HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 3: Khí hậu

Bài 3: Khí hậu

Bài 3: Khí hậu

Lý thuyết bài Khí hậu

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa

 • Khí hậu nước ta nóng (trừ một số khu vực núi cao có khí hậu mát mẻ quanh năm).
 • Gió và mưa thay đổi theo mùa, với hai loại gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam.

Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau

 • Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam (ranh giới là dãy núi Bạch Mã).
 • Miền Bắc có bốn mùa: mùa hạ (nóng, mưa nhiều), mùa đông (lạnh, ít mưa), mùa xuân (mưa phùn, ẩm ướt), mùa thu (se lạnh, khô hanh).
 • Miền Nam nóng quanh năm, với 2 mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

Ảnh hưởng của khí hậu

 • Tích cực: Khí hậu nóng và mưa nhiều nên cây cối phát triển.
 • Tiêu cực: Hằng năm nhiều lũ lụt, hạn hán, bão… ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất.

Câu hỏi trang 72 SGK Địa lý 5

Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng số liệu

Trả lời:

Sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là:

 • Hà Nội: Chênh lệch lớn 13oC (16℃ và 29℃).
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chênh lệch nhỏ 1℃ (26℃ và 27℃).

Câu hỏi trang 73 SGK Địa lý 5

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Trả lời:

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất.

 • Lũ lụt: Ngập úng nhiều khu dân cư sinh sống, tàn phá mùa màng, đồng ruộng, sạt lở đất đai công trình…
 • Hạn hán: Giảm tính đa dạng các loài sinh vật, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, xói lở đất, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt, gia tăng bệnh tật…

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 74

Câu 1

Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.

Trả lời:

Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. Trong một năm có hai mùa gió chính: một mùa có gió đông bắc, còn mùa kia là gió tây nam hoặc đông nam.

Câu 2

Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.

Ở miền Bắc, ứng với hai mùa gió là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ trời nóng và có nhiều mưa. Mùa đông lạnh và ít mưa. Giữa hai mùa là những thời kì chuyển tiếp, quen gọi là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân có mưa phùn ẩm ướt; mùa thu trời se lạnh, khô hanh.

Ở miền Nam khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn.

Câu 3

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Trả lời:

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển. Tuy vậy. hd.ru năm thường hay có bão, có năm mưa lớn gây lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 3 trang 72: Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả Địa Cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào? Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng hay lạnh.

Trả lời:

Vị trí của nước ta Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Phần đất liền nước ta giáp với 3 nước phía Bắc giáp với Trung Quốc, Phía Tây giáp với Lào và Camphuchia; phía Đông giáp với biển Đông.

Nước ta nằm ở khí hậu nhiệt đới. Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 3 trang 72: Chỉ trên hình 1, hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7.

Trả lời:

Hướng gió tháng 1 Đông Bắc

Hướng gió tháng 7: Tây Nam, đồng bằng Bắc bộ có hướng Đông Nam.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 3 trang 72:

Chỉ trên hình 1 miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu nóng quanh năm.

- Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Khí hậu nước ta chia ra là 2 miền khí hậu miền Bắc và miền Nam với ranh giới là dãy Bạch Mã.

+ Ở miền Bắc có giới hạn từ dãy Bạch Mã trở ra bắc. khí hậu chia làm 2 mùa tương ứng với 2 mùa gió mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ trời nóng nhiều mưa. Mùa đông trời lạnh và ít mưa.

+ Ở miền Nam có ranh giới hạn từ phía nam dãy Bạch Mã trở vào nam, khí hậu nóng quanh năm chỉ có 2 mùa mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa.

- Nhận xét sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Chêch lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội là 130C, Chêch lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7 của Thành phố Hồ Chí Minh là 10C. Như vậy chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội lớn hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 5 Bài 3 trang 73: Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Trả lời:

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại lớn cho đời sống và sản xuất:

- Lũ lụt: Ngập úng gây thiệt hại về sản xuất, của cải, tính mạng của người dân.

- Hạn hán: gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt, cháy rừng…

Câu 1 trang 74 Địa Lí lớp 5: Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta

Trả lời:

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa:

- Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bính năm cao trừ những vùng núi cao.

- Gió và mưa thay đổi theo mùa, trong một năm có hai mùa gió chính: gió mùa đông hướng đông bắc, mưa ít; mùa hạ là gió tây nam hoặc đông nam, có mưa lớn.

Câu 2 trang 74 Địa Lí lớp 5: Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Khí hậu nước ta chia ra là 2 miền khí hậu miền Bắc và miền Nam với ranh giới là dãy Bạch Mã.

+ Ở miền Bắc khí hậu chia làm 2 mùa tương ứng với 2 mùa gió mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ trời nóng nhiều mưa. Mùa đông trời lạnh và ít mưa.Giữa 2 mùa là thời kì chuyển tiếp, gọi là mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân có mưa phùn ấm áp , mẩ ướt; mùa thu trờ se lạnh, khô hanh.

+ Ở miền Nam khí hậu nóng quanh năm chỉ có 2 mùa mùa mư và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa, ban ngày nắng, ban đêm dịu mát.

Câu 3 trang 74 Địa Lí lớp 5: Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Trả lời:

Khí hậu có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống và hoạt động sản xuất:

- Thuận lợi:

+ Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều thuận lợi cây cối phát triển, phát triển nông nghiệp, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

+ Ở miền Bắc có mùa đông lạnh phát triển trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới.

- Khó khăn: nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của dân cư.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Bài 3: Khí hậu và sông ngòi - VNEN

A. Hoạt động cơ bản

1. Làm việc với quả Địa cầu (trang 72 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 3 về tên và đặc điểm của các đới khí hậu.

b. Chỉ trên quả Địa cầu và nói tên các đới khí hậu ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

c. Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả Địa cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào.

d. Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng hay lạnh.

Trả lời:

a. Tên và đặc điểm của các đới khí hậu:

- Nhiệt đới: nóng quanh năm.

- Ôn đới: khí hậu ôn hòa, có đủ bốn mùa.

- Hàn đới: rất lạnh, quanh năm đóng băng ở hai cực của Trái Đất.

b. Từ đường xích đạo nằm giữa quả Địa cầu chia làm hai miền: bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

- Miền trên là bán cầu Bắc: từ đường xích đạo đến chí tuyến Bắc có đới khí hậu là nhiệt đới; từ chí tuyến Nam đến vòng Bắc cực có đới khí hậu là ôn đới; từ vòng Bắc cực đến cực Bắc có đới khí hậu là hàn đới.

- Miền dưới là bán cầu Nam: từ đường xích đạo đến chí tuyến Nam có đới khí hậu là nhiệt đới; từ chí tuyến Bắc đến vòng Nam cực có đới khí hậu là ôn đới; từ vòng Nam cực đến cực Nam có đới khí hậu là hàn đới.

c. Việt Nam ở Đông Nam Á và nằm ở đới khí hậu là nhiệt đới.

d. Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng.

3. Quan sát lược đồ hình 1 (trang 61 sgk) và thực hiện: (trang 73 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Chỉ trên hình 1:

- Hướng gió tháng I và hướng gió tháng VII.

- Dãy núi Bạch Mã.

- Miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu nóng quanh năm.

b. Đọc thông tin trong hình 1, tìm sự khác nhau giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam

Trả lời:

a. Trên hình 1:

- Hướng gió tháng I là Đông Bắc.

- Hướng gió tháng VII là Tây Nam và Đông Nam.

- Dãy Bạch Mã là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với tỉnh Quang Nam và thành phố Đà Nẵng.

Miền khí hậu có mùa đông lạnh từ dãy Bạch Mã trở lên phía Bắc. Miền khí hậu nóng quanh năm từ dãy Bạch Mã trở xuống phía Nam.

b. Sự khác biệt giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam

- Miền Bắc có bốn mùa: mùa đông lạnh và ít mưa, mùa xuân có mưa phùn ấm ướt, mùa thu trời se lạnh và khô hanh, mùa hè nóng bức.

- Miền Nam khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa khô hầu như không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn.

4. Tìm hiểu ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất (trang 74 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Dựa vào thực tế ở địa phương, hãy nêu một số ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất.

b. Ghi vào vở kết quả thảo luận theo hai bảng dưới đây:

Ảnh hưởng tích cựcẢnh hưởng tiêu cực
........
........
........
........

c. Đọc thông tin để bổ sung hiểu biết của em và gạch bút chì dưới những thông tin là mới đối với em.

- Khí hậu nước ta nói chung là nóng và mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển. Tuy vậy, hằng năm thường hay có bão, có năm mưa lởn gậy lũ lụt, có năm lai xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người.

d. Hãy kể những hậu quả do lũ lụt hoặc hạn hán gây ra ở địa phương em.

Trả lời:

b. Ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và xản xuất

Ảnh hưởng tích cựcẢnh hưởng tiêu cực
Nắng nóng, mưa nhiều giúp cây cối phát triển tốt.
Mưa nhiều làm không khí trong lành hơn.
Nắng gây hạn hạn.
Mưa chiều gây lũ lụt.
Có nhiều bão phá hoại nhà cửa, mùa màng.

c. Những thông tin mới đối với em là:

- Khí hậu nước ta nói chung là nóng và mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển. Tuy vậy, hằng năm thường hay có bão, có năm mưa lớn gậy lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người.

d. Những hậu quả do lũ lụt hoặc hạn hán gây ra ở địa phương em là:

- Lũ lụt làm mất của cải, hư hỏng hết hoa màu, làm thiệt hại đến tính mạng con người, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh...

- Hạn hán làm đất đai nứt nẻ, thiếu nước tưới tiêu và sinh hoạt, mùa màng thất bát.

5. Đọc thông tin, quan sát hình và thực hiện (trang 75 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Đọc thông tin (trang 75 sgk).

b. Trả lời các câu hỏi sau:

- Nêu một số đặc điểm của sông ngòi ở nước ta.

- Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

c. Chỉ trên hình 2 (trang 76 sgk) và nêu tên một số con sông ở nước ta.

Trả lời:

b. Trả lời câu hỏi:

Một số đặc điểm của sông ngòi ở nước ta là:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc

- Chủ yếu là sông nhỏ và phân bố khắp cả nước.

- Lượng nước sông thay đổi theo mùa

   + Mùa khô, nước sông hạ thấp

   + Mùa mưa, nước sông dâng lên gây lũ lụt

   + Mùa lũ, nước lớn và đục, chứa nhiều phù sa

Nước sông lên xuống đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

- Vào mùa mưa gây ra lũ lụt, làm thiệt hại về người và của của nhân dân, nhất là nhân dân vùng ven sông suối.

- Vào mùa khô, có thể gây hạn hán thiếu nước cho đời sống và sản xuát nông nghiệp, sản xuất thủy điện, giao thông đường thủy gặp khó khăn.

c. Tên một số sông ở nước ta là:

- Miền Bắc: sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình …

- Miền Trung: phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc ví dụ như: sông Cả, sông Mã, sông Đà Rằng.

- Miền Nam: sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai …

6. Khám phá vai trò của sông ngòi (trang 77 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Quan sát các hình dưới đây (trang 77 sgk)

b. Cùng thảo luận về vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.

c. Đọc thông tin sau để bổ sung hiểu biết cùa em và gạch bút chì dưới những thông tin là mới đối với em

.

- Sông ngòi bồi đắp nên đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thủy điện lớn và cho ta nhiều thủy sản,...

Trả lời:

b. Vai trò của sông ngòi đối với đời sống sản xuất là:

- Cung cấp nước cho nông nghiệp, sinh hoạt,.

- Bồi đắp và mở rộng nhiều đồng bằng

- Là nguồn thủy điện, đường giao thông quan trọng.

- Cung cấp nhiều thủy sản…

c. Những thông tin là mới đối với em là:

Sông ngòi bồi đắp nên đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thủy điện lớn và cho ta nhiều thủy sản,...

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập (trang 77 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai.

a1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

a2. Trong một năm, ở nước ta có hai mùa gió chính.

a3. Khí hậu nước ta không có sự khác biệt giữa các miền.

a4. Mạng lưới sông ngòi nước ta thưa thớt.

a5. Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa.

a6. Sông ở nước ta chứa ít phù sa. b) Hãy viết những câu đúng vào vở.

Trả lời:

Các câu đúng là:

a1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

a2. Trong một năm, ở nước ta có hai mùa gió chính.

a5. Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa.

2. Hoàn thành phiếu học tập (trang 78 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 3: Khí hậu và sông ngòi | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 3: Khí hậu và sông ngòi | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

1. (trang 79 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN). Liên hệ thực tế Hãy chọn và viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) về khí hậu hoặc dòng sông quê hương em

Trả lời:

Quê hương em có dòng sông Hồng chảy qua rất đẹp và nên thơ trữ tình. Vào mùa nước lên, dòng sông mang màu nâu đục của phù sa màu mỡ bồi đắp bãi bờ, ruộng đồng. Nước sông đầy ắp cá tôm khua động dưới bóng dừa, trong rặng bình bát. Tiếng mái chèo quẫy nước vang động trong nắng trưa. Chiều đến, nước ròng kéo theo những mảng lục bình trôi cuồn cuộn như đèn kéo quân. Con sông thân yêu đã gắn liền với tuổi thơ ngày hai buổi đến trường của em.

2. Suy ngẫm và hành động (trang 79 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

a. Thảo luận cùng gia đình đế liệt kê một số hành động em có thể tham gia để góp phần bảo vệ dòng sông và ứng phó với biển đổi khí hậu ở địa phương em.

b. Hoàn thành bảng theo mẫu

Hành động của em
Bảo vệ dòng sông
1.
2.
3.
Ứng phó với biến đổi khí hậu
1.
2.
3.

Trả lời:

Hành động của em
Bảo vệ dòng sông
1. Không xả rác, xác động vật, bỏ bao bì thuốc trừ sâu xuống sông.
2. Trồng cây tránh xói lở sông.
3. Xây nhà vệ sinh, hố rác cách xa dòng sông.
Ứng phó với biến đổi khí hậu
1. Sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước.
2. Không vứt rác, xác súc vật, chai hoặc bao thuốc bảo vệ thực vật xuống sông.
3. Tiết kiệm nước.

Lớp 5 Tin tức
Lên đầu trang