HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 40: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TĂNG TRƯỞNG XANH - Chân trời sáng tạo

BÀI 40: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TĂNG TRƯỞNG XANH - Chân trời sáng tạo

BÀI 40: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TĂNG TRƯỞNG XANH
1.1. Phát triển bền vững
a. Khái niệm
- Phát triển bền vững là sự phát triển để thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thoả mãn nhu cầu của thế hệ tương lai dựa trên sự phát triển hài hoà giữa kinh tế, xã hội, môi trường.
- Phát triển bển vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Trong đó, không cho phép vì sự ưu tiên phát triển kinh tế mà gây ra sự suy thoái và tàn phá hệ thống tự nhiên, xã hội.
 

Hình 40. Mô hình phát triển bền vững
b. Sự cần thiết của phát triển bền vững
- Phát triển bền vững nhằm đảm bảo các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
- Về kinh tế, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, ... tạo ra khí thải, rác thải, nước thải vào môi trường làm ô nhiễm không khí, nước, đất, ... Vì vậy, phát triển kinh tế nếu chỉ chú trọng mục tiêu tăng trưởng GDP nhanh mà không gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thì sê ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất
- Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tạo điều kiện duy trì tăng trưởng kinh tế cho thế hệ tương lai.
- Về xã hội, trong một quốc gia, khu vực hay giữa các nền kinh tế trên thế giới vẫn đang tồn tại khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập, bùng nổ dân số gây nên các vấn đề về thất nghiệp, tệ nạn xã hội, khả năng tiếp cận các điều kiện sống khó khăn.
- Để phát triển bển vững về xã hội cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng cách tạo việc làm ổn định; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số; phát triển văn hoá hài hoà với phát triển kinh tế.
- Về môi trường, trước thực trạng tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy giảm nghiêm trọng, môi trường đất, nước, không khí, ... bị ô nhiễm nặng nề, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu, ... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, đời sống của con người, ... Vì vậy, phát triển kinh tế cần áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật để giảm các tác động xấu đến môi trường và tài nguyên. Đồng thời, phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.
1.2. Tăng trưởng xanh
a. Khái niệm
- Nhiều tổ chức quốc tế như: Uỷ hội Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (UNESCAP), Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng xanh của Liên Hợp Quốc,... và các quốc gia trên thế giới đưa ra những quan niệm về tăng trưởng xanh.
- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, có vai trò trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.
- Tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững, đảm bảo nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp cho đời sống và sản xuất của con người trong hiện tại và cho thế hệ tương lai.

b. Biểu hiện của tăng trưởng xanh
Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trên thế giới từ cuối thế kỉ XX đến nay theo hướng tăng trưởng xanh, cho thấy tăng trưởng xanh có các biểu hiện như sau:
- Tăng trưởng xanh góp phần giảm phát thải khí nhà kính
+ Hầu hết các hoạt động kinh tế đều phát thải khí nhà kính, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, suy thoái mỏi trường.
+ Tỉ lệ phát thải khí nhà kính của ngành công nghiệp năng lượng và hoạt động giao thông vận tải chiếm tỉ trọng cao.
+  Hiện nay, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển sản xuất xe điện hoặc ô tô áp dụng các tiêu chuẩn giảm phát thải khí nhà kính; phát triển điện mặt trời, đầu tư hạ tầng cây xanh đô thị; ... để hướng đến phát triển bển vững.
+ Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15%, đến năm 2050 giảm ít nhất 30% so với năm 2014.
- Xanh hoá trong sản xuất
+ Xanh hoá trong sản xuất bằng việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hoá các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuấn hoàn thông qua khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tái tạo dựa trên tiến bộ của khoa học - công nghệ.
+ Phát triển cơ sở hạ tầng - kĩ thuật kết hợp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
- Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững
+ Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh; tạo lập văn hoá tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.
+ Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tiết kiệm năng lượng; có hành vi thiết thực bảo vệ môi trường.
+ Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030 là đạt 95% tì lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lí theo quy định; tăng tỉ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị.

Bài tập minh họa 
Bài tập 1: Con người phải làm gì để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại mà không làm hạn chế sự phát triển của tương lai? Vì sao tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được nhiều nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phát triển bền vững?
Hướng dẫn giải:
- Để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại mà không làm hạn chế sự phát triển của tương lai thì con người cần tìm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và phát triển theo hướng bền vững.
- Tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được nhiều nước trên thế giới quan tâm vì , có vai trò trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, …

Bài tập 2: Nêu những biểu hiện của tăng trưởng xanh?
Hướng dẫn giải:
Biểu hiện của tăng trưởng xanh:
- Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu;
- Xanh hoá sản xuất (Đầu tư phát triển vốn tự nhiên; Ngăn ngừa và xử lí ô nhiễm);
- Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững.

Bài tập 3: Các quốc gia như EU, Nhật Bản, Hoa Kì có đặc điểm chung là gì?
Hướng dẫn giải:
Sự phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh, dẫn đến vấn đề môi trường toàn cầu (thủng tầng ô dôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit,…).
Việc tăng lượng khí phát thải chủ yếu đến từ những nước EU, Hoa Kì, Nhật Bản.

Luyện tập
Học xong bài này các em cần:
- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải phát triển bển vững.
- Trình bày được khái niệm và biểu hiện của tăng trưởng xanh.
- Liên hệ được một số vấn để về tăng trưởng xanh tai địa phương.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Trả lời câu hỏi 1 mục I trang 146 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 40, thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khái niệm phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 40, đọc thông tin mục 1 (Khái niệm) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Phát triển bền vững là sự phát triển để thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai dựa trên sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường.

- Phát triển bền vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Trong đó không cho phép vì sự ưu tiên phát triển kinh tế mà gây ra sự suy thoái và tàn phá hệ thống tự nhiên, xã hội.

Trả lời câu hỏi 2 mục I trang 146 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích vì sao phải phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Sự cần thiết của phát triển bền vững) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Phải phát triển bền vững nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại và không ảnh hưởng đến nhu cầu của thế hệ tương lai trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, cụ thể là:

- Về kinh tế: 

+ Các hoạt động kinh tế tạo ra khí thải, rác thải, nước thải vào môi trường làm ô nhiễm không khí, nước, đất,...

+ Nếu phát triển kinh tế chỉ chú trọng tăng trưởng GDP, không gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên sẽ ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất.

=> Phát triển bền vững nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tạo điều kiện duy trì tăng trưởng kinh tế cho thế hệ tương lai.

- Về xã hội: 

+ Mỗi quốc gia, khu vực hay giữa các nền kinh tế luôn tồn tại khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập, bùng nổ dân số => thất nghiệp, tệ nạn xã hội, khả năng tiếp cận các điều kiện sống khó khăn.

+ Để xã hội phát triển bền vững, cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng cách tạo việc làm ổn định, thực tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số, phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế.

- Về môi trường:

+ Tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy giảm, môi trường bị ô nhiễm, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu,…

+ Phát triển kinh tế cần áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để giảm các tác động xấu đến môi trường và tài nguyên, đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

? mục II

Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 147 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết thế nào là tăng trưởng xanh.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1. II và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, có vai trò trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

- Tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững, đảm bảo nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp cho đời sống và sản xuất của con người trong hiện tại và cho thế hệ tương lai.

Trả lời câu hỏi 2 mục II trang 147 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Liệt kê các biểu hiện của tăng trưởng xanh.

- Tìm ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Biểu hiện của tăng trưởng xanh) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

* Các biểu hiện của tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Xanh hoá trong sản xuất.

- Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững.

* Ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây

- Nông nghiệp:

Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; cải thiện khẩu phần ăn cho vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; thay đổi phương thức sử dụng đất; công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; phát triển nông nghiệp hữu cơ.

- Công nghiệp:

+ Dừng các dự án phát thải lớn gây ô nhiễm môi trường, không triển khai các dự án phát thải lớn như nhiệt điện.

+ Phát triển điện mặt trời, đầu tư hạ tầng cây xanh đô thị.

- Dịch vụ:

+ Hỗ trợ các hoạt động vận tải tạo ra carbon thấp trong ngành du lịch để nâng cao khả năng giảm phát thải.

+ Thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ du lịch “xanh”.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 148 SGK Địa lí 10

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện sự cần thiết của phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 2. I về sự cần thiết của phát triển bền vững.

Lời giải chi tiết:

Giải bài luyện tập 2 trang 148 SGK Địa lí 10

Em hãy lấy ví dụ về một trong các biểu hiện của tăng trưởng xanh.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 2. II và hiểu biết của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh, hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao cho con người trong hiện tại và cho thế hệ tương lai.

- Thay vì dùng túi nilon, nhiều người nội trợ ở các thành phố lớn hiện mang theo sẵn túi đựng khi tới các cửa hàng, siêu thị, hoặc sử dụng túi nilon sinh học để đựng hàng hóa. Nhiều cửa hàng tạo cho mình phong cách riêng với các túi đựng được làm từ giấy hay túi sinh thái. Những túi này thường có những dòng thông điệp rất ý nghĩa. 

+ Ví dụ như túi sinh thái (Lohas) của hệ thống siêu thị Vinmart có dòng chữ “Tiêu dùng xanh – Sống an lành + có thể tái sử dụng nhiều lần và cất gọn khi không dùng đến.

+ Một số mặt hàng rau quả được bọc bằng lá chuối ở siêu thị GO (Big C).

- Phong trào sử dụng điện, nước tiết kiệm, tắt máy xe mô tô nếu dừng đèn đỏ trên 20 giây, chọn mua thiết bị tiết kiệm điện hay lắp đặt sử dụng hệ thống Thái dương năng đang được tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 148 SGK Địa lí 10

Liệt kê những giải pháp em có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Những giải pháp em có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững là:

- Nâng cao nhận thức của bản thân và tuyên truyền với mọi người xung quanh về tầm quan trọng của tăng trưởng xanh và những giải pháp để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

- Sử dụng túi giấy, làn, giỏ khi đi mua đồ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Sử dụng đồ nhựa an toàn để dụng thực phẩm.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng nhằm tiết kiệm năng lực.

- Vứt rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh,…


Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trang 139, 140 SBT Địa lí 10 - Chân trời sáng tạo

Câu 1 1

Ý nào sau đây là mục tiêu của phát triển bền vững?

A. tương tác giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội

B. ưu tiên phát triển kinh tế

C. phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường

D. ưu tiên phát triển xã hội, bảo vệ môi trường

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu của phát triển bền vững là phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 2

Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là

A. khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập

B. tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ

C. bùng nổ dân số, già hóa dân số

D. chính sách an sinh xã hội

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là

A. đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng cách tạo việc làm ổn định

B. thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

C. phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế

D. xây dựng hệ thống xử lí nước thải

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là xây dựng hệ thống xử lí nước thải

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

A. Hội nghị thượng đỉnh G20

B. Hội nghị các nước ASEAN

C. Hội nghị cộng đồng Pháp ngữ

D. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất là hội nghị thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Ý nào sau đây không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh?

A. Giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

B. Thúc đẩy tái chế cơ cấu kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trường

C. Tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

D. Nghiên cứu và áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 6

Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của tăng trường xanh?

A. Giảm phát thải khí nhà kinh

B. Xanh hóa rừng trồng đầu nguồn và rừng phòng hộ

C. Xanh hóa lối sống, tiêu dùng bền vững

D. Xanh hóa trong sản xuất

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Xanh hóa rừng trồng đầu nguồn và rừng phòng hộ không phải là biểu hiện của tăng trưởng xanh

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 7

Tỉ lệ phát thải khí nhà kinh của ngành kinh tế nào chiếm tỉ trọng cao?

A. Trồng lúa và nuôi trồng thủy sản

B. Công nghiệp năng lượng và hoạt động giao thông vận tải

C. Dịch vụ du lịch

D. Khai thác khoảng sản

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phát thải khí nhà kính của công nghiệp năng lượng và hoạt động giao thông vận tải chiếm tỉ trọng cao

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 8

Chất khí nào là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kinh?

A. CH4

B. SO2

C. CFC

D. CO2

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Khí CO2 là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 9

Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030 về tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lí theo quy định đạt

A. 15%

B. 30%

C. 85%

D. 95%

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030 về tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lí theo quy định đạt 95%

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 2

Dựa vào hình ảnh dưới đây, em hãy sắp xếp các mục tiêu phát triển bền vững vào các nhóm kinh tế, xã hội, môi trường cho phù hợp

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

- Kinh tế: 8, 9, 12

- Xã hội: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17

- Môi trường: 6, 7, 13, 14, 15

Câu 3

Em hãy lấy ví dụ minh họa cho sự cần thiết phải phát triển bền vững ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Về kinh tế:

+ Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hay giao thông vận tải đều tạo ra khí thải, rác thải và nước thải. Các loại chất thải này đều thải ra môi trường gây ô nhiễm tổng thể các môi trường đất, nước, không khí,… Vì thế nếu phát triển kinh tế không gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất.

+ Phát triển bền vững đã được chứng minh là xu hướng tất yếu, phương thức tốt nhất để có thể sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo điều kiện duy trì tăng trưởng kinh tế cho thế hệ tương lai.

- Về xã hội:

+ Trong bất kì một quốc gia, khu vực hay giữa các nền kinh tế trên khắp thế giới đều đang tồn tại khoảng cách giàu nghèo nhất định, sự bất bình đẳng trong thu nhập, đời sống. Sự bùng nổ dân số trên thế giới dẫn đến các vấn đề về an ninh lương thực, thất nghiệp, tệ nạn xã hội và khả năng tiếp cận y tế giáo dục vô cùng khó khăn.

+ Cần thiết phải phát triển bền vững về xã hội để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người, cải thiện đời sống cho dân số nghèo đói khó khăn trên khắp thế giới (như ở một số nơi của Châu Phi và Mỹ Latinh).

- Về môi trường:

+ Hiện nay các tài nguyên thiên nhiên đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng, môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu và dịch bệnh quái ác hoành hành.

+ Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống cũng như sự phát triển kinh tế của con người. Vì vậy cần thiết phải phát triển bền vững về môi trường để giảm thiểu các tác động của con người đến môi trường và tài nguyên.

Câu 4

Sưu tầm hình ảnh về tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường và dán hình vào các ô bên dưới

Phương pháp giải:

- Sưu tầm hình ảnh liên quan đến sản xuất của con người đến môi trường

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Em hãy đề xuất một số giải pháp khả thi có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi em đang sinh sống

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Các giải pháp:

- Phân loại rác và để rác đúng nơi quy định

- Hạn chế sử dụng túi nilong

- Xây dựng các đô thị xanhChân trời sáng tạo CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang