HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 37: ĐỊA LÍ NGÀNH DU LỊCH VÀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - Chân trời sáng tạo

BÀI 37: ĐỊA LÍ NGÀNH DU LỊCH VÀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - Chân trời sáng tạo

BÀI 37: ĐỊA LÍ NGÀNH DU LỊCH VÀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1.1. Du lịch

a. Vai trò
Ngành du lịch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hoá - xã hội:
- Tạo nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
- Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc.
- Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, phục hồi sức khoẻ của người dân.
Ngoài ra, sự phát triển ngành du lịch một cách hợp lí còn góp phẩn bảo tón và phát huỵ các giá trị văn hoá địa phương, cũng như bảo vệ môi trường tự nhiên.
b. Đặc điểm
Ngành du lịch có các đặc điểm cơ bản sau:
- Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ du lịch thường được tiến hành đồng thời.
- Khách du lịch đến những nơi có tài nguyên du lịch để tham quan, trải nghiệm.
- Tại một số địa điểm, việc tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ có tính thời vụ.
- Các thành tựu khoa học - công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động du lịch đã góp phần thay đổi hình thức cung cấp dịch vụ, chất lượng các dịch vụ du lịch.
c. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 
Việc hình thành các điểm du lịch, nguồn tài nguyên du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên (đặc điểm địa hình, khí hậu, thuỷ văn, sinh vật, ...) và tài nguyên du lịch văn hoá (các di tích lịch sử - văn hoá, lễ hội và sự kiện đặc biệt, làng nghề, ẩm thực, hoạt động nghệ thuật, ...).
 
Hình 37.1. Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch

d. Tình hình phát triển và phân bố
- Quan sát hình 37.2 ta thấy được sự phát triển và phân bố của ngành du lịch
 

Hình 37.2. Số lượt khách du lịch quốc tế đến và doanh thu du lịch ở một số quốc gia, năm 2020

- Hoạt động du lịch thế giới đã tăng mạnh từ thập niên 90 của thế kỉ XX trở lại đây.
- Trong giai đoạn 1990 - 2019, số lượt khách du lịch quốc tế tăng từ 438 triệu lượt lên 1 466 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng từ 271 tỉ USD lên 1 466 tỉ USD.
- Một số quốc gia có ngành du lịch phát triển và thường thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan là Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Trung Quốc, l-ta-li-a, ... Ở nước ta hiện nay, ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Các trung tâm du lịch lớn của nước ta là Hà Nội, Thành phố Hố Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, ...
 

1.2. Tài chính - ngân hàng

a. Vai trò
- Ngành tài chính - ngân hàng gồm các dịch vụ giao dịch tài chính, luân chuyển tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng trong phạm vi nội địa và quốc tế.
- Ngành tài chính - ngân hàng có các vai trò chủ yếu sau:
+ Cung cấp các dịch vụ tài chính (nhận tiền gửi, cấp tín dụng, thanh toán qua tài khoản, ...) nhằm đáp ứng các nhu cắu khác nhau trong sản xuất và đời sổng.
+ Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
+ Góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.
+ Giúp cho các hoạt động đầu tư và sản xuất trong nền kinh tế diễn ra liên tục.
b. Đặc điểm
Ngành tài chính - ngân hàng có các đặc điểm sau:
+ Là ngành kinh tế năng động song dễ bị tác động của sự suy thoái kinh tế, các cuộc khủng hoảng năng lượng, thảm hoạ toàn cầu, ... Các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên thế giới thường bắt đẩu từ sự khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
+ Niềm tin của công chúng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các tổ chức tài chính, ngân hàng.
+ Các thành tựu khoa học - công nghệ ngày càng ứng dụng mạnh mẽ trong nghiệp vụ tài chính, ngân hàng như: trí tuệ nhân tạo (AI), tư vân tự động (Chatbot), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), ...
+ Sự phân bố các cơ sở giao dịch tài chính, ngân hàng thường gắn với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của các quốc gia và vùng lãnh thổ.
c. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
- Vị trí địa lí ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm hoạt động của các cơ sở giao dịch tài chính - ngân hàng.
- Trình độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân ảnh hưởng đến mức độ thực hiện các hoạt động giao dịch tài chính - ngân hàng.
- Sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đặc điểm về dân số và quần cư góp phần ảnh hưởng đến sự phân bố và quy mô các cơ sở giao dịch tài chính, ngân hàng.
- Các thành tựu khoa học - công nghệ ảnh hưởng đến sự nhanh chóng, chính xác của các dịch vụ tài chính, cũng như sự liên kết giữa ngành tài chính - ngân hàng với các ngành kinh tế khác.
- Các chính sách tiền tệ, sự bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, dịch bệnh, ... có ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của ngành tài chính - ngân hàng.
d. Tình hình phát triển và phân bố
- Trên thế giới, ngành tài chính - ngân hàng không ngừng phát triển, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng các trung tâm tư vấn và giao dịch tài chính, số lượng các ngân hàng (cùng các chi nhánh và các điểm ATM), số người có tài khoản của tổ chức tài chính, sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng, ...
 - Ở các nước phát triển, ngành tài chính - ngân hàng có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, cơ sở vật chất - kĩ thuật của ngành hiện đại, các dịch vụ tài chính - ngân hàng đa dạng.
- Ở các nước đang phát triển, ngành tài chính - ngân hàng phát triển muộn hơn, hệ thống cơ sở vật chất - kĩ thuật của ngành và các dịch vụ tài chính - ngân hàng đang từng bước được hoàn thiện.
- Sự phát triển của khoa học - công nghệ giúp ngành tài chính - ngân hàng vượt qua rào cản về khoảng cách địa lí giữa các quốc gia. Sự hội nhập quốc tê trong ngành này ngàỵ càng sâu rộng.
- Các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới hiện nay là thành phố Niu loóc, Luân Đôn, Thượng Hải, Tô-ky-ô, ...

Bài tập minh họa 

Bài tập 1: Các ngành du lịch và tài chính - ngân hàng có đặc điểm gì? Sự phát triển và phân bố hiện nay ra sao?
Hướng dẫn giải:
- Các ngành du lịch và tài chính - ngân hàng có đặc điểm khác nhau, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế ở từng giai đoạn cụ thể khác nhau.
- Các ngành du lịch và tài chính - ngân hàng có sự phát triển theo hướng hiện đại hóa và phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới nhưng khác nhau giữa các nước, vùng lãnh thổ.

Bài tập 2: Nêu những đặc điểm nổi bật của ngành du lịch?
Hướng dẫn giải:
Ngành du lịch có một số đặc điểm nổi bật sau:
- Hoạt động du lịch thường gắn với tài nguyên du lịch, khách du lịch phải đến nơi có tài nguyên du lịch nhờ các dịch vụ du lịch để thoả mãn nhu cầu của mình.
- Nhu cầu của khách du lịch rất đa dạng và phong phú, thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi,..
- Hoạt động du lịch thường có tính mùa vụ.
Bài tập 3: Nêu đặc điểm của ngành tài chính - ngân hàng?
Hướng dẫn giải:
- Tài chính ngân hàng gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng.
- Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động.
- Do tính rủi ro cao và có phản ứng dây chuyền trong hệ thống nên sản phẩm tài chính ngân hàng thường được thực hiện theo những quy trình nghiêm ngặt.
- Khách hàng lựa chọn dịch vụ tài chính ngân hàng dựa vào tính thuận tiện, sự an toàn, lãi suất và phí dịch vụ. Chất lượng sản phẩm thường chỉ có thể được đánh giá trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Luyện tập
Học xong bài này các em cần:
- Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành du lịch, tài chính - ngân hàng.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bõ của ngành du lịch và tài chính - ngân hàng trên thế giới.
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành du lịch và tai chính - ngân hàng.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ngành du lịch có vai trò như thế nào trong đời sống và phát triển kinh tế. Cho ví dụ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của ngành du lịch trong đời sống và phát triển kinh tế:

- Tạo nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

? mục II

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 140 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày vai trò của ngành tài chính – ngân hàng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Vai trò) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của ngành tài chính – ngân hàng là:

- Cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong sản xuất và đời sống..

- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

- Góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Giúp cho các hoạt động đầu tư và sản xuất trong nền kinh tế diễn ra liên tục.

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 140 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày các đặc điểm nổi bật của ngành tài chính – ngân hàng.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Đặc điểm) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm nổi bật của ngành tài chính – ngân hàng:

- Ngành kinh tế năng động nhưng dễ bị tác động của sự suy thoái kinh tế, các cuộc khủng hoảng năng lượng, thảm họa toàn cầu,… 

- Niềm tin của công chúng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển các tổ chức tài chính, ngân hàng.

- Các thành tựu khoa học – công nghệ ngày càng ứng dụng mạnh mẽ trong nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, như trí tuệ nhân tạo (AI), tư vấn tự động (Chatbot), công nghệ chuỗi khối (Blockchain),...

- Sự phân bố các cơ sở giao dịch tài chính, ngân hàng thường gắn với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 140 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính – ngân hàng. Cho ví dụ minh họa.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 3 (Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính - ngân hàng:

Vị trí địa lí: ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm hoạt động của các cơ sở giao dịch tài chính - ngân hàng.

Trình độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân: ảnh hưởng đến mức độ thực hiện các hoạt động giao dịch tài chính – ngân hàng.

Sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đặc điểm về dân số và quần cư: góp phần ảnh hưởng đến sự phân bố và quy mô các cơ sở giao dịch tài chính, ngân hàng.

Các thành tựu khoa học - công nghệ: ảnh hưởng đến sự nhanh chóng, chính xác của các dịch vụ tài chính, cũng như sự liên kết giữa ngành tài chính – ngân hàng với các ngành kinh tế khác.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 141 SGK Địa lí 10

Vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính – ngân hàng.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 3 về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành tài chính – ngân hàng.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 141 SGK Địa lí 10

Lựa chọn và tìm hiểu một nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành du lịch tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em đang sống.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Cơ sở vật chất - kĩ thuật ngành du lịch và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến sự phát triển ngành du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

- Việc đầu tư và đưa vào hoạt động các công trình giao thông chiến lược như cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, Hạ Long – Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu quốc tế Tuần Châu,… đã tạo ra sự liên kết giữa các vùng trong tỉnh và ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch với tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung mạnh mẽ phát triển cơ sở vật chất – kĩ thuật ngành du lịch như xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long; Công viên Đại Dương, Quần thể nghỉ dưỡng và sân Golf FLC; Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên tử, Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, Công viên hoa Hạ Long đã cho thấy mức độ khai thác các điểm du lịch của tỉnh rất sâu rộng và đa dạng.


Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính – ngân hàng trang 129, 130 SBT Địa lí 10 - Chân trời sáng tạoCâu 1 1

Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là

A. quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước

B. tạo nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước

C. tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng, quốc gia

D. đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là tạo nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Nhân tố nào sau đây là cơ sở quyết định sự hình thành các điểm du lịch?

A. sự phát triển của các ngành kinh tế bổ trợ

B. sự hoàn thiện cơ sở vật chất – kĩ thuật ngành du lịch

C. tài nguyên du lịch

D. nguồn nhân lực du lịch

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa là cơ sở hình thành các điểm du lịch; sự đa dạng và hấp dân của sản phẩm du lịch

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 3

Các quốc gia có du lịch phát triển và thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan thường tập trung ở khu vực

A. Mỹ Latinh

B. châu Phi

C. châu Âu

D. Nam Á

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Các quốc gia có du lịch phát triển và thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan thường tập trung ở khu vực châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, Italia,…

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới thường bắt đầu từ ngành

A. giao thông vận tải

B. tài chính ngân hàng

C. du lịch

D. bưu chính viễn thông

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên thế giới thường bắt đầu twg sự khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 5

Dấu hiệu nào sau đây không thể hiện rõ sự phát triển của ngành tài chính?

A. sự tăng về số lượng các điểm ATM

B. sự phát triển của các quỹ tín thác đầu tư

C. số người có tài khoản của tổ chức tài chính

D. sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Trên thế giới ngành tài chính – ngân hàng không ngừng phát triển, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng các trung tâm tư vấn và giao dịch tài chính, số lượng các ngân hàng (cùng các chi nhành và các điểm ATM), số người có tài khoản của tổ chức tài chính, sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I, II

Lời giải chi tiết:

1 – b, c, d

2 - a

Câu 3

Những nhận định sau đây về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. Đ

3. S

4. S

5. S

Câu 4

Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng sau

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

5 quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượt khách du lịch quốc tế đến năm 2019

5 quốc gia dẫn đầu thế giới về doanh thu du lịch năm 2019

1. Pháp

1. Hoa Kỳ

2. Tây Ban Nha

2. Tây Ban Nha

3. Hoa Kỳ

3. Pháp

4. Trung Quốc

4. Thái Lan

5. Italia

5. Anh

Câu 5

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:


Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang