HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Lý thuyết bài Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước

 • Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước ta nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi
  • Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ
  • Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
  • Người dân cần cù lao động
 • Sản phẩm lúa gạo, trái cây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu.

Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất nước ta

 • Đồng bằng Nam Bộ là vùng nuôi và đánh bắt thủy sản nhiều nhất nước ta nhờ các điều kiện thuận lợi.
 • Vùng biển có nhiều cá, tôm và hải sản khác
 • Có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt.
 • Sản phẩm thủy sản được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới, trong đó có nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Trả lời câu hỏi Địa lí 4 Bài 19 trang 121, 122

❓Quan sát các hình dưới đây, kể tên theo thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ:

a) Gặt lúa

b) Tuốt lúa

c) Phơi thóc

d) Xay sát gạo và đóng bao

e) Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu.

❓Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở dồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ: xoài, măng cụt, mãng cầu, sầu riêng,…

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 123

Câu 1

Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Trả lời:

Vùng sản xuất lúa gạo, trái cây lớn vì: Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên đồng bằng Nam Bộ đã trờ thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.

Vùng sản xuất thủy sản vì: Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở đồng bằng Nam Bộ.

Câu 2

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta.

Trả lời:

Nơi sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất nước ta vì: Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.

Nơi sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta vì: Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước. Thuỷ sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới. Nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Bài 1 (trang 42 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta.

Lời giải:

   - Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩn, người dân cần cù lao động.

Bài 2 (trang 43 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự của quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu rồi ghi vào dòng trống ở cuối các hình:

Lời giải:

   - Gặt lúa

   - Tuốt lúa

   - Phơi thóc

   - Xay át gạo và đóng bao

   - Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

Bài 3 (trang 44 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Gạch bỏ khung chữ có nội dung thể hiện loại trái cây không có ở đồng bằng Nam Bộ.

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lí lớp 4 | Vở bài tập Địa Lí 4

Bài 4 (trang 44 Vở bài tập Địa Lí lớp 4):Chọn ý điền vào các ô của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp.

   a) Biển nhiều cá, tôm

   b) Phát triển nghề nuôi, đánh bắt thủy sản

   c) Mạng lưới sông ngòi dày đặc

   d) Vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất nước ta.

   e) Khí hậu nóng ẩm quanh năm

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lí lớp 4 | Vở bài tập Địa Lí 4

Bài 5 (trang 44 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Vẽ mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây sao cho đúng.

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lí lớp 4 | Vở bài tập Địa Lí 4
............

Lý thuyết Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)

Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta

 • Đồng bằng Nam Bộ có ngành công nghiệp phát triển nhất cả nước nhờ:
  • Nguồn nguyên liệu dồi dào
  • Đội ngũ người lao động đông
  • Được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy.
 • Mỗi năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.
 • Các ngành công nghiệp nổi tiếng của vùng: khai thác dầu khí, sản xuất điện, hóa chất, phân bón, cao su, dệt may…

Chợ nổi trên sông

 • Chợ nổi là nét độc đáo của người dân nơi đây.
 • Một số chợ nổi: chợ Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang)…
 • Chợ nổi được họp ở những nơi thuận tiện thuyền, ghe từ nhiều nơi đổ về.
 • Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập với nhiều loại hàng hóa.

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 126

Câu 1

Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?

Trả lời:

Hằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Các ngành công nghiệp nổi tiếng của vùng này là khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân bón, cao su, chế biến lương thực thực phẩm, dệt, may mặc.

Câu 2

Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán đã diễn ra tấp nập. Mọi thứ hàng hoá như rau quả, thịt, cá, quần áo,... đều có thể mua bán trên xuồng, ghe.

Câu 3

Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ?

Trả lời:

Sản xuất công nghiệp

Chợ nổi

Bài 1 (trang 45 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Em hãy kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.

Lời giải:

   - Khai thác dầu khí.

   - Sản xuất điện. hóa chất, phân bón, cao su.

   - Chế biến lương thực thực phẩm.

   - Dệt, may mặc

Bài 2 (trang 45 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta.

Lời giải:

   - Nguồn nguyên liệu và lao động, lại đầu tư xây dựng nhiều nhà máy.

   - Tạo ra hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

Bài 3 (trang 45 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Dựa vào hình dưới đây, em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về chợ nổi trên sông.

Lời giải:

   - Ngay từ sáng sớm, việc mua bán diễn ra tấp nập.

   - Mọi thứ hàng hóa như rau quả, thịt, cá, quần áo, … đều có thể mua bán trên xuồng, ghe.

Bài 4 (trang 46 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Điền tiếp các từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp.

Lời giải:

   - Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Việc mua bán ở các chợ nổi diễn ra thường uyễn. Các loại hàng hóa bán ở chợ là rau quả, thịt, cá, quần áo, …

Bài 5 (trang 46 Vở bài tập Địa Lí lớp 4): Điền tiếp nội dung thích hợp vào các ô của sơ đồ dưới đây.

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lí lớp 4 | Vở bài tập Địa Lí 4
 ................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Bài 9: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - VNEN

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

Câu 1 (trang 53 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình nào?

   - Nơi nào nước ta trồng nhiều lúa gạo nhất? Vì sao?

Trả lời:

   - Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình đồng bằng

   - Khu vực trồng nhiều lúa gạo nhất ở nước ta là Đồng bằng Nam Bộ vì đồng bằng Nam Bộ có diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ được bồi đắp hằng năm.

2. Quan sát hình, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Câu 2 (trang 53 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Những loại cây ăn quả nào thường được trồng ở đồng bằng Nam Bộ?

   - Điều kiện nào đã giúp cho đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

Trả lời:

Những loại cây ăn quả thường được trồng ở đồng bằng Nam Bộ là: Măng cụt, dừa, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, cam...

Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây:

   - Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ

   - Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào

   - Người dân cần cù lao động

3. Quan sát các hình và thực hiện

Câu 1 (trang 54 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

a. Quan sát các hình từ 3 đến 7 (SGK)

b. Hãy ghép từng hình với một trong các cụm từ sau cho phù hợp: Phơi thóc, tuốt lúa, gặt lúa, xếp gạo lên tàu để xuất khẩu, xay xát gạo và bóc gạo.

c. Sắp xếp các cụm từ trên vào sơ đồ theo trật tự các bước trong quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Hãy ghép từng hình ứng với cụm từ:

   - Hình 3: Tuốt lúa

   - Hình 4: Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

   - Hình 5: Gặt lúa

   - Hình 6: Xay xát gạo và bóc gạo

   - Hình 7: Phơi lúa

Sắp xếp cụm từ:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

4. Đọc sơ đồ và trả lời câu hỏi

Câu 2 (trang 54 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Điều kiện tự nhiên nào đã giúp đồng bằng Nam Bộ có được sản lượng thủy sản cao nhất nước ta?

   - Nguồn thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ có vai trò gì?

Trả lời:

* Điều kiện tự nhiên giúp đồng bằng Nam Bộ có được sản lượng thủy sản cao nhất nước ta là:

   - Có vùng biển rộng, nhiều tôm, cá và hải sản khác

   - Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

* Nguồn thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ có vai trò là:

   - Tạo nguồn thực phẩm cho người dân trong vùng và cả nước

   - Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng

5. Quan sát các hình và thảo luận

Câu 1 (trang 55 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Quan sát các hình từ 9 đến 14 và trả lời câu hỏi:

   - Ở đồng bằng Nam Bộ có các ngành công nghiệp nào?

   - Kể tên các sản phẩm của ngành công nghiệp trong từng hình?

   - Ở địa phương em có ngành công nghiệp nào?

Trả lời:

   - Ở đồng bằng Nam Bộ có các ngành công nghiệp: sản xuất điện, sản xuất lương thực, thực phẩm, phân bón, điện tử, năng lượng

   - Các sản phẩm của ngành công nghiệp trong từng hình:

        + Hình 9: Điện

        + Hình 10: Gạo

        + Hình 11: Tôm đông lạnh

        + Hình 12: Phân đạm

        + Hình 13: Tivi

        + Hình 14: Điện

   - Em sống ở Hà Nội, Hà Nội có các ngành công nghiệp: dệt may; chế biến nông sản, thực phẩm; hóa chất; cơ khí chế tạo; điện tử viễn thông và công nghệ thông tin

6. Quan sát hình 15, 16, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 56 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN).

   - Chợ nổi ở Đồng bằng Nam Bộ được họp ở đâu?

   - Người dân đến chợ bằng phương tiện gì?

   - Những mặt hàng nào được bán ở chợ nổi?

   - Chợ nổi có gì khác biệt với cảnh chợ ở địa phương khác?

Trả lời:

   - Chợ nổi ở Đồng bằng Nam Bộ được họp ở trên sông

   - Người dân đến chợ bằng xuồng, ghe

   - Những mặt hàng được bán ở chợ nổi là các loại hàng hóa như hoa quả, thực phẩm, đồ dùng...

   - Nếu như cảnh chợ ở địa phương khác họp trên mặt đất thì chợ nổi lại họp ở trên sông.

B. Hoạt động thực hành

Câu 2 (trang 56 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

Các nhóm xếp thẻ vào đúng vị trí theo sơ đồ về "Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu".

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 4 Bài 9: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 VNEN

Câu 1 (trang 57 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách ghép các cụm từ cho trước vào các vị trí từ (1) đến (6) cho phù hợp

(vựa lúa, thủy sản, phát triển, ngành công nghiệp, chợ nổi, độc đáo, ngành nông nghiệp, vựa trái cây, chợ phiên).

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1).........

Đây là (2) ............., vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3).......... cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ....... phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5)......... trở thành nét (6)............... của đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời:

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1) phát triển

Đây là (2) vựa lúa, vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3) thủy sản cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ngành công nghiệp phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5) chợ nổi trở thành nét (6) độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 1 (trang 57 Lịch sử và địa lí 4 Tập 2 VNEN). Khoanh vào các cụm từ không phải là nét đặc trưng trong hoạt động kinh tế ở đồng bằng Nam Bộ và viết lí do sự lựa chọn của em vào chỗ chấm (.....)

   - Chợ phiên

   - Khai thác dầu khí

   - Ruộng bậc thang

   - Vựa lúa lớn nhất cả nước

   - Nhà máy thủy điện

   - Nhà máy nhiệt điện

Trả lời:

Các cụm từ không phải là nét đặc trưng trong hoạt động kinh tế ở đồng bằng Nam Bộ là:

   - Chợ phiên vì nét độc đáo của đồng bằng Nam Bộ là chợ nổi

   - Ruộng bậc thang vì ruộng ở đồng bằng Nam Bộ bằng phẳng.

   - Nhà máy thủy điện vì đồng bằng Nam Bộ phát triển nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện chạy bằng Tua-bin gió.

Lớp 4 Tin tức
Lên đầu trang