HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 25-26: Châu Mĩ

Bài 25-26: Châu Mĩ

Bài 25: Châu Mĩ

Lý thuyết bài Châu Mĩ

Vị trí địa lí và giới hạn

 • Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây.
 • Bao gồm: Bắc Mĩ, Nam Mĩ và Trung Mĩ.

Đặc điểm tự nhiên

 • Địa hình: Thay đổi từ Tây sang Đông
  • Phía Tây là các dãy núi cao và đồ sộ
  • Ở giữa là đồng bằng rộng lớn.
  • Phía Đông là các dãy núi thấp và cao nguyên
 • Khí hậu: Nhiều loại khí hậu (nhiệt đới, ôn đới, hàn đới).
 • Cảnh quan: Rừng rậm nhiệt đới bao phủ diện rộng là lá phổi xanh của Trái Đất.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 123

Câu 1

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Trả lời:

 • Bao gồm: Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
 • Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.
 • Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 2

Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

Trả lời:

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông:

 • Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.
 • Giữa là những đồng bằng lớn: đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn.
 • Phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin.

Câu 3

Chỉ 2 con sông: Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Trả lời:

Các em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ.

Câu 4Hãy sưu tầm những thông tin (bài viết, tranh ảnh) về vùng rừng A – ma – dôn?

Trả lời:

Rừng A – ma – dôn là một khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Rừng mưa Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. Đó là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Chính vì vậy sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người.

Một số ảnh về rừng Amazone:

Rừng Amazone

Rừng Amazone

Rừng Amazone

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 25 trang 120: - Quan sát hình 1, cho biết Châu Mĩ giáp với những đại dương nào?

- Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Trả lời:

- Châu Mĩ giáp với 3 đại đương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 25 trang 122: Quan sát các ảnh trong hình 2, rồi tìm trên hình 1 các chữ a, b, c, d, e, g cho biết các cảnh thiên nhiên đó được chụp ở những nơi nào của châu Âu.

Trả lời:

a) Núi An-Đét (Pê-ru) thuộc Nam Mĩ.

b) Đồng bằng Trung tâm (Hoa Kì) thuộc Bắc Mĩ.

c) Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kì) thuộc Băc Mĩ.

d) Sông A-ma-dôn (Bra-xin) thuộc Nam Mĩ.

e) Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) thuộc Nam Mĩ.

g) Một bãi biển ở vùng biển Ca-ri-bê thuộc Trung Mĩ.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 25 trang 123: - Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên:

+ Các dãy núi cao ở phía tây.

+ Hai đồng bằng lớn ở giữa.

+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

Trả lời:

+ Các dãy núi cao ở phía tây: dãy Cooc-đi-e, dãy An-đet.

+ Hai đồng bằng lớn ở giữa: Đồng bằng Trung tâm, đồng bằng A-ma-don.

+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông: dãy A-pa-lat cao nguyên Guy-an, cao nguyên Bra-xin.

Câu 1 trang 123 Địa Lí lớp 5:Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên bản đồ Thế giới.

Trả lời:

- Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây.

- Châu Mĩ giáp với 3 đại đương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 2 trang 123 Địa Lí lớp 5: Em hãy nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ.

Trả lời:

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông:

+ dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ.

+ ở giữa là những đồng bằng lớn.

+ phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

Câu 3 trang 123 Địa Lí lớp 5: Chỉ 2 con sông lớn: Mi-xi-xi-pi và A-ma-don trên bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Trả lời:

+ Sông Mi-xi-xi-pi thuộc Bắc Mĩ, chảy theo hướng bắc-nam.

+ Sông A-ma-dôn thuộc Nam Mĩ, chảy theo hướng tây-đông, đổ ra Đại Tây Dương.

Câu 4 trang 123 Địa Lí lớp 5: Hãy sưu tầm những thông tin (bài viết, tranh ảnh) về vùng A-ma-dôn

Trả lời:

Các bài viết về rừng A-ma-don

http://khoahoc.tv/14-bi-an-trong-rung-amazon-khien-ban-het-hon-61382

https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng_m%C6%B0a_Amazon

các hình ảnh:

Giải bài tập Lịch Sử 5 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử lớp 5Giải bài tập Lịch Sử 5 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử lớp 5
-------------------

Lý thuyết bài Châu Mĩ (Tiếp theo)

Dân cư Châu Mĩ

 • Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.
 • Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
 • Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.

Hoạt động kinh tế

 • Châu Mĩ có nền kinh tế phát triển khác nhau giữa các khu vực.
 • Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất, nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn và nền công nghiệp hiện đại.
 • Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển sản xuất nông phẩm nhiệt đới, chăn nuôi và khai khoáng để xuất khẩu.

Hoa kì

 • Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ
 • Có diện tích lớn thứ tư và dân số dứng thứ ba trên thế giới.
 • Hoa Kỳ có nền kinh tế phát triển cao, đặc biệt các ngành sản xuất điện, máy móc, thiết bị...
 • Đây là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 126

Câu 1

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

Trả lời:

 • Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.
 • Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
 • Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.

Câu 2

Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Trả lời:

 • Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn (lúa mì, bông, lợn, bò sữa, cam, nho…) và nền công nghiệp hiện đại (ô tô, điện tử, hàng không vũ trụ…).
 • Trung Mĩ và Nam Mĩ nền kinh tế đang phát triển, sản xuất nông phẩm nhiệt đới, chăn nuôi và khai khoáng để xuất khẩu.

Câu 3

Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Trả lời:

 • Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
 • Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện với công nghệ cao và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 26 trang 123: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Trả lời:

Năm 2004, dân số châu Mĩ là 941 triệu dân, là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 26 trang 124: Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.

Trả lời:

Thành phần dân cư của châu Mĩ đa dạng: người Anh-điêng, người gốc Âu, người gốc Phi, người gốc Á.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 26 trang 125: Quan sát Bản đồ các nước trên thế giới, hãy:

+ Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và đại dương nào?

+ Chỉ trên bản đồ và đọc tên thủ đô của Hoa Kì.

Trả lời:

- Hoa Kì tiếp giáp với quốc gia và đại dương:

+ tiếp giáp với quốc gia: Ca-na-đa, Mê-hi-cô.

+ đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.

Câu 1 trang 126 Địa Lí lớp 5: Dân cư châu Mĩ có gì nổi bật.

Trả lời:

- Châu Mĩ là châu lục có số dân đông nhất thế giới.

- Thành phần dân cư của châu Mĩ đa dạng: người Anh-điêng là dân bản địa sinh sống từ lâu đời; người gốc Âu, người gốc Phi, người gốc Á là những người nhập cư từ các châu lục khác chiếm phần lớn dân cư châu Mĩ.

- Phân bố: dân cư tập trung phân bố ở ven biển và miền đông.

Câu 2 trang 126 Địa Lí lớp 5: Nền kinh tế của Bắc Mĩ có gì khác với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Trả lời:

- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển: sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn với những sản phẩm như lúa mì, bông, lợn, nho, cam, bò,…; công nghiệp có những ngành công nghệ kĩ thuật cao như điện tử, hàng không vũ trụ.

- Trung Mĩ và Nam Mĩ nền kinh tế đang phát triển. Các nước ở đây chuyên sản xuất chuối, cà phê, mía, bông,… chăn nuôi bò, cừu và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Câu 3 trang 126 Địa Lí lớp 5: Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Trả lời:

- Hoa Kì là quốc gia ở Băc Mĩ tiếp giáp với quốc gia và đại dương:

+ tiếp giáp với quốc gia: Ca-na-đa, Mê-hi-cô.

+ đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.

- Là quốc gia có diện tích lớn thứ 4 và dân cư đứng thứ 3 trên thế giới.

- Kinh tế Hoa Kì rất phát triển: Nông nghiệp phát triển với quy mô lớn, nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới như sản xuất máy móc, thiết bị,…

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Bài 13 : Châu Mĩ - VNEN

A. Hoạt động cơ bản

1. Làm việc với quả Địa cầu (trang 68 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Theo dõi thầy/cô giáo chỉ trên quả Địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây.

b. Kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây.

Trả lời:

a. Đường phân chia bán cầu Đông và Tây từ cực Bắc đi xuống cực Nam, qua Tây Âu, Tây Phi, Đại Tây Dương chia khu vực bên phải là bán cầu Đông; từ cực Nam đi lên cực Bắc, qua Thái Bình Dương, chia khu vực bên phải là bán cầu Tây (có ghi chú: ranh giới đổi ngày).

b. Những châu lục nằm ở bán cầu Đông: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương;

- Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây.

2. Xác định vị trí và giới hạn châu Mĩ (trang 68 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

b. Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Trả lời:

a. Quan sát lược đồ hình 1 ta thấy, châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương, đó là:

- Bắc Băng Dương

- Thái Bình Dương

- Đại Tây Dương

b. Dựa vào bảng số liệu 1 (bài 9), ta thấy, châu Mĩ có diện tích là 42 triệu km2, có diện tích đứng thứ hai trên thế giới (Sau châu Á).

3. Khám phá tự nhiên châu Mĩ (trang 70 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Quan sát các ảnh trong hình 2

b. Tìm trên hình 1 các chữ a, b, c, d, e, g và cho biết các ảnh ở hình 2 được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ.

c. Quan sát hình 1, hãy:

- Cho biết châu Mĩ trải dài trên những đới khí hậu nào?

- Dựa vào màu sắc trên lược đồ, nhận xét địa hình châu Mĩ từ tây sang đông.

- Chỉ và dọc tên:

   + Các dãy núi cao ở phía tây.

   + Hai đồng bằng lớn ở giữa.

   + Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

Trả lời:

b. Vị trí của các ảnh hình 2 trên lược đồ châu Mĩ là:

- Hình a. Dăy núi An-đét (pê-ru) ở Nam Mĩ.

- Hình b. Đồng bằng Trung tâm (Hoa Kì) ở Bắc Mĩ.

- Hình c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kì, Ca-na-đa) ở Bắc Mĩ.

- Hình d. Sông và rừng A-ma dôn (Bra-xin) ở Nam Mĩ.

- Hình e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (chi-lê) ở Nam Mĩ.

- Hình g. Bãi biển ở vùng ca-ri-bê ở Trung Mĩ.

c. Quan sát hình 1, ta thấy:

- Châu Mĩ trải dài trên các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

- Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông có sự thay đổi: Phía tây là dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng, phía đông là đồi núi thấp và cao nguyên.

- Các dãy núi cao ở phía Tây bao gồm: dãy Coóc - đi - e và dãy An - đét

- Hai đồng bằng lớn ở giữa là: đồng bằng A -ma - dôn, đồng bằng trung tâm, đồng bằng Pam-pa.

- Các dãy núi thấp và cao nguyên là: Dãy A-pa-lat, cao nguyên Guy- an, cao nguyên Bra-xin

4. Tìm hiểu dân cư châu Mĩ (trang 71 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Dựa vào bảng số liệu 2 bài 9, cho biết chầu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

b. Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.

Thành phần dân cư châu MĩMàu da
Người Anh – điêng
Người gốc Âu
Người gốc Phi
Người gốc Á
Người lai
Da vàng
Da trắng
Da đen
Da vàng

c. Theo em, người dân châu Mĩ sống tập trung ở miền nào (miền Đông, miền Tây hay ven biển)? Vì sao?

Trả lời:

a. Dựa vào bảng số liệu 2 bài 9 ta thấy, châu Mĩ có dân số là 948 triệu người, đứng thứ 3 trên thế giới (sau châu Á và châu Phi).

b. Thành phần cư dân của châu Mĩ rất đa dạng: người anh điêng, người gốc Á, người gốc Âu, người gốc Phi và cả người lai.

c. Theo em, người dân châu Mĩ chủ yếu sống tập trung ở vùng miền đông và ven biển vì ở đây là những khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt và nuôi trồng đánh bắt thủy sản từ biển.

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập (trang 72 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai:

a1. Châu Mĩ giáp với bôn đại dương.

a2. Thiên nhiên của châu Mĩ đa dạng, phong phú.

a3. Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

a4. Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là núi cao, núi thấp, đồng bằng.

a5. Châu Mĩ có rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn lớn nhất thế giới

a6. Dân cư châu Mĩ sông tập trung ở miền Tây và đồng bằng.

Trả lời:

Trong những câu trên, câu đúng là:

a2. Thiên nhiên của châu Mĩ đa dạng, phong phú.

a3. Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

a5. Châu Mĩ có rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn lớn nhất thế giới

2. Hoàn thành phiếu học tập (trang 72 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Quan sát lược đồ hình 1, viết tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng và sông lớn của châu Mĩ vào bảng dưới đây:

Tên dãy núi, cao nguyênTên đồng bằngTên sông
.....................

Trả lời:

Tên dãy núi, cao nguyênTên đồng bằngTên sông
Dãy Coóc - đi - e và dãy An - đét dãy A-pa-lat, Cao nguyên Guy- an, cao nguyên Bra-xinđồng bằng A -ma - dôn, đồng bằng trung tâm, đồng bằng Pam-pa.Sông A-ma-dôn, Sông Mi-xi-xi-pi, Sông Pa-ra-na

C. Hoạt động ứng dụng

(trang 73 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN). Tìm hiểu và giới thiệu về châu Mĩ (rừng mưa Amazon)

Trả lời:

Rừng nhiệt đới Amazon là rừng lớn nhất trên thế giới, bao phủ đa phần lưu vực sông Amazon, chủ yếu tại Brazil và trải rộng ra một số nước láng giềng. Tổng diện tích của rừng là chừng 4 triệu km vuông. Tuy nhiên, khoảng 14% diện tích rừng Amazon đã bị chặt phá, và tình trạng phá rừng vẫn tiếp tục với tốc độ khoảng 20 ngàn km vuông một năm.

Khí hậu tại khu vực Amazon là nóng và rất ẩm. Trời mưa hàng ngày, thường mưa bất chợt và tích tụ nhiệt độ trên mặt đất.

Có hàng ngàn loài động thực vật tại Amazon mà loài người vẫn chưa khám phá ra hết. Mọi sinh vật ở đây sống đều phụ thuộc vào nhau.

Một chu kỳ phụ thuộc lẫn nhau có thể được giải thích ngắn gọn như sau: cây cối và thực vật chết đi và tiêu hủy để cung cấp chất dinh dưỡng cho các loại cây cối và thực vật mới mọc lên.

Một ví dụ khác là sự phụ thuộc vào thời tiết: mưa cung cấp nước cho toàn bộ cộng đồng sinh vật. Các chu kỳ phụ thuộc lẫn nhau này được gọi là hệ sinh thái.

Người Amazon bản địa sống theo lối “du canh du cư”, có nghĩa là họ sống tại một nơi, trồng trọt mùa màng tại đó, và khi đất bạc màu thì họ chuyển đi nơi khác. Lối sống này không làm hại tới rừng, vì rừng tự khôi phục.

Các thổ dân xây các ngôi nhà lớn từ gỗ và lá cây. Họ đốn cây để mở đất canh tác cũng như để lấy củi đun. Tro bụi đốt cây cung cấp dinh dưỡng trở lại cho đất. Sau đó các phụ nữ thổ dân trồng trọt mùa màng (sắn, đậu, bí ngô, củ từ).

Thổ dân không chỉ trồng trọt mà còn đánh cá và săn bắn. Thường sau 4 – 5 vụ mùa, họ lại di chuyển đi nơi khác.

Các diện tích khổng lồ của rừng Amazon đang bị chặt phá để mở rộng diện tích cho việc canh tác nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Đặc biệt, ngành chăn nuôi gia súc để cung cấp các loại thực phẩm ăn nhanh đang là một ngành béo bở ở Brazil.

Để tạo ra đủ đất chăn nuôi gia súc, các ông chủ trang trại thường chặt và đốt rừng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, sau khi họ từ bỏ các khu đất này, phải mất rất nhiều thời gian các khu rừng mới phục hồi lại được và ngay cả khi đó, chúng cũng chỉ là “rừng thứ cấp” chứ không là rừng nhiệt đới nguyên thủy như xưa.
Lớp 5 Tin tức
Lên đầu trang