HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 12-13: Công nghiệp

Bài 12-13: Công nghiệp

Bài 12: Công nghiệp

Lý thuyết bài Công nghiệp

Các ngành công nghiệp

 • Nước ta có rất nhiều ngành công nghiệp.
 • Các ngành công nghiệp đã tạo ra nhiều mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Nghề thủ công

 • Nước ta có rất nhiều nghề thủ công
 • Một số nghề thủ công nổi tiếng như Lụa Hà Đông (Hà Nội), hàng cói Kim Sơn (Ninh Bình), gốm Bát Tràng (Hà Nội)…
 • Nghề thủ công nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 93

Câu 1.

Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của của ngành đó.

Trả lời:

a. Tên các ngành công nghiệp của nước ta như: khai thác khoáng sản, điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm

b. Tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp như:

 • Khai thác khoáng sản: Than, dầu mỏ, quặng sắt…
 • Điện: Thủy điện, nhiệt điện…
 • Cơ khí: Các loại máy móc, phương tiện giao thông…
 • Dệt, may mặc: Các loại vải, quần áo…

Câu 2

Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

Trả lời:

 • Nước ta có rất nhiều nghề thủ công, chủ yếu dựa vào sự khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.
 • Nghề thủ công nước ta ngày càng phát triển với hàng trăm làng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu.
 • Tiêu biểu như lụa tơ tằm Hà Đông (Hà Nội), Quảng Nam, hàng cói Nga Sơn (Thanh Hóa), Kim Sơn (Ninh Bình), đồ gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), Biên Hòa (Đồng Nai), gốm Chăm (Ninh Thuận), chạm khắc đá (Ngũ Hành Sơn)…

Câu 3

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Trả lời:

Tùy vào địa điểm nơi em sinh sống mà nêu ra ngành nghề thủ công của địa phương mình.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 12 trang 91: - Dựa vào bảng dưới đây, em hãy:

- Kể tên các ngành công nghiệp ở nước ta.

- Kể tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp

Trả lời:

- Tên các ngành công nghiệp ở nước ta: Khai thác khoáng sản; điện; Luyện kim; Cơ khí; Hóa chất; Dệt, may mặc; Chế biến lương thực, thực phẩm; Sản xuất hàng tiêu dùng…

- Sản phẩm của một số ngành công nghiệp:

+ Khai thác khoáng sản sản phẩm là than, dầu mỏ,quặng sắt…;

+ Điện sản phẩm là điện;

+ Luyện kim sản phẩm là gang, thép, đầu, thiếc,…;

+ Cơ khí sản phẩm là các loại máy móc, phương tiện;

+ Hóa chất sản phẩm là phân bón, thuốc trừ sâu,…;

+ Dệt, may mặc sản phẩm là quần áo, vải vóc,…

+ Chế biến lương thực, thực phẩm sản phẩm là đường, bia, bánh kẹo,…

+ Sản xuất hàng tiêu dùng sản phẩm là đồ dùng gia đình…

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 12 trang 91: Quan sát hình 1, cho biết các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào?

Trả lời:

- Hình a, Nhà máy đóng tàu Hạ Long thể hiện ngành công nghiệp cơ khí.

- Hình b, Nhà máy điện Phu Mĩ thể hiện ngành công nghiệp điện.

- Hình c, Sản xuất bóng đèn hiện ngành công nghiệp sản xuất vât liệu xây dựng.

- Hình d, Lắp ráp điều hòa nhiệt độ thể hiện ngành công nghiệp cơ khí.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 12 trang 92: Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.

Trả lời:

Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu: Gạo, bia rượu, quần áo, giày, than, dầu mỏ, quặng sắt,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 12 trang 92: Dựa vào hình 2 và vốn hiểu biết, hãy kể một số nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

Trả lời: Các nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta: Chạm khắc gỗ, chạm khắc đá, làm gốm sứ, may tre đan, vẽ tranh Đông Hồ, sản xuất lụa tơ tằm, sản xuất muối, ….

Câu 1 trang 93 Địa Lí lớp 5: Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của ngành đó.

Trả lời:

Tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của ngành đó

+ Khai thác khoáng sản sản phẩm là than, dầu mỏ,quặng sắt…;

+ Điện sản phẩm là điện;

+ Luyện kim sản phẩm là gang, thép, đầu, thiếc,…;

+ Cơ khí sản phẩm là các loại máy móc, phương tiện;

+ Hóa chất sản phẩm là phân bón, thuốc trừ sâu,…;

+ Dệt, may mặc sản phẩm là quần áo, vải vóc,…

+ Chế biến lương thực, thực phẩm sản phẩm là đường, bia, bánh kẹo,…

+ Sản xuất hàng tiêu dùng sản phẩm là đồ dùng gia đình…

Câu 2 trang 93 Địa Lí lớp 5: Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

Trả lời:

Đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

- Nghề thủ công là những nghề chủ yếu dựa vào truyền thống, khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.

- Có từ lâu đời và ngày càng phát triển, phát trển gắn với các làng nghề.

Câu 3 trang 93 Địa Lí lớp 5: Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Trả lời:

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công:

- Ngành công nghiệp: Dệt, may mặc; Chế biến lương thực, thực phẩm; Sản xuất hàng tiêu dùng…

- Nghề thủ công: may tre đan, làm chiếu cói, thêu,…

-----------------

Lý thuyết bài Công nghiệp (Tiếp theo)

Phân bố các ngành công nghiệp

 • Công nghiệp nước ta phân bố khắp cả nước, tuy nhiên tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển.

Các trung tâm công nghiệp lớn của nước ta

 • Nước ta có nhiều trung tâm công nghiệp.
 • Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 95

Câu 1

Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.

Hình 3

Trả lời:

 • Công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh.
 • Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.
 • Công nghiệp khai thác a-pa-tit: Cam Đường.

Câu 2

Vì sao các ngành Công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển?

Trả lời:

Các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển vì ở các vùng này có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc.

Câu 3

Dựa vào hình 3, kể tên các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện lớn của nước ta.

Hình 3

Trả lời:

 • Công nghiệp nhiệt điện: Uông Bí, Phú Mĩ.
 • Công nghiệp thủy điện: Hòa Bình, Y-a-ly, Sông Hinh, Trị An.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 13 trang 93: Dựa vào hình 3, em hãy tìm những nơi có ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit công nghiệp nhiệt điện và thủy điện.

Trả lời:

Phân bố các ngành công nghiệp:

- ngành công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh

- ngành công nghiệp khai dầu mỏ: thềm lục địa phía Đông Nam.

- ngành công nghiệp khai a-pa-tit : Lào Cai

- công nghiệp nhiệt điện: Uông Bí, Phú Mĩ.

- ngành công nghiệp khai thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Trị An,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 13 trang 95: - Quan sát hình 3, cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào?

- Dựa vào hình 4, em hãy nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta.

Trả lời:

- Nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

- Những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta:

      + Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

      + Là trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

      + Thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài.

      + Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

      + Giao thông thuận lợi.

Câu 1 trang 95 Địa Lí lớp 5:Dựa vào hình 3, các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit có ở những đâu?

Trả lời:

Phân bố các ngành công nghiệp:

- ngành công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh

- ngành công nghiệp khai dầu mỏ: thềm lục địa phía Đông Nam.

- ngành công nghiệp khai a-pa-tit : Lào Cai

Câu 2 trang 95 Địa Lí lớp 5: Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm lại tập trung ở vùng đồng bằng và vùng ven biển?

Trả lời:

Các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm lại tập trung ở vùng đồng bằng và vùng ven biển do các vùng nay là những vùng:

+ Tập trung nhiều lao động.

+ Dân cư tập trung đông đúc, thị trường tiêu thụ lớn, nhu cầu tiều dùng lớn.

+ Nguồn nguyên liệu phong phú

+ giao thông thuận lợi.

Câu 3 trang 95 Địa Lí lớp 5: Dựa vào hình 3, kể tên các nhà máy thủy điện và nhiệt điện lớn của nước ta.

Trả lời:

- Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Y-a-ly, Sông Hinh, Trị An.

- Nhà máy nhiệt điện: Uông Bí, Phú Mĩ.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Bài 7: Công nghiệp - VNEN


A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu các ngành công nghiệp (trang 102 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Đọc kĩ bảng dưới đây hãy:

- Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta và 5 sản phẩm của mỗi ngành (trừ điện).

- Nhận xét về các ngành công nghiệp của nước ta.

Trả lời:

Tên các ngành công nghiệp của nước ta và sản phẩm của mỗi ngành là:

- Khai thác khoáng sản: than, dầu mỏ, sắt, đồng, thiếc.

- Luyện kim: gang, thép, bạc, vàng, chì.

- Hóa chất: phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng, nước tẩy rửa, sơn.

- Chế biến lương thực, thực phẩm: gạo, đường, bánh kẹo, thịt đóng hộp, nước giải khát.

- Sản xuất hàng tiêu dùng: dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, bột giặt, điện thoại.

Nước ta có rất nhiều ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp đã tạo ra nhiều mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

c. Quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào?

- Nêu nhận xét về số lượng ngành công nghiệp nước ta

- Nêu vai trò của ngành công nghiệp.

Trả lời:

Các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp:

   + Hình a: khai thác khoáng sản

   + Hình b: cơ khí

   + Hình c: dệt, may

   + Hình d: luyện kim

   + Hình e: hóa chất

   + Hình g: chế biến thực phẩm.

⇒ Nước ta có đa dạng các ngành công nghiệp.

- Vai trò ngành công nghiệp:

   + Ngành công nghiệp tạo ra các sản phẩm máy móc, đồ dùng cần thiết giúp nâng cao năng suất lao động,

   + Giúp cuộc sông của con người thoải mái, tiện nghi, hiện đại hơn.

   + Xuất khẩu sang nước ngoài.

2. Tìm hiểu sự phân bố các ngành công nghiệp (trang 103 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

b. Tìm những nơi có ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tít; công nghiệp nhiệt điện, thủy điện trên lược đồ hình 3

c. Làm bài tập sau:

- Ghép mỗi ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm phân bố của các ngành công nghiệp.

Ngành công nghiệpNơi phân bố
1. Điện (nhiệt điện)
2. Điện (thủy điện)
3. Khai thác khoáng sản
4. Cơ khí, dệt may, thực phẩm
a. ở nơi có nhiều khoáng sản
b. ở gần nơi có than, dầu khí
c. Ở nơi có nhiều lao động, nguyên liệu, người mua hàng
d. ở nơi có nhiều thác ghềnh

Trả lời:

b. Sự phân bố của một số ngành công nghiệp là:

- Khai thác than: Quảng Ninh.

- Khai thác dầu mỏ: Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khai thác a-pa-tít: Lào Cai.

- Nhiệt điện: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thủy điện: Yên Bái, Hòa Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Biên Hòa.

c. Ghép ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải như sau:

- 1 - b: Điện (nhiệt điện) ở nơi có than, dầu khí

- 2 - d: Điện (thủy điện) ở nơi có nhiều thác ghềnh

- 3 - a: Khai thác khoáng sản ở nơi có khoáng sản

- 4 - c: Cơ khí, dệt may, thực phẩm ở nơi có nhiều lao động, nguyên liệu, người mua hàng.

3. Tìm hiểu các trung tâm công nghiệp lớn của nước ta (trang 104 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Quan sát lược đồ hình 3 và nêu:

- Tên trung tâm công nghiệp rất lớn.

- Tên ba trung tâm công nghiệp lớn.

- Tên ba trung tâm công nghiệp vừa.

Trả lời:

Quan sát lược đồ hình 3 ta thấy:

- Trung tâm công nghiệp rất lớn là: Thành phố Hồ Chí Minh

- Ba trung tâm công nghiệp lớn là: Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu

- Ba trung tâm công nghiệp vừa là: Thái Nguyên, Phúc Yên, Việt Trì

b. Quan sát sơ đồ hình 4:

- Đọc tên sơ đồ.

- Kể tên các điều kiện giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Trả lời:

Quan sát hình 4 ta thấy:

- Tên của sơ đồ là: Sơ đồ các điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

- Các điều kiện giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là:

   + Có hệ thống giao thông thuận lợi

   + Ở gần vùng có nhiều nguyên liệu, năng lượng

   + Trung tâm văn hóa, khoa học, kĩ thuật

   + Dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, có trình độ

   + Có sự đầu tư của nước ngoài.

4. Tìm biểu về nghề thủ công (trang 105 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Quan sát hình 5 và ghi tên các nghề tương ứng với mỗi hình vào vở.

b. Đọc thông tin trang 151 SGK và trả lời câu hỏi:

- Kể tên một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta và cho biết sản phẩm của các làng nghề đó.

Trả lời:

a. Tên các nghề tương ứng với mỗi hình là:

- Hình a: nghề dệt chiếu cói Nga Sơn

- Hình b: nghề dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc

- Hình c: nghề đan tre, mây

- Hình d: nghề điêu khắc sản phẩm từ quả dừa

- Hình e: nghề chạm khắc đá Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Hình g: nghề gốm sứ Ninh Thuận.

Tên một số làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta và sản phẩm của các làng nghề đó là:

- Làng nghề Sơn Đồng ở Hà Nội: gỗ mĩ nghệ.

- Làng Đông Hồ ở Bắc Ninh: tranh dân gian.

- Làng gôm Phù Lãng ở Bắc Ninh: gốm mĩ nghệ.

- Làng Đồng Xâm ở Thái Bình: chạm bạc.

- Làng An Hội ở Thành phố Hồ Chí Minh: đúc đồng.

- Làng An Thái ở Hà Nội: giấy.

c. Hoàn thiện sơ đồ sau vào vở:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

Trả lời:

Hoàn thành bảng như sau:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

5. Liên hệ thực tế (trang 106 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

- Địa phương em có nghề thủ công nào? Sản phẩm của nghề đó được tiêu thụ ở đâu?

- Kể tên một số mặt hàng thủ công ở nước ta được xuất khẩu ra nước ngoài.

Trả lời:

- Địa phương em có nghề thủ công làm gốm. Các sản phẩm gốm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

- Một số mặt hàng thủ công ở nước ta được xuất khẩu ra nước ngoài: nón, mũ, túi xách, khung hình, chậu hoa, sản phẩm làm từ rơm, gốm, đồ trang sức bằng đá mĩ nghệ.

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập (trang 107 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Viết tên các ngành công nghiệp, nghề thủ công vào bảng sau

Ngành công nghiệpNghề thủ công

Trả lời:

Ngành công nghiệpNghề thủ công
- Khai thác khoáng sản
- Luyện kim
- Dệt, may mặc
- Chế biến lương thực, thực phẩm
- Dệt lụa, tơ tằm
- Đan tre, mây, song
- Chạm khắc đá mĩ nghệ
- Điêu khắc gỗ

2. Trò chơi ô chữ (trang 107 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Nhóm trưởng lấy từ góc học tập bảng ô chữ như hình dưới đây (SGK/153).

Đọc, trả lời câu hỏi dưới đây và viết vào ô chữ:

Ô chữ dòng:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

1) Tên một loại khoáng sản có nhiều ở Quảng Ninh.

2) Tên ngành công nghiệp tạo ra các loại máy móc và phương tiện giao thông.

3) Tên một sản phẩm của ngành công nghiệp có thiết bị làm lạnh để giữ cho các thứ bên trong (thường là thực phẩm) được ở trong trạng thái không bị hư hỏng trong khoảng thời gian nhất định.

4) Tên ngành công nghiệp sản xuất ra thuốc trừ sâu, phân bón, xà phòng.

5) Tên một loại phương tiện giao thông đường bộ được lắp ráp ở nước ta.

6) Tên sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến có vị ngọt, dùng trong nước giải khát hoặc làm gia vị.

7). Tên sản phẩm của ngành luyện kim, có màu xám, tính giòn và cứng.

Nhóm nào trả lời xong và tìm ra được nội dung ô chữ hàng dọc là nhóm thắng cuộc.

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

⇒ Ô chữ hàng dọc cần tìm là: THỦ CÔNG

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm hiểu về ngành công nghiệp (trang 108 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Hỏi người thân về ngành công nghiệp ở địa phương em (tên ngành, sản phẩm, nơi tiêu thụ)

b. Giới thiệu với các bạn trong lớp về ngành công nghiệp ở địa phương.

Trả lời:

a. Địa phương em có ngành công nghiệp dệt may sản xuất ra vải, quần áo, chăn màn; được tiêu thụ ở chợ, siêu thị, các cửa hàng quần áo.

b. Ở địa phương mình có nhiều ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp phát triển nhất là dệt may. Sản phẩm của ngành công nghiệp này rất đẹp và chất lượng cao. Nhiều mẫu mã, màu sắc được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

2.Tìm hiểu về nghè thủ công ở địa phương (tỉnh, thành phố) (trang 108 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a) Hỏi người thân về nghề thủ công ở địa phương em

b) Em có thẻ sưu tầm (bài báo, tranh ảnh, sản phẩm thu nhỏ,..) các mặt hàng thủ công truyền thống ở địa phương em.

c) Trưng bày và giới thiệu cho các bạn về việc làm của em.

Trả lời:

a) Ở địa phương em có nghề thủ công làm nón lá với tên gọi nổi tiếng là nón lá làng Chuông

- Sản phẩm đã được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

b) một số hình ảnh về nón lá làng Chuông

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNENLịch Sử và Địa Lí 5 Bài 7: Công nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNENLớp 5 Tin tức
Lên đầu trang