HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 27: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - Chân trời sáng tạo

BÀI 27: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - Chân trời sáng tạo

BÀI 27: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP,
VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1.1. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

a. Quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
* Quan niệm
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hoá, tập trung hoá, liên hợp hoá và hợp tác sản xuất
- Cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất
* Vai trò
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo ra những tiền đề cần thiết để sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ, các nước trên thế giới.
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp góp phần đẩy mạnh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động xã hội.
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo các điều kiện liên kết, hợp tác giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác nhau.
b. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
- Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới rất đa dạng với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau như hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp, ...

- Dựa vào bảng 27 ta sẽ phân biệt được đặc điểm và vai trò của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bảng 27. Vai trò và đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1.2. Một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại

- Vể tổ chức sản xuất: 
+ Nhiều nước trên thế giới đã hình thành những cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh cây trồng nhằm cho phép áp dụng máy móc, công nghệ để tối ưu hoá năng suất và hạn chế sức lao động của con người
+ Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hiện đại như: trang trại chăn nuôi tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ... cũng ngày càng phổ biến nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
- Đối tượng lao động trong nông nghiệp: Ngày càng đa dạng để đáp ứng nhu cầu xã hội.
+ Các kĩ thuật lai tạo giống và biến đổi gen đã tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, thích ứng tốt với sự thaỵ đổi của điều kiện môi trường. Tuy nhiên, thực phẩm biến đổi gen cần được kiểm nghiêm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
+ Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: Ngày càng được chú trọng nhằm tạo ra nông sản có năng suất cao, thích nghi với biến đổi khí hậu.
- Bên cạnh đó, một số quốc gia đã để cao việc phát triển "nông nghiệp xanh" để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Vấn để liên kết giữa các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp: bao gồm liên kết giữa khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ngày càng được chú trọng để góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
1.3. Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
- Phát triển nông nghiệp bền vững là xu hướng cho nần nông nghiệp thế giới trong tương lai để giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng gia tăng của xã hội; đồng thời sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
- Phát triển nông nghiệp bền vững thể hiện qua một số định hướng sau:
+ Nông nghiệp xanh: Là cách thức phát triển ngành nông nghiệp, trong đó tối đa hoá cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên sạch, dẫn đến một mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Nông nghiệp xanh hay cụ thể hơn là nông nghiệp hữu cơ đảm bảo bốn nguyên tắc (sức khoẻ, sinh thái, công bằng, cẩn trọng) dẩn trở thành hướng đi mới nhằm xây dựng một nền nông nghiệp văn minh thích ứng với biến đổi khí hậu.
+ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Các công nghệ mới không những góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên; tăng năng suất và sản lượng nông sản mà còn hạn chế sức lao động của con người. Các công nghệ phức hợp như rô bốt, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ảnh hàng không, công nghệ định vị và viễn thám, ... giúp quản lí chính xác hoạt động sản xuất nhằm tăng sinh lợi, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường hơn.
 
TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP


Bài tập minh họa 

Bài tập 1: Hiện nay, những hình thức tổ chức lãnh thổ nào đang phổ biến? Những vấn đề nào cần chú ý trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại? Tương lai nông nghiệp thế giới định hướng ra sao?
Hướng dẫn giải:
- Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp phổ biến: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp.
- Khi phát triển nông nghiệp cần chú ý đến đối tượng của sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp và liên kết các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp.
- Định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Bài tập 2: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào cao nhất?
Hướng dẫn giải:
- Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng. 
- Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.
Bài tập 3: Nêu một số đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thể tổng hợp nông nghiệp?
Hướng dẫn giải:
- Là vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được hình thành dựa trên thế mạnh về vị trí địa lí, điếu kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội để sản xuất ra các nông sản có thế mạnh.
- Có mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chê biến và dịch vụ nông nghiệp.
- Mức độ sản xuất tập trung cao, sản xuất chuyên môn hoá để đạt năng suất lao động cao nhất.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Trả lời câu hỏi 1 mục I trang 105 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy:

- Trình bày quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Nêu vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất; cho phép sử dụng hiệu quuar nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh ế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất.

- Vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

+ Tạo ra những tiền đề cần thiết để sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội của các lãnh thổ, các nước trên thế giới.

+ Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động xã hội.

+ Tạo ra các điều kiện liên kết, hợp tác giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác nhau.

Trả lời câu hỏi 2 mục I trang 105 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 27, thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy phân biệt vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Quan sát bảng 27, đọc thông tin mục 2 (Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

HS phân biệt 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp) về vai trò và đặc điểm đã thể hiện rõ trong bảng 27.

Trả lời câu hỏi mục II trang 106 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới hiện nay.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II (Một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới hiện nay:

- Về tổ chức sản xuất: Nhiều nước đã hình thành những cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh theo hướng hiện đại.

- Đối tượng lao động trong nông nghiệp: ngày càng đa dạng (các kĩ thuật lai giống, biến đổi gen).

=> Thực phẩm biến đổi gen cần kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

- Việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: ngày càng chú trọng, một số quốc gia đề cao phát triển “nông nghiệp xanh”.

- Vấn đề liên kết giữa các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp: ngày càng chú trọng.

Trả lời câu mục III trang 107 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích những định hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới trong tương lai.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục III (Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Những định hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới trong tương lai:

- Nông nghiệp xanh:

+ Tối đa hóa cơ hội khai thác tài nguyên sạch => mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

+ Đảm bảo 4 nguyên tắc (sức khỏe, sinh thái, công bằng, cẩn trọng) => hướng đi mới nhằm xây dựng nền nông nghiệp văn minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

+ Góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng năng suất, sản lượng và hạn chế sức lao động con người.

+ Các công nghệ phức hợp: rô bốt, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ảnh hàng không, công nghệ định vị và viễn thám,… => quản lí chính xác hoạt động sản xuất.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 107 SGK Địa lí 10

Em hãy phân biệt sự khác nhau về đặc điểm của thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 27 và kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

Sự khác nhau về đặc điểm của thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp:

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 107 SGK Địa lí 10

Em hãy sưu tầm các tư liệu về phát triển nông nghiệp xanh ở một quốc gia trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Phương pháp giải:

Sưu tầm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam:

- Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ (NNHC) để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đề án phát triển NNHC giai đoạn 2020-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được xây dựng trên cơ sở từ chính thực tiễn, phương thức và định hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Thời gian qua, đã có nhiều mô hình canh tác tiên tiến được thực hiện, ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ, quy trình nuôi trồng quy chuẩn, thân thiện với môi trường và cho năng suất, chất lượng môi trường cao. Chẳng hạn như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều hộ nông dân tham gia sản xuất và ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và sản xuất hoa; Hay tại tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng mô hình trồng nấm sạch với hơn 100 trang trại tham gia, sản lượng đạt 500 tạ/năm, mô hình 130 ha rau an toàn cho sản lượng 25.000 tấn/năm


Bài 27. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại và định hướng phát triển nông nghiệp trang 92, 93 SBT Địa lí 10 - Chân trời sáng tạo


Câu 1 1

Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm trang trại?

A. Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất nông nghiệp hàng hóa

B. Được hình thành dựa trên sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp

C. cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ

D. quy mô sản xuất (đất đai, vốn,…) tương đối lớn

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm hình thức trang trại:

- Mục đích chủ yếu là sản xuất nông nghiệp hàng hóa

- Quy mô sản xuất (đất đai, vốn,…) tương đối lớn

- Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ

- Có thuê lao động để phục vụ sản xuất

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

A. trang trại

B. hợp tác xã nông nghiệp

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. vùng nông nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng iệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 3

Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

A. loại bỏ được tính bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp

B. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho vùng

C. sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng

D. nhằm tạo điều kiện thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng iệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây có mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

A. trang trại

B. khu nông nghiệp công nghệ cao

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. vùng nông nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Thể tổng hợp nông nghiệp có mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 5

Nông nghiệp xanh còn có tên gọi khác là

A. nông nghiệp sinh thái

B. nông nghiệp hữu cơ

C. nông nghiệp vô cơ

D. nông nghiệp công nghệ cao

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp xanh hay cụ thể hơn là nông nghiệp hữu cơ.

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền thông tin vào chỗ trống (…) để hoàn thành đoạn thông tin sau

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là ………..không gian của các ngành, các ……….và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở…………mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và …………..; cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo…………về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo……………xã hội cao nhất

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất; cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất

Câu 3

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

1 – a, d. 2- b, c

Câu 4

Những nhận định sau đây về vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. S

3. Đ

Câu 5

Dựa vào nội dung trong SGK em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện vai trò của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sau

 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Em hãy sưu tầm thông tin về một khu nông nghiệp công nghệ cao ở trên thế giới hoặc ở Việt Nam

Phương pháp giải:

- Sưu tầm thông tin trên mạng internet

Lời giải chi tiết:

Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi chính thức hoạt động từ tháng 4/2010, đặt tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Nó chỉ cách trung tâm thành phố 44km, thuận tiện giao thông đi vào nội thành và các tỉnh lân cận. Khu Nông nghiệp Công nghệ cao được UBND TpHCM đầu tư với tổng kinh phí đầu tư 152 tỷ đồng, có diện tích 88,17 ha. 

Khu này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình phục vụ quản lý gồm các công trình giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, xử lý nước thải, văn phòng, nhà thí nghiệm, hệ thống nhà kính, nhà lưới, nhà chuyển giao công nghệ, hệ thống viễn thông,… hiện đại và hữu ích tối đa. Hiện nay, khu nông nghiệp có sự đầu tư từ 14 nhà đầu tư được quản lý bởi các Trung tâm ươm tạo, Trung tâm nghiên cứu, dạy nghề,… 

Công nghệ nghiên cứu ứng dụng, nhân giống, nuôi cấy mô, cung cấp cây – con giống chất lượng cao với nhiều loại lan quý như Mokara, Dendrobium, phân phối cho các nhà vườn trong huyện Củ Chi và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn,… Ngoài ra, khu nông nghiệp còn cung cấp nhiều loại chế phẩm sinh học, cây – con giống khác như ớt, khổ qua, bầu bí, cá dĩa, cá chép Nhật,… và trái cây thương phẩm như thanh long, chuối, dừa,… với số lượng lớn, an toàn cho người tiêu dùng. Không những sản xuất nông sản mà khu nông nghiệp còn mở rộng du lịch từ năm 2011 tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước thuộc các Sở, Ban, Ngành, khách quốc tế đến từ nhiều nước phát triển. Đặc biệt, thu hút rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập và làm việc. Từ đó, đem lại rất nhiều nguồn lợi từ việc đầu tư bất động sản thông minh cho khu nông nghiệp công nghệ cao này. Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang