HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 23-24: Châu Phi

Bài 23-24: Châu Phi

Bài 23: Châu Phi

Lý thuyết bài Châu Phi

Vị trí địa lí, giới hạn

 • Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á.
 • Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến, có đường Xích đạo đi ngang qua giữa các châu lục.

Đặc điểm tự nhiên

 • Địa hình: Tương đối cao, châu lục được xem như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
 • Khí hậu: Nóng, khô bậc nhất thế giới. Hoang mạc Xa-ha-ra lớn nhất thế giới.
 • Quang cảnh tự nhiên: Rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa-van, hoang mạc.
 • Động vật phong phú như ngựa vằn, hươu cao cổ, voi và động vật ăn thịt (báo, sư tư, linh cẩu)…

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 118

Câu 1.

Tìm vị trí của châu Phi trên hình 1 ở bài 17.

Hình 1

Trả lời:

 • Châu Phi gồm lục địa Phi và đảo Mađagaxca.
 • Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.
 • Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Địa Trung Hải và biển Đỏ
 • Phía Tây: Đại Tây Dương
 • Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến, có đường Xích đạo đi ngang qua giữa các châu lục.

Câu 2

Chỉ trên hình 1, vị trí hoang mạc Xa-ha-ra và vùng xa-van châu Phi?

Trả lời:

 • Để tìm vị trí hoang mạc Xa – ha – ra, các em chỉ cần quan sát trên lược đồ, vị trí có dòng chữ Hoang mạc Xa – ra- ra thì đó là vị trí của nó.
 • Để xác định vị trí các xa – van, các em chỉ cần nhìn ở bảng chú giải, xác định kí hiệu của xa – van, sau đó tìm vị trí của những kí hiệu đó trên lược đồ.

Câu 3

Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang mạc Xa-ha-ra và xa-van của châu Phi.

Trả lời:

 • Hoang mạc Xa-ha-ra: Lớn nhất thế giới, khắp nơi chỉ thấy những bãi đá khô khốc, những bãi cát mênh mông. Tại đây nhiệt độ ban ngày có khi lên tới hơn 50oC, ban đêm có thể xuống tới 0 độ C. Vì khô hạn nên sông hồ ở đây cũng rất ít và hiếm nước.
 • Xa-van châu Phi: Những nơi ít mưa xuất hiện đồng cỏ núi cao, cây bụi. Thỉnh thoảng nổi lên một vài cây keo, hoặc cây bao báp. Động vật phong phú như ngựa vằn, hươu cao cổ, voi và động vật ăn thịt (báo, sư tư, linh cẩu)…

Câu 4

Chỉ trên hình 1: sông Nin, sông Công-gô và sông Ni-giê.

Trả lời:

 • Sông Nin: chảy theo hướng nam-bắc đổ ra Địa Trung Hải.
 • Sông Công gô: Chảy từ bồn địa Công Gô đổ ra Đại Tây Dương.
 • Sông Ni-giê: thuộc tây Phi đổ ra Đại Tây Dương.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 23 trang 116: Quan sát hình 1, cho biết:

       + Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào?

       + Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Trả lời:

- Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương:

       + Châu lục: Châu Âu và châu Á.

       + Đại dương và biển: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ.

- Đường Xích đạo đi ngang qua phần giữa lãnh thổ của châu Phi.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 23 trang 117: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi....

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 23 trang 118: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Trả lời:

Diện tích châu Phi là 30 triệu km2. Châu Phi có diện tích lớn đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 23 trang 117: Quan sát hình 1, em hãy:

       + Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

       + Tìm và đọc tên các sông lớn ở châu Phi.

Trả lời:

       + Các cao nguyên: Cao nguyên Ê-ti-ô-pi-a, cao nguyên Đông Phi,…

       + Bồn địa: Bồn địa Nin Thượng, bồn địa Côn-gô, bồn địa Ca-na-ha-ri,…

       + Sông: Sông Nin, sông Ni-giê, sông Côn-gô, sông Dăm-bê-di,…

       

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 23 trang 117: Hãy tìm vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên hình 1.

Trả lời:

Vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra: Hoang mạc Xa-ha-ra chiếm hầu hết phần lớn Bắc Phi.

Câu 1 trang 118 Địa Lí lớp 5: Tìm vị trí của châu Phi trên hình 1 ở bài 17.

Trả lời:

- Châu Phi nằm ở 2 bán cầu Bắc và Nam. Đường Xích đạo đi ngang qua phần giữa lãnh thổ của châu Phi

- Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương:

+ Châu lục: Châu Âu ở phía bắc và châu Á ơ phía đông bắc.

+ Đại dương và biển: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ.

Câu 2 trang 118 Địa Lí lớp 5: Chỉ trên hình 1, vị trí hoang mạc Xa-ha-ra, và vùng xa-van của châu Phi.

Trả lời:

- Vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra: Hoang mạc Xa-ha-ra chiếm hầu hết phần lớn Bắc Phi.

- xác định trên bản đồ kí hiệu của xa-van, xa van phân bố ở Nam Phi, Tây Phi, một số nơi Trung Phi.

Câu 3 trang 118 Địa Lí lớp 5: Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang mạc Xa-ha-ra và xa- van của châu Phi.

Trả lời:

- Đặc điểm của hoang mạc Xa-ha-ra: Đây là một hoang mạc khô nóng lớn nhất thế giới; khí hậu khắc nghiệt ban ngày lên đến 50oC, đêm có thể xuống đến 0oC; địa hình là các bãi đá khô khốc, biển cát mênh mông; Ở đây sông hồ rất ít và hiếm nước.

- Đặc điển của xa-van: Những nơi mưa ít xuất hiện dồng cỏ cao, cây bụi gọi là xa-van. Trên xa-van thi thoảng nổi lên một vài cây keo hoặc cây bao báp. Trong xa van có nhiều động vật ăn cỏ như ngựa vằn, hươu cao cổ, voi và động vật ăn thịt như báo, sư tử, linh cẩu,…

Câu 4 trang 118 Địa Lí lớp 5: Chỉ trên hình 1: sông Nin, sông Công-gô và sông Ni-giê.

Trả lời:

- Sông Nin: chảy theo hướng nam-bắc đổ ra Địa Trung Hải.

- Sông Công gô: Chảy từ bồn địa Công Gô đổ ra Đại Tây Dương.

- Sông Ni-giê: thuộc tây Phi đổ ra Đại Tây Dương.

--------------------

Lý thuyết bài Châu Phi (Tiếp theo)

Dân cư châu Phi

 • Đa số dân cư châu Phi là người da đen
 • Dân cư tập trung chủ yếu vùng ven biển và thung lũng sông.

Hoạt động kinh tế

 • Kinh tế châu Phi chậm phát triển
 • Các nước chủ yếu tập trung khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp nhiệt đới (ca cao, cà phê,…) để xuất khẩu.
 • Đời sống nhân dân Châu Phi còn gặp nhiều khó khăn
 • Tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch xảy ra khắp nơi.
 • Các nước phát triển tiêu biểu như Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai-Cập.

Ai – Cập

 • Vị trí: Nằm ở Bắc Phi, là cầu nối châu Phi và châu Á.
 • Ai – Cập có kênh đào Xuy – ê và sông Nin
 • Các công trình kiến trúc cổ ở Ai Cập là: kim tự tháp, tượng nhân sư…thu hút khách du lịch.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 120

Câu 1

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Trả lời:

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen (Nêgrôit), ngoài ra còn chủng tộc da trắng và người lai.

Câu 2

Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á?

Trả lời:

 • Kinh tế chậm phát triển châu Âu và châu Á.
 • Khó khăn: thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm nhiều nơi.
 • Các nước phát triển tiêu biểu như Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai-Cập.

Câu 3

Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập?

Trả lời:

Ai Cập nằm ở Bắc Phi, là cầu nối giữa châu Phi và châu Á, có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng. Dòng sông Nin vừa là nguồn cung cấp nước quan trọng cho đời sống và sản xuất của người dân, vừa bồi đắp nên đồng bằng châu thổ màu mỡ. Đây cũng là nơi sinh ra nền văn minh sông Nin rực rỡ thời cổ đại.

Ai Cập nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ như kim tự tháp, tượng nhân sư,... rất thu hút khách du lịch.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 24 trang 118: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Trả lời:

Năm 2004, dân số châu Phi là 973 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 2 trên thế giới sau châu Á.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 24 trang 119: Quan sát bản đồ treo tường, cho biết vị trí của đất nước Ai Cập. Ai Cập có dòng sông nào chảy qua?

Trả lời:

- Vị trí địa lí của Ai Cập:

+ Ai Cập nằm ở Bắc châu Phi. Là cầu nối giữa châu Á và châu Phi.

+ Tiếp giáp: Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Libi, Xu-đăng, Ixraen.

- Ai Cập có dòng sông Nin chảy qua.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 24 trang 120: Dựa vào hình 5 và cốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.

Trả lời:

Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ: Kim Tự Tháp, đền Mortuary, đền Luxor, tượng Nhân sư,…

Câu 1 trang 120 Địa Lí lớp 5: Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Trả lời:

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen.

Câu 2 trang 120 Địa Lí lớp 5: Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á?

Trả lời:

So với 2 châu lục là châu Âu và châu Á:

+ Kinh tế châu Phi có kinh tế chậm phát triển nhất.

+ Hầu hết các nước ở châu Phi tập trung khai thác khoáng sản. (vàng, kim cương, dầu khí,..) và trồng cây công nghiệp nhiệt đới (cao su, cà phê, bông,…) để xuất khẩu.

+ Đời sống người dân châu Phi cò nhiều khó khăn, bệnh dịch ở nhiều nơi.

+ Kinh tế 1 số nước phát triển hơn cả: Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập, An-giê-ri.

Câu 3 trang 120 Địa Lí lớp 5: Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập ?

Trả lời:

- Ai Cập nằm ở Bắc Phi. Là cầu nối giữa châu Á và châu Phi, có kênh đào Xuy-ê.

- Ai Cập có dòng sông Nin chảy qua- đây là dòng sông có vai trò trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất của dân cư Ai Cập.

- Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ: Kim Tự Tháp, đền Mortuary, đền Luxor, tượng Nhân sư,…


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Bài 12: Châu Phi - VNEN

A. Hoạt động cơ bản

1. Xác định vị trí và giới hạn châu Phi (trang 62-63 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Em đã biết gì về châu Phi?

b. Quan sát lược đồ hình 1 (bài 9) và cho biết:

- Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào?

- Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

c. Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Trả lời:

a. Những điều em biết về châu Phi:

- Châu Phi là một trong năm châu lục trên thế giới.

- Châu Phi là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số (sau châu Á), thứ ba về diện tích (sau châu Á và châu Mỹ).

- Người dân châu Phi chủ yếu là da đen.

b. Quan sát lược đồ hình 1 (bài 9) ta thấy:

- Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương:

   + Tiếp giáp châu lục: Châu Á

   + Tiếp giáp biển: Địa Trung Hải

   + Tiếp giáp đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

- Đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu Phi.

- Châu Phi đứng thứ ba về diện tích trong các châu lục trên thế giới (sau châu Á và châu Âu)

2. Tìm hiểu về địa hình, khí hậu và sông ngòi châu Phi. (trang 63 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Quan sát hình 1, em hãy:

- Dựa vào màu sắc trên lược đồ, hãy nhận xét địa hình châu Phi (cao hay thấp).

- Tìm và đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

- Chỉ và đọc tên các sông lớn của châu Phi.

- Dựa vào sơ đồ dưới đây, cho biết vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 12: Châu Phi | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

Trả lời:

a. Dựa vào màu sắc trên lược đồ, ta thấy địa hình châu Phi tương đối cao, chủ yếu là cao nguyên xen lẫn các bồn địa.

b. Tên các cao nguyên và bồn địa, sông lớn ở châu Phi

- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi

- Bồn địa: Ca-la-ha-ri, Công-gô, Sát, Nin Thượng.

- Sông lớn: Sông Ni-giê, sông Nin, sông Công-gô

c. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì đại bộ phận châu lục nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn mà không có biển ăn sâu vào đất liền

3. Khám phá cảnh thiên nhiên châu Phi. (trang 64 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

- Chọn khung thông tin ở cột B để ghép với ảnh ở cột A cho phù hợp

- Chỉ trên hình 1:

   + Vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra.

   + Những nơi có rừng rậm nhiệt đới.

   + Những nơi có xa-van.

Trả lời:

- Chọn khung thông tin ở cột B để ghép với ảnh ở cột A cho phù hợp:

1 - b

2 - c

3 - a

- Chỉ trên hình 1:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 12: Châu Phi | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

- Hoang mạc: vùng khoanh màu đỏ

- Rừng rậm nhiệt đới: Vùng khoanh màu vàng

- Xa van: Vùng khoanh màu đen

4. Tìm hiểu dân cư châu Phi. (trang 65 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Dựa vào bảng số liệu 2 (bài 9), cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mây trong các châu lục trên thế giới.

b. Quan sát hình 3, nhận xét về màu da của người dân châu Phi.

c. Theo em, người dân châu Phi sống tập trung ở vùng nào (ven biển/thung lũng sông/hoang mạc)? Tại sao?

Trả lời:

a. Dựa vào bảng số liệu 2 (bài 9), ta thấy Châu Phi có dân số đứng hàng thứ hai trong các châu lục trên thế giới (sau Châu Á).

b. Người dân châu Phi có màu da đen.

c. Người dân châu Phi sống tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông. Vì những nơi đây là đồng bằng màu mỡ, dễ trồng trọt và là khu vực có nguồn nước dồi dào.

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập (trang 66 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai.

a1. Châu Phi nằm ở phía đông nam châu Á.

a2. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa lãnh thổ châu Phi.

a3. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

a4. Địa hình châu Phi chủ yếu là đồng bằng.

a5. Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là hoang mạc và xa-van.

a6. Dân cư châu Phi tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông.

Trả lời:

Những câu đúng là:

a2. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa lãnh thổ châu Phi.

a3. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

a5. Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là hoang mạc và xa-van.

a6. Dân cư châu Phi tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông.

2. Hoàn thành phiếu học tập. (trang 66 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

PHIẾU HỌC TẬP

1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

A. Diện tích châu lục rộng lớn

B. Nằm trong vòng đai nhiệt đới

C. Cảnh quan tự nhiên đa dạng

D. Không có biển ăn sâu vào đất liên

2. Đánh mũi tên nối mỗi ý ở cột A với một ý thích hợp ở cột B:

A. Đặc điểm khí hậuB. Cảnh quan thiên nhiên
1. Mưa nhiều
2. Mưa ít
3. Khô hạn
a. Xa van
b. Hoang mạc
c. Rừng rậm nhiệt đới

Trả lời:

1. Đáp án đúng là: C. Cảnh quan tự nhiên đa dạng 2. Đánh mũi tên nối mỗi ý ở cột A với một ý thích hợp ở cột B:
A. Đặc điểm khí hậuB. Cảnh quan thiên nhiênNối
1. Mưa nhiều
2. Mưa ít
3. Khô hạn
a. Xa van
b. Hoang mạc
c. Rừng rậm nhiệt đới
1 - c
2 - a
3 - b
Lớp 5 Tin tức
Lên đầu trang