ đạo

giám sát

hướng dẫn

quan tâm6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào KHÔNG phản ánh đặc điểm tâm lí học sinh trung học phổ thông hiện nay? 

Nhu cầu lựa chọn nghề nghiệp trở nên cấp thiết.

Tình bạn có chiều sâu và rất bền vững.

Tự đánh giá phát triển. 

Quan hệ giao tiếp với bạn ngang hàng chiếm vị trí thứ yếu.


7. Chọn đáp án đúng nhất

Trong lĩnh vực chọn nghề, phần lớn học sinh trung học phổ thông:

Ít quan tâm, suy nghĩ, trăn trở trong việc quyết định lựa chọn nghề và trường học nghề.

Có nhu cầu lựa chọn nghề, nhất là các lớp cuối cấp.

Có quyết định lựa chọn nghề và trường học nghề đúng đắn, phù hợp với bản thân và xã hội.

Chưa thực sự có nhu cầu lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình.


8. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do… 

giáo viên chưa thấu hiểu những đặc trưng tâm lí và nhu cầu của học sinh.

giáo viên thiên vị học sinh. 

giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao với học sinh. 

giáo viên không quan tâm đến học sinh. 


9. Chọn đáp án đúng nhất

Những biểu hiện sau đây cho thấy học sinh trung học phổ thông KHÔNG gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp: 

Có ý thức rõ ràng về tương lai của mình nhưng chờ đợi vào sự định hướng của cha/mẹ

Biết lựa chọn ngành nhưng không có hiểu biết về hệ thống các ngành nghề trong xã hội.

Có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp. 

Có tâm thế nhưng chưa ý thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp. 


10. Chọn đáp án đúng nhất

Trong khi trợ giúp cho T - một học sinh lớp 10 có biểu hiện ngại giao tiếp và thu mình trong lớp nhưng em lại có sở thích chơi với những con thú nhỏ vì thế cô giáo chủ nhiệm đã cùng với T chơi trò chơi “chó và gà trống” để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em. Thầy/cô hãy cho biết: Cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào sau đây? 

Phương pháp kể chuyện

Phương pháp trắc nghiệm

Phương pháp thuyết phục

Phương pháp trực quan 


11. Chọn đáp án đúng nhất

Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi lựa chọn và xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học phổ thông có ý nghĩa gì? 

Nâng cao kết quả học tập cho học sinh 

Chuẩn bị tâm thế cho học sinh 

Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh 

Thu hút sự chú ý của học sinh 


12. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT”.

1

Bước 1 là

2

Bước 2 là

3

Bước 3 là

4

Bước 4 là

3

thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

1

xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

4

đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

thiết kế chuyên đề

2

lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1 là

xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 2 là

lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 3 là

thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 4 là

đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí


13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video nội dung 2 mà quý Thầy/Cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “Khám phá bản thân” cho học sinh trung học phổ thông được thực hiện bằng phương pháp nào? 

Phiếu khảo sát tự thiết kế 

Tình huống giả định

Trắc nghiệm khách quan

Hỏi ý kiến học sinh 


14. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục? 

Bước 3: Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 4: Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí


15. Chọn đáp án đúng nhất

Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Xác định vấn đề của học sinh.

Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh.

Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài.

Thu thập thông tin của học sinh. 


16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông nhằm mục đích: 

Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.

Lý giải các nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc của học sinh.

Cả a,b,c.

Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.


17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là hoạt động của giáo viên kết nối và … với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”.

liên hệ 

hợp tác

phối hợp

kết hợp


18. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ.

Xác định vấn đề của học sinh.

Đánh giá năng lực của học sinh.

Thu thập thông tin của học sinh. 


19. Chọn đáp án đúng nhất

Khi học sinh THPT gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp? 

Cố tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh theo hướng chuyên sâu hơn.

Báo cáo để Ban Giám hiệu tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ.

Trao đổi với cha mẹ học sinh để gia đình tự thu xếp. 


20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video cuộc trao đổi của giáo viên và học sinh Hà, giáo viên đã làm tốt bước nào sau đây trong quy trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh Hà gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp tương lai? 

Bước 3: Xác định vấn đề của học sinh

Bước 2: Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh gặp khó khăn

Bước 4: Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cho học sinh 

Bước 1: Thu thập thông tin học sinh 


21. Chọn đáp án đúng nhất

“Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N ?

Xác định vấn đề của học sinh 

Liệt kê các vấn đề học sinh gặp phải

Lên kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

Thu thập thông tin của học sinh


22. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Nguyên tắc đảm bảo tính …trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”. 

thống nhất

pháp lí

hệ thống

công khai


23. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông.

1

Phương thức trực tiếp:

2

Phương thức gián tiếp:

Tờ rơi về kế hoạch dã ngoại của nhà trường, họp cha mẹ học sinh

1

Họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử

2

Video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch rã ngoại của trường

Trao đổi qua thư điện tử, tờ rơi về kế hoạch rã ngoại của trường

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Phương thức trực tiếp:

Họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử

Phương thức gián tiếp:

Video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch rã ngoại của trường


24. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?

Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình.

Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.

Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình.


25. Chọn đáp án đúng nhất

Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?

Kênh thông tin trung gian 

Kênh thông tin gián tiếp

Kênh thông tin cụ thể

Kênh thông tin trực tiếp


26. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?

Xác định phương pháp và hình thức tự học

Xác định nội dung tự học

Đánh giá kết quả tự học 

Xác định mục tiêu kế hoạch tự học


27. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào sau đây KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà?

Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử

Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp

Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung 


28. Chọn đáp án đúng nhất

LMS - Learning Management System được hiểu là….

đơn vị quản lý toàn bộ hệ thống học tập qua mạng

hệ thống quản lý học tập qua mạng

hệ thống hỗ trợ quản lý đánh giá kết quả học tập qua mạng

hệ thống quản lý nội dung học tập qua mạng


29. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây: 

Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia.

Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn.

Hỗ chuyên môn thông qua Webquets.

Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng. 


30. Chọn đáp án đúng nhất

Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?

Phần mềm dạy học

Các tệp âm thanh, hình ảnh, video


Bản trình chiếu, bảng dữ liệu

Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in 

................................................ 
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. 

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Giáo viên modul Tin tức
Lên đầu trang