HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu - Kết nối tri thức

Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu - Kết nối tri thức

Bài 10. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu - Kết nối tri thức

Câu 1

Cho bản đồ:

Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu


Hình 10.1. Bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất

- Xác định phạm vi và tên của các đới khí hậu.

- Cho biết sự phân hóa thành các kiểu khí hậu ở các đới.

- Xác định Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 10.1 “Bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất”.

- Chú ý các màu sắc thể hiện cho các đới và kiểu khí hậu.

Lời giải chi tiết:

- Các đới khí hậu trên Trái Đất và sự phân hóa thành các kiểu khí hậu ở các đới:

Đới khí hậu

Phạm vi

Phân hóa thành các kiểu khí hậu

Đới khí hậu cực

- Bán cầu Bắc: khoảng 70oB – cực Bắc.

- Bán cầu Nam: khoảng 60oN – cực Nam.

 

Đới khí hậu cận cực

- Bán cầu Bắc: khoảng 50oB – 70oB.

- Bán cầu Nam: khoảng 55oN – 60oN.

 

Đới khí hậu ôn đới

- Bán cầu Bắc: khoảng 35oB – 66oB.

- Bán cầu Nam: 40oN – 55oN.

- Ôn đới lục địa

- Ôn đới gió mùa

- Ôn đới hải dương

Đới khí hậu cận nhiệt

- Bán cầu Bắc: khoảng 20oB – 40oB.

- Bán cầu Nam: khoảng 23oN – 40oN.

- Cận nhiệt lục địa

- Cận nhiệt hải dương

- Cận nhiệt địa trung hải

Đới khí hậu nhiệt đới

- Bán cầu Bắc: khoảng 10oB – 20oB.

- Bán cầu Nam: khoảng 20oN – 23oN.

- Nhiệt đới lục địa

- Nhiệt đới gió mùa

Đới khí hậu cận xích đạo

- Bán cầu Bắc: khoảng 10oB – 20oB.

- Bán cầu Nam: khoảng 26oN – 29oN.

 

Đới khí hậu Xích đạo

Khoảng 10oB – 10oN.

 

Câu 2

Cho biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số trạm khí tượng:

Dựa vào hình 10.2, hãy:

- Phân tích yếu tố nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (khoảng bao nhiêuoC).

+ Biên độ nhiệt độ năm (khoảng bao nhiêu oC).

- Phân tích yếu tố lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa cả năm.

+ Chế độ mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay ít, mưa nhiều vào những tháng nào, mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào…).

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2, phân tích các yếu tố nhiệt độ (thể hiện bằng đường biểu diễn màu đỏ) và lượng mưa (thể hiện bằng cột màu xanh) của 3 kiểu khí hậu tại 3 địa điểm (có thể kẻ bảng).

- Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam).

- Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (U-pha, LBN).

- Kiểu khí hậu ôn đới hải dương (Va-len-ti-a, Ai-len).

Lời giải chi tiết:

Tiêu chí

Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam)

Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (U-pha, LBN)

Kiểu khí hậu ôn đới hải dương (Va-len-ti-a, Ai-len)

Nhiệt độ

 

Nhiệt độ tb tháng cao nhất (oC)

30oC (tháng 6)

20oC (tháng 7)

17oC (tháng 8)

Nhiệt độ tb tháng thấp nhất (oC)

17oC (tháng 1)

-14oC (tháng 1)

8oC (tháng 2)

Biên độ nhiệt độ năm  (oC)

13oC

34oC

9oC

Lượng mưa

 

Tổng lượng mưa cả năm (mm)

1 694 mm

584 mm

1 416 mm

Các tháng mưa nhiều

Tháng 5 - 9

Tháng 6 – 8 và 10 - 12

Tháng 8 - 3

Các tháng mưa ít

Tháng 10 - 4

Tháng 1 – 5 và tháng 9

Tháng 4 - 7

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Kết nối tri thức KNTT10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang