HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 31: TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP, TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP - NGHIỆP - Chân trời sáng tạo

BÀI 31: TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP, TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP - NGHIỆP - Chân trời sáng tạo

BÀI 31: TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP, 
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
 

1.1. Quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Quan niệm: tổ chức lãnh thổ công nghiệp là hệ thống các mối liên kết không gian của các ngành và sự kết hợp sản xuất trong lãnh thổ trên cơ sở khai thác lợi thế về vị trí địa lí tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, thành tựu khoa học - công nghệ, ... nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về kinh tế - xã hội - môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.
- Vai trò: tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia đồng thời thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Ở các nước đang phát triển, tổ chức lãnh thổ công nghiệp còn góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất đa dạng.
- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu.
- Đặc điểm, vai trò của của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
Bảng 31. Vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1.3. Tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai

a.Tác động của công nghiệp tới môi trường
Hoạt động sản xuất công nghiệp tác động đến môi trường trên cả hai phương diện, tích cực và tiêu cực
- Về tác động tích cực, ngành công nghiệp tạo ra các máy móc, thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại để dự báo và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Trong sản xuất công nghiệp thường gây tác động tiêu cực đến môi trường như: 
+ Ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.
+ Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn.
+ Ô nhiễm môi trường do sản phẩm công nghiệp sau khi sử dụng.
+ Tình trạng cạn kiệt một số nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Trước những tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất công nghiệp đến môi trường, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là cần thiết, như năng lượng từ mặt trời, gió, sóng biển, thuỷ triều, ...
 
b. Định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai
Trong tương lai, ngành công nghiệp được phát triển theo các hướng:
- Chuyển dần từ ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật - công nghệ cao.
- Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp (như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng.
- Hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí C02 và các chất độc hại ra mỏi trường.


Bài tập minh họa 


Bài tập 1: Giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có gì khác nhau? Ngành công nghiệp tác động như thế nào đến môi trường? Định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai là gì?
Hướng dẫn giải:
- Giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có sự khác nhau về quy mô, hướng phát triển, chuyên môn hóa, vai trò,…
- Việc tìm tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai sẽ giúp các quốc gia và vùng lãnh thổ có hướng sử dụng và khai thác các nguồn lực phát triển một cách hợp lí.

Bài tập 2: Một số hoạt động sản xuất công nghiệp có tác động tiêu cực tới môi trường hiện nay do đâu?
Hướng dẫn giải:
Công nghiệp có tác động lớn tới môi trường như tạo ra môi trường mới, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Tuy nhiên, một số hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay do sử dụng công nghệ lạc hậu nên có tác động tiêu cực tới môi trường.

Bài tập 3: Việc sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch đã gây nên hậu quả gì?
Hướng dẫn giải:
Việc phát thải khí nhà kính, nhất là do việc đốt cháy năng lượng hóa thạch để tạo ra điện sẽ gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu và dẫn đến nhiều hậu quả khác như băng tan, nước biển dâng, nhiệt độ tăng, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan,… 
Vì vậy, cần áp dụng công nghệ cao nhằm tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, ...
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Trả lời câu hỏi mục I trang 117 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục I và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Quan niệm: tổ chức lãnh thổ công nghiệp là hệ thống các mối liên kết không gian của các ngành và sự kết hợp sản xuất trong lãnh thổ trên cơ sở khai thác lợi thế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, thành tựu khoa học – công nghệ,… nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về kinh tế – xã hội – môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

+ Góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia.

+ Thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

+ Đối với các nước đang phát triển, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thủy đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Trả lời câu hỏi mục II trang 117 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy phân biệt vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

* Phân biệt vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Điểm công nghiệp:

+ Đơn vị cơ sở cho các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác.

+ Giải quyết việc làm tại địa phương.

+ Đóng góp vào nguồn thu của địa phương.

+ Góp phần thực hiện công nghiệp hóa tại địa phương.

- Khu công nghiệp:

+ Góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

+ Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại.

+ Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

+ Tạo nguồn hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Trung tâm công nghiệp: góp phần định hướng chuyên môn hóa cho vùng lãnh thổ và tạo động lực phát triển cho khu vực lân cận.

- Vùng công nghiệp: thúc đẩy hướng chuyên môn hóa cho vùng lãnh thổ, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực theo lãnh thổ.

* Phân biệt đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Điểm công nghiệp:

+ Hình thức tổ chức đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư.

+ Các cơ sở sản xuất thường phân bố gần nguồn nhiên, nguyên liệu (hoặc vùng nông sản).

+ Giữa các cơ sở sản xuất không có hoặc có rất ít mối liên hệ với nhau.

- Khu công nghiệp tập trung:

+ Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

+ Vị trí phân bố thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và liên hệ với bên ngoài.

+ Tập trung tương đối nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Các cơ sở này sử dụng chung cơ sở hạ tầng sản xuất; được hưởng quy chế riêng, ưu đãi sử dụng đất, thuế quan; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất; có, khả năng hợp tác sản xuất cao,…

+ Có các cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt và hỗ trợ.

+ Nhiều hình thức: đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên khoa học,...

- Trung tâm công nghiệp:

+ Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

+ Gồm các khu công nghiệp, điểm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp => mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

+ Trong trung tâm công nghiệp gồm nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt và bổ trợ.

- Vùng công nghiệp:

+ Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

+ Có không gian rộng lớn, gồm nhiều điểm, khu và trung tâm công nghiệp, có mối liên hệ mật thiết với nhau trong sản xuất.

+ Có một số hạt nhân tạo vùng tương đồng.

+ Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

Trả lời câu hỏi 1 mục III trang 118 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy:

 - Phân tích và cho ví dụ về tác động của ngành công nghiệp đến môi trường.

 - Giải thích vì sao cần phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 “Tác động của công nghiệp tới môi trường” và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

* Tác động của ngành công nghiệp đến môi trường thể hiện rõ ở hai mặt

- Tích cực: tạo ra các máy móc, thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại để dự báo và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

=> Ví dụ: Tạo ra các loại máy ép bùn trong xử lý nước thải công nghiệp như máy ép bùn khung bản, máy ép bùn băng tải,… Các loại máy lọc không khí của một số hãng như Sharp, Hitachi, Daikin…

- Tiêu cực: 

+ Ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.

+ Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn.

+ Ô nhiễm môi trường do sản phẩm công nghiệp sau khi sử dụng.

+ Tình trạng cạn kiệt một số nguồn tài nguyên thiên nhiên.

=> Ví dụ: Việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng nếu như không được xử lí chất thải đúng quy trình và khai thác có kế hoạch sẽ dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm môi trường: nước, không khí… và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

* Cần phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo vì

- Trong quá trình khai thác, vận chuyển và sử dụng các nguồn tài nguyên như dầu mỏ, than, khí đốt sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đặc biệt là môi trường nước, không khí… và khai thác với mức độ quá lớn, không có kế hoạch dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Ngược lại, các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và địa nhiệt,… sẽ không cạn kiệt trong quá trình sử dụng, hầu hết các địa phương có sẵn rộng rãi và không gây ô nhiễm môi trường. Việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo dẫn đến ít phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng không thể tái tạo như dầu mỏ, than, khí đốt. 

Trả lời câu hỏi 2 mục II trang 119 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 “Định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai” và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Các định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai là:

- Chuyển dần từ ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật - công nghệ cao.

- Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp (như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng.

- Hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí CO2và các chất độc hại ra môi trường.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 119 SGK Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy lập bảng theo mẫu dưới đây và hoàn thiện thông tin.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục II về đặc điểm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Lời giải chi tiết:


Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đặc điểm chính

Ví dụ ở nước ta

Điểm công nghiệp

+ Hình thức tổ chức đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư.

+ Các cơ sở sản xuất thường phân bố gần nguồn nhiên, nguyên liệu (hoặc vùng nông sản).

+ Giữa các cơ sở sản xuất không có hoặc có rất ít mối liên hệ với nhau.

Chế biến nông sản ở Hà Giang, sản xuất vật liệu xây dựng ở Sơn La, khai thác chế biến lâm sản ở Gia Nghĩa (Đắk Nông),…

Khu công nghiệp

+ Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

+ Vị trí phân bố thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và liên hệ với bên ngoài.

+ Tập trung tương đối nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Các cơ sở này sử dụng chung cơ sở hạ tầng sản xuất; được hưởng quy chế riêng, ưu đãi sử dụng đất, thuế quan; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất; có, khả năng hợp tác sản xuất cao,…

+ Có các cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt và hỗ trợ.

+ Nhiều hình thức: đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên khoa học,...

KCN Quế Võ (Bắc Ninh), KCN Hiệp Phước (TP. HCM), KCN Nam Đình Vũ (Hải Phòng), Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội),…

Trung tâm công nghiệp

+ Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

+ Gồm các khu công nghiệp, điểm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp => mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu,…

 

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 119 SGK Địa lí 10

Em hãy sưu tầm tư liệu về một khu công nghệ trên thế giới hoặc ở nước ta.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội)

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (CNC Hòa Lạc) được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998. Với quy hoạch tổng thể trên tổng diện tích 1.586 ha được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 và được điều chỉnh quy hoạch vào năm 2016 theo Quyết định số Số: 899/QĐ-TTg. 

Khu CNC Hòa Lạc đang được xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam, theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và những khu chức năng chính bao gồm: khu Phần mềm, khu Nghiên cứu và triển khai, khu Giáo dục và đào tạo, khu Công nghiệp công nghệ cao, khu Trung tâm, khu Dịch vụ,…Sau nhiều năm xây dựng, hiện nay khu CNC Hòa Lạc đã có hình hài khá hoàn thiện. Tính đến hết năm 2019, nơi đây đã thu hút được 91 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là khoảng 86.367 tỷ đồng. Trong đó có 46 dự án đang hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và gia công phần mềm, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa; dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Định hướng phát triển của Khu CNC Hòa Lạc trong thời gian tới là phát triển theo mô hình mở, là đầu mối quan trọng của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, có hạ tầng hiện đại và thông minh, là nơi thúc đẩy phát triển chuỗi hoạt động tri thức và công nghệ giữa trường đại học, tổ chức nghiên cứu và triển khai, doanh nghiệp và thị trường. Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng và đi vào hoạt động hoàn chỉnh, vận hành theo mô hình đô thị thông minh, góp phần xây dựng thành phố đổi mới sáng tạo Hòa Lạc, là phần lõi của đô thị vệ tinh Hòa Lạc.


Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp trang 106, 107 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo


Câu 1 1

Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của điểm công nghiệp?

A. là đơn vị cơ sở cho các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác

B. có các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu

C. góp phần giải quyết việc làm tại địa phương

D. góp phần thực hiện công nghiệp hóa tại địa phương

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Có các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu là đặc điểm của điểm công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Nhận định nào sau đây không phản ánh chính xác đặc điểm chung của điểm công nghiệp?

A. điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất

B. điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất phức tạp

C. các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu

D. giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với nhau

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của điểm công nghiệp:

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu

- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có mối liên hệ với nhau

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của khu công nghiệp?

A. góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước

B. thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại

C. có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống

D. tạo nguồn hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống là đặc điểm của khu công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Hình thức nào sau đây không phải là một trong những hình thức khác của khu công nghiệp?

A. Đặc khu kinh tế

B. Khu chế xuất

C. Khu công nghệ cao

D. Khu thương mại tự do

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Hình thức khác của khu công nghiệp là đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên khoa học

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là

A. khu công nghiệp

B. điểm công nghiệp

C. vùng công nghiệp

D. trung tâm công nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là vùng công nghiệp

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 6

Hoạt động khai thác quặng kim loại thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến

A. môi trường đất và môi trường nước

B. môi trường không khí và môi trường nước

C. nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm

D. môi trường biển và hệ sinh thái ven biển

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hoạt động khai thác quặng kim loại thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến môi trường đất và môi trường nước

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 7

Hoạt động khai thác khí đốt thường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến

A. môi trường không khí

B. môi trường đất

C. môi trường biển

D. môi trường nước

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hoạt động khai thác khí đốt thường gây ô nhiệm nghiêm trọng đến môi trường không khí

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 8

Ngành công nghiệp nào sau đây ít tác động đến môi trường hơn cả?

A. điện tử - tin học

B. khai thác than

C. khai thác dầu khí

D. thực phẩm

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Điện tử - tin học là ngành công nghiệp ít tác động đến môi trường

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 9

Nguồn sản xuất điện nào sau đây không phải là nguồn năng lượng tái tạo?

A. năng lượng từ gió

B. năng lượng từ Mặt trời

C. năng lượng từ than, dầu mỏ

D. năng lượng từ thủy triều

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Nguồn năng lượng từ than, dầu mỏ là nguồn năng lượng hóa thạch không phải là năng lượng tái tạo

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 10

Nhận định nào sau đây không phải định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai?

A. chuyển dần sang phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật – công nghệ cao

B. có sự liên kết mạnh mẽ theo ngành và theo vùng trong phát triển công nghiệp

C. tiếp tục đầu tư, mở rộng phát triển các ngành công nghiệp truyền thống

D. hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Trong tương lai, công nghiệp được phát triển theo các hướng:

- Chuyển dần sang phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật – công nghệ cao

- Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng

- Hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí CO2 và các chất thải độc hại ra môi trường

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 2

Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp nhằm thể hiện quan niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

3

Em hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…..) để hoàn thiện nội dung về vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách…….các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên,………của mỗi quốc gia đồng thời thu hút từ……….

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia đồng thời thu hút từ bên ngoài

Câu 4

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

1 - c. 2 – d. 3 – a. 4 - b

Câu 5

Xác định tên gọi của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vào chỗ trống (….) dưới mỗi hình

 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

a, Điểm công nghiệp

b, Vùng công nghiệp

c, Khu công nghiệp

d, Trung tâm công nghiệp

Câu 6

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:


Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đặc điểm chính

Ví dụ ở nước ta

Điểm công nghiệp

Vị trí: nằm trong phạm vi của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân cư

Mối liên hệ sản xuất: Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có mối liên hệ với nhau

Công ty sản xuất giày Thượng Đình

Công ty thuốc lá Thăng Long

Khu công nghiệp

Ranh giới: Có ranh giới rõ rang, không có dân cư sinh sống

Vị trí: Có vị trí phân bố thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và liên hệ với bên ngoài như gần cảng biển, đường giao thông lớn, gần sân bay, ngoại vi các thành phố lớn

Mối liên hệ sản xuất: Khả năng hợp tác sản xuất cao

Khu công nghiệp Sài Đồng (Long Biên)

Trung tâm công nghiệp

Ranh giới: Gắn với các đô thị vừa và lớn

Vị trí: có vị trí địa lí thuận lợi

Mối liên hệ sản xuất: Gồm các khu công nghiệp điểm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp. Giữa chúng có mối liên hệ với nhau về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ

Trung tâm công nghệp Hà Nội, Hải Phòng

 

Câu 7

Em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện tác động của công nghiệp tới môi trường

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến tác động của công nghiệp tới môi trường

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Không đồng ý

5. Đồng ý

6. Đồng ý

Câu 9

Em hãy sắp xếp các cụm từ sau để hoàn thành thông tin trong bảng bên dưới

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Nguồn năng lượng có thể tái tạo

Nguồn năng lượng không thể tái tạo

Năng lượng gió

Năng lượng mặt trời

Năng lượng thủy triều

Năng lượng sóng biển

Năng lượng dầu mỏ

Năng lượng từ than

Năng lượng hạt nhân

Câu 10

Em hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng với các nhận định em cho là thích hợp khi đề cập đến định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai

 

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Không đồng ý

Câu 11

Vì sao cần phải phát triển các nguồn năng lượng tái tạo

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Vì năng lượng không thể tái tạo (than, dầu mỏ) đang bị khai thác ngày càng cạn kiệt và khi sử dụng những năng lượng này sẽ phát thải ra môi trường các chất thải làm ô nhiễm môi trường nên con người ngày nay hướng tới sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để mang lại hiệu quả kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường.
Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang