HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ - Chân trời sáng tạo

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ - Chân trời sáng tạo

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ


I. VỎ ĐỊA LÍ

- Vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận như khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.

- Giới hạn: 30 - 35 km, tính từ giới hạn tầng dưới của tầng ô-dôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa.

II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

1. Khái niệm

- Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận trong vỏ địa lí.

- Nguyên nhân: do các thành phần của vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực, vì thế chúng luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau, tạo nên một thể thống nhất và hoàn chỉnh.

2. Biểu hiện

- Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

3. Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp con người dự báo được những thay đổi của các thành phần tự nhiên trong lãnh thổ, từ đó đề xuất những giải pháp khai thác, sử dụng thiên nhiên.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Trả lời câu hỏi mục I trang 69 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 17 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định giới hạn của vỏ địa lí ở lục địa và đại dương.

- So sánh sự khác nhau về giới hạn, chiều dày và thành phần cấu tạo giữa vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 17 và đọc thông tin trong mục I (Vỏ địa lí).

- Lập bảng để dễ so sánh sự khác nhau giữa vỏ địa lí và vỏ Trái Đất theo các tiêu chí: giới hạn, chiều dày và thành phần cấu tạo.

Lời giải chi tiết:

- Giới hạn của vỏ địa lí:

+ Ở lục địa: 0 – 22 km.

+ Ở đại dương: dưới 12 km so với mực nước biển đến 22 km (trên mực nước biển).

- So sánh sự khác nhau giữa vỏ địa lí và vỏ Trái Đất:

BÀI 17. VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ


Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 70 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày khái niệm quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Khái niệm).

Lời giải chi tiết:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

Trả lời câu hỏi 2 mục II trang 70 SGK Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho ví dụ về mối quan hệ qua lại, phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần tự nhiên trong vỏ địa lí.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học kết hợp hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Trong trường hợp thảm thực vật bị phá hủy, đất sẽ bị xói mòn mạnh, khí hậu bị biến đổi. Từ đó, kéo theo sự biến đổi của đất (Ví dụ: Từ đất feralit trở thành đất xói mòn trơ sỏi đá).

Trả lời câu hỏi 3 mục II trang 70 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết, con người cần khai thác và sử dụng tự nhiên như thế nào để đảm bảo yêu cầu của sự phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 3 (Ý nghĩa thực tiễn) và dựa vào hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Để đảm bảo yêu cầu của sự phát triển bền vững, con người cần:

- Nghiên cứu toàn diện điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng.

- Từ đó, dự báo những thay đổi của các thành phần tự nhiên trong lãnh thổ => đề xuất những giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí tự nhiên.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 70 SGK Địa lí 10

Cho ví dụ về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Sự biến đổi của khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt sẽ làm chế độ nước của sông ngòi miền nhiệt đới thay đổi, làm tăng quá trình xói mòn.

Giải bài luyện tập 2 trang 70 SGK Địa lí 10

Việc nghiên cứu toàn diện điều kiện địa lí trước khi khai thác lãnh thổ có ý nghĩa như thế nào trong sử dụng và bảo vệ tự nhiên?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học kết hợp hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Việc nghiên cứu toàn diện điều kiện địa lí trước khi khai thác lãnh thổ giúp chúng ta dự báo được những thay đổi của các thành phần tự nhiên trong lãnh thổ, từ đó đề xuất được những giải pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tự nhiên.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 70 SGK Địa lí 10

Em hãy sưu tầm tư liệu để viết một báo cáo ngắn về hậu quả của việc phá rừng đầu nguồn đối với môi trường tự nhiên và đời sống của người dân.

Phương pháp giải:

Sưu tầm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Hậu quả của việc phá rừng đầu nguồn đối với môi trường tự nhiên và đời sống của người dân:

Đối với môi trường tự nhiên

- Làm mất nơi cư trú của nhiều loài động vật, suy giảm đa dạng sinh học.

- Mất cân bằng sinh thái, gây hạn hán, giảm mực nước ngầm.

Đối với đời sống của người dân

- Gây ra nhiều thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,…) đe dọa đời sống của người dân vùng chân núi.

- Đất trống đồi trọc gây xói mòn, thoái hóa, bạc màu đất đai, thu hẹp diện tích đất canh tác.Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí trang 59, 60, 61 SBT Địa lí 10 - Chân trời sáng tạo


Câu 1 1

Thành phần cấu tạo nên vỏ địa lí không bao gồm

A. khí quyển

B. sinh quyển

C. thủy quyển

D. tầng badan


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I


Lời giải chi tiết:

Vỏ địa lí là lớp vỏ của TĐ, ở đó các lớp vỏ bộ phận như khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 2

Chiều dày của vỏ địa lí khoảng

A. 30 – 35 km.

B. 5 – 70 km.

C. 15 – 2900 km.

D. 2900 – 6370 km.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I


Lời giải chi tiết:

Chiều dày của vỏ địa lí khoảng 30 – 35 km

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 1 3

Nguyên nhân sinh ra quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là do các thành phần của vỏ địa lí

A. có sự tồn tại độc lập và riêng lẻ.

B. xâm nhập và trao đổi với nhau

C. không gắn bó mật thiết với nhau

D. chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II


Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân tạo nên quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là do những thành phần của vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau, khiến chúng có sự gắn bó mật thiết để tạo nên một thể thống nhất và hoàn chỉnh

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 4

Trong tự nhiên, nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ đó là

A. khái niệm về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

B. nguyên nhân sinh ra quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

C. biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

D. ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II


Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí trong tự nhiên bât cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại, phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ

=> Đáp án lựa chọn là C.


Câu 1 5

Ý nghĩa quan trọng của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh trong vỏ địa lí là giúp con người ở mọi nơi trên Trái Đất

A. gia tăng sản xuất và phát triển kinh tế

B. đẩy mạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên

C. không tác động vào các yếu tố tự nhiên

D. khai thác và sử dụng tự nhiên hợp lí


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II


Lời giải chi tiết:

Từ việc nghiên cứu toàn diện về điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi khác thác, chúng ta sẽ dự báo được những thay đổi của các thành phần tự nhiên trong lãnh thổ, từ đó đề xuất được những giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí tự nhiên

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 6

Mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên trong vỏ địa lí bị can thiệp chủ yếu bởi

A. sự biến đổi của khí hậu toàn cầu

B. mực nước biển ngày càng dâng cao

C. các hoạt động du lịch của con người

D. sản xuất và sinh hoạt của con người


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II


Lời giải chi tiết:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí cho chúng ta thấy những hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người đã can thiệp vào các mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên.

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 2

Em hãy sắp xếp các hình ảnh sau thành một sơ đồ thể hiện chuỗi phản ứng dây chuyển trong môi trường.

Phương pháp giải:

Quan sát hình trong SBT và kiến thức thực tế


Lời giải chi tiết:

Trái Đất đang nóng dần lên, nhiệt độ trung bình năm tăng khiến băng ở hai cực tan nhanh, từ đó nước biển dâng cao, và tình trạng ngập lụt ở các vùng ven biển với tần suất ngày càng nhiều và mức độ nguy hiểm gia tăng.

d – a – b – c.


Câu 3

Dựa vào hình 17 trong SGK, em hãy so sánh sự khác nhau giữa vỏ địa lí với vỏ Trái Đất.


Phương pháp giải:

Dựa vào hình 17 trong SGK 


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Vì sao trước khi khai thác bất kì lãnh thổ nào cũng nên nghiên cứu toàn diện điều kiện tự nhiên của lãnh thổ đó?


Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí cho chúng ta thấy những hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người đã can thiệp vào các mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên. Sự can thiệp đó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hoàn cảnh tự nhiên xung quanh, thậm chí có thể dẫn tới những hậu quả trái với ý muốn của con người. Do đó, cần phải nghiên cứu toàn diện điều kiện địa lý của bất kỳ lãnh thổ nào trước khi khai thác.


Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang