HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 38: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH - Chân trời sáng tạo

BÀI 38: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH - Chân trời sáng tạo

BÀI 38: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH


Trả lời câu hỏi mục I trang 142 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 38, em hãy:

- Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

- Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

Bảng 38. Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

Phương pháp giải:

- Quan sát bảng số liệu, đọc kĩ yêu cầu: vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

=> Biểu đồ cột ghép với 2 số liệu khác nhau (thể hiện số liệu bằng 2 trục tung).

- Nhận xét.

Lời giải chi tiết:

* Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

Có thể vẽ biểu đồ kết hợp:

* Nhận xét:

Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 1990 - 2019, nhưng giảm nhanh chóng trong giai đoạn 2019 - 2020. Cụ thể:

- Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

=> Năm 2020, số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế đều có xu hướng giảm do ảnh hưởng của Covid-19.

Trả lời câu hỏi mục II trang 142 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 38 và dữ liệu thu thập được, em hãy viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới.

Phương pháp giải:

Gợi ý:

1. Số lượt khách du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về số lượt khách du lịch đến, qua các năm.

- Giải thích các nguyên nhân ảnh hưởng đến xu hướng biến động về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

- Nêu tên các quốc gia dẫn đề về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

2. Doanh thu du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới qua các năm.

- Phân tích doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch qua các năm.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Cần trình bày các vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THẾ GIỚI

1. Số lượt khách du lịch

- Trong hai năm qua, dịch Covid – 19 đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành kinh tế trên phạm vi toàn cầu, trong đó có ngành du lịch. 

- Dựa vào số liệu thống kê về số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 ta có thể thấy số lượt khách du lịch đến qua các năm có sự biến động mạnh:

+ Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Một số quốc gia có ngành du lịch phát triển và thường thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan là: Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Trung Quốc, I-ta-li-a,...

2. Doanh thu du lịch

- Doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới có sự biến động trong giai đoạn 1990 - 2020:

+ Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

- Doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch giai đoạn 1990 - 2020 cũng có sự biến động mạnh. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1990 - 2010, doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch có xu hướng tăng liên tục từ 618,7 USD/lượt khách (năm 1990) lên 1207,7 USD/lượt khách (tăng 589 USD/lượt khách).

+ Giai đoạn 2010 - 2019 lại có xu hướng giảm mạnh, từ 618,7 USD/lượt khách (năm 1990) xuống chỉ còn 1000 USD/lượt khách (2019), giảm 518,7 USD/lượt khách.

+ Giai đoạn 2019 - 2020, xu hướng tăng nhanh trở lại, từ 1000 USD/lượt khách (2019) lên 1325,9 USD/lượt khách (2020), tăng 1225,9 USD/lượt khách.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch trên thế giới hiện nay đang phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Bài 38. Thực hành: tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch trang 132, 133 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1 1

Dựa vào bảng 38 trong SGK, biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là

A. biểu đồ tròn

B. biểu đồ miền

C. biểu đồ cột chồng

D. biểu đồ cột ghép

Phương pháp giải:

- Dựa vào bảng 38 trong SGK và lựa chọn biểu đồ

Lời giải chi tiết:

biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là biểu đồ cột ghép vì: có 2 đơn vị tính khác nhau

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 2

Dựa vào bảng 38 trong SGK, doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là

A. 1325,9 USD

B. 1000,0 USD

C. 618,7 USD

D. 1207,7 USD

Phương pháp giải:

- Tính doanh bình quân đầu người = Doanh thu du lịch / Khách du lịch

Lời giải chi tiết:

doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là: 1352,9 USD

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Dựa vào bảng 38 trong SGK, so với năm 2019, số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ

A. khủng hoảng kinh tế toàn cầu

B. đại dịch Covid 19

C. chiến tranh thương mại giữa các nước lớn

D. sự suy thoái của các điểm du lịch

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin các sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

Lời giải chi tiết:

Số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ đại dịch Covid 19

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Dựa vảo hình 37.2 trong SGK, những nhận định sau đây về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 37.2 trong SGK

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. S

3. Đ

Câu 3

Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin về các quốc gia có số lượt khách du lịch quốc tế lớn vào năm 2020 trong bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 37.2 trong SGK

Lời giải chi tiết:

Khu vực

Quốc gia

Châu Mỹ

Canada, Hoa Kỳ, Mêhico

Châu Âu

Tây Ban Nha, Italia, Đức

Châu Á – Thái Bình Dương

Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản

Tây Nam Á

Thổ Nhĩ Kì, Arapxeut, CTVQ Arap thống nhất

Câu 4

Em hãy điền tên quốc gia tương ứng với các điểm du lịch dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Kiến thức thực tế kết hợp thông tin mạng Internet

Lời giải chi tiết:

Hình 38.1: Italia

Hình 38.2: Brazil

Hình 38.3: Nam Phi

Hình 38.4: Việt Nam

Câu 5

Nêu một số vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức thực tế

Lời giải chi tiết:

Sử dụng tối ưu các tài nguyên môi trường và bảo tồn di sản thiên nhiên, tính đa dạng sinh học

- Tôn trọng vả bảo vệ tính xác thức của văn hóa xã hội và di sản, tôn trọng các giá trị truyền thống

- Đảm bảo lợi ích kinh tế thiết thực và lâu dài, giữ gìn và bảo vệ môi trường

- Vấn đề đáng lo ngại là phát triển qúa tải, không đúng hướng, thương mại hóa

- Khai thác đi đôi với bảo vệ


Chân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang