HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: 

Kinh tế chung (Có đáp án)

Kinh tế chung

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?

A. Phú Yên.

B. Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận.

D. Bình Thuận.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?

A. Thành Phố Hồ Chí Minh.

B. Nha Trang.

C. Đà Nẵng.

D. Hải Phòng.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?

A. Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục.

B. GDP tăng liên tục.

C. Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.

D. GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990-2007, nhận xét nào không đúng?

A. Nông, lâm, thủy sản giảm tỉ trọng.

B. Công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.

C. Dịch vụ tăng tỉ trọng.

D. Dịch vụ khá cao nhưng chưa ổn định.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Hải Phòng.

B. Hải Dương.

C. Hà Nội.

D. Nam Định.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Dầu Một.

B. Biên Hòa.

C. Tp. Hồ Chí Minh.

D. Bà Rịa Vũng Tàu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

A. Tỉ trọng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

B. Tỉ trọng dịch vụ Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

C. Tỉ trọng công nghiệp ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

D. Quy mô GDP của Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế tập trung cao ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

C. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?

A. Đông Nam Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Vùng Tây Nguyên.

C. Vùng Bắc Trung Bộ.

D. Vùng Đông Nam Bộ.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Thanh Thủy.

B. Đồng Đăng - Lạng Sơn.

C. Cầu Treo.

D. Móng Cái.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng kin tế nào sau đây?

A. Vùng Tây Nguyên.

B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Vùng Đông Nam Bộ.

D. Vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô trên 100 000 tỉ đồng?

A. Hải Phòng

B. Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Hạ Long.

D. Biên Hòa.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Biên Hòa

B. Vũng Tàu.

C. Cần Thơ.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Tây Nguyên

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Đông Nam Bộ

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A. Nhơn Hội

B. Dung Quất

C. Chân Mây –Lăng Cô

D. Chu Lai

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Hà Nội

B. Biên Hòa

C. Nha Trang

D. Hải Phòng

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết tỉnh Lâm Đồng thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Đông Nam Bộ

B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Vùng Tây Nguyên

D. Vùng Bắc Trung Bộ

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta?

A. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

B. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp.

C. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành công nghiệp.

D. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng kinh tế nào sau đây có nhiều tỉnh nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng kinh tế nào sau đây không giáp biển?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chung

1, B

2, A

3, D

4, C

5, B

6, C

7, C

8, A

9, B

10, A

11, A

12, C

13, B

14, B

15, D

16, D

17, C

18, B

19, C

20, C

21, C

22, B


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang