HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Lý thuyết Địa 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư.

- Là khu vực đông dân (536 triệu người năm 2002).

- Gia tăng dân số khá nhanh: 1,5% (cao hơn mức trung bình châu Á và thế giới - 1,3%)

- Ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai.

=> Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác dễ dàng.

- Nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống.

- Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ và vùng ven biển.

  • Quốc gia có dân sô đông nhất, diện tích lớn là In-đô-nê-xi-a.
  • Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Đông Nam Á là Xin-ga-po.

2. Đặc điểm xã hội.

- Các vịnh biển ăn sâu vào đất liền thuận lợi cho các luồng di dân, ằm trên đường di lưu, di cư của các dòng người cổ trong quá khứ.

- Các nước có nhiều nét tương đồng:

  • Trong sinh hoạt, sản xuất: trồng lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính....
  • Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc: đều là các nước bị thuộc địa, bị chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ II.

- Đa dạng trong văn hóa từng dân tộc: về tôn giáo và các tín ngưỡng địa phương.

=> Tất cả các nét tương đồng là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện cùng phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 15

Câu 1

Dựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á?

Gợi ý đáp án:

- Dân cư phân bố không đều.

  • Dân cư tập trung đông (trên 100 người/km2) ở vùng ven biển của Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
  • Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.

- Nguyên nhân do vùng ven biển thường có các đồng bằng với những điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các làng mạc, thành phố.

Câu 2

Đọc các thông tin trong bảng 15.2, hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?

Gợi ý đáp án:

- Diện tích từ nhỏ đến lớn: Xin-ga-po, Bru-nây, Đông-ti-mo, Cam-pu-chia, Lào, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

- Dân số từ ít đến nhiều: Bru-nây, Đông-ti-mo, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.

Câu 3

Đặc điểm dân số,phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?

Gợi ý đáp án:

- Thuận lợi: Tạo điều kiện để các nước giao lưu văn hóa, kinh tế, hợp tác để cùng phát triển.

- Khó khăn: sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo của mỗi nước.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chủng tộc sinh sống phổ biến ở Đông Nam Á là

A. Nê-grô-it và Ô-xtra-lô-it

B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it

C. Môn-gô-lô-it và Nê-grô-it

D. Ô-xtra-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it

Lời giải:

Các chủng tộc chính của Đông Nam Á là Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là

A. Lào

B. Đông Timo

C. Singapore

D. Brunei

Lời giải:

Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là Singapo (0,7 nghìn km2).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á là?

A. Thái Lan

B. Philippine

C. Malaysia

D. Indonesia

Lời giải:

Quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á là In-đô-nê-xi-a (217 triệu người năm 2002).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phần lớn dân cư Đông Nam Á phân bố ở

A. đồng bằng và vùng ven biển.

B. đồi trung du và bán bình nguyên.

C. đồi núi thấp.

D. ven biển và các hải đảo.

Lời giải:

Dân cư Đông Nam Á tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng và vùng ven biển.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của Đông Nam Á có đặc điểm là?

A. Cao hơn châu Á, thấp hơn trung bình thế giới

B. Cao hơn thế giới, thấp hơn châu Á

C. Cao hơn cả trung bình của châu Á và thế giới

D. Thấp hơn cả trung bình của châu Á và thế giới

Lời giải:

Ti lệ gia tăng dân số tự nhiên của Đông Nam Á là 1,5%, cao hơn tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á và toàn thế giới (1,3%).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Ma-ni-la là thủ đô của quốc gia:

A. Cam-pu-chia.

B. Phi-lip-pin.

C. Bru-nây.

D. Ma-lai-xi-a.

Lời giải:

Ma-ni-la là thủ đô của đất nước quần đảo Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Đặc điểm thuận lợi của dân cư khu vực Đông Nam Á?

A. Nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn

B. Nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào

C. Nguồn lao động đông, giá rẻ

D. Thị trường tiêu thụ lớn và dễ tính

Lời giải:

Đông Nam Á có dân số đông, lao động dồi dào => đem lại thị trường tiêu thụ lớn và nguồn lao động dồi dào cho phát triển các ngành kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Nét tương đồng của người dân Đông Nam Á không thể hiện qua?

A. Chung 1 tôn giáo

B. Trồng lúa nước

C. Dung trâu bò làm sức kéo

D. Dùng gạo làm lương thực chính

Lời giải:

Dân cư Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về sản xuất và đời sống sinh hoạt như trồng lúa nước, dùng trâu làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính…

Tuy nhiên Đông Nam Á là khu vực có sự đa dạng về tín ngưỡng tôn giáo, gồm đạo Hồi (Malaixia, In-đô-nê-xi-a), đạo Phật (Cam-pu-chia, Lào, Mianma, Thái Lan), đạo Ki-tô (Phi-lip-pin)

=> Nhận xét các nước Đông Nam Á có chung 1 tôn giáo là không đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Nguyên nhân khiến Đông Nam Á trở thành thuộc địa của các nước đế quốc không phải là do?

A. Nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược

B. Nền kinh tế phát triển ở trình độ cao

C. Giàu tài nguyên thiên nhiên

D. Lao động đông, giá rẻ

Lời giải:

Nguyên nhân khiến Đông Nam Á trở thành thuộc địa của các nước đế quốc không phải do nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển ở trình độ cao; vì thời kì các nước Đông Nam Á bị xâm lược, hầu hết các nước đều có nền kinh tế kém phát triển.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Đặc điểm không đúng về dân cư - xã hội Đông Nam Á là

A. Khu vực tập trung dân cư đông đúc.

B. Dân cư Đông Nam Á tăng chậm.

C. Trong chiến tranh thế giới thứ hai bị phát xít Nhật xâm chiếm.

D. Các nước nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt, phong tục tập quán.

Lời giải:

Dân cư Đông Nam Á đông đúc và tăng khá nhanh, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình thế giới và châu Á (1,5% > 1,3%),

=> Nhận xét dân cư Đông Nam Á tăng chậm là không đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới là quốc gia Đông Nam Á nào?

A. Thái Lan

B. Philippine

C. Malaysia

D. Indonesia

Lời giải:

Indonesia là quốc gia có số người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới (khoảng 87,2% dân số Indonesia theo đạo Hồi, tương đương 227.000.000 tín đồ - năm 2010)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Điều kiện kinh tế - xã hội giúp Đông Nam Á thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài là

A. Tài nguyên thiên nhiên giàu có.

B. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện.

C. Dân cư đông, lao động dồi dào.

D. Lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.

Lời giải:

Xác định từ khóa: điều kiện kinh tế - xã hội -> loại đáp án A (điều kiện tự nhiên)

- Cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kĩ thuật các nước Đông Nam Á còn chưa đồng bộ, phần lớn sử dụng công nghệ lạc hậu => nhận xét cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện là nhân tố thu hút đầu tư nước ngoài ở Đông Nam Á là không đúng.=> Loại B

- Lao động Đông Nam Á chủ yếu là lao động phổ thông có trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp => nhận xét Đông Nam Á có lao động trình độ chuyên môn cao, thu hút đầu tư nước ngoài là không đúng => loại D

- Đông Nam Á tập trung dân cư đông đúc đem lại nguồn lao động dồi dào, năng động, thích; mặt khác đây cũng là thị trường tiêu thụ lớn giúp Đông Nam Á thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Nguyên nhân khiến khu vực Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về văn hóa là do?

A. Tất cả các nước đều là thuộc địa

B. Vị trí địa lí nằm giữa 2 đại dương và 2 lục địa

C. Vị trí nằm trên đường di cư của các dân tộc

D. Cùng nền sản xuất nông nghiệp lúa nước

Lời giải:

Nguyên nhân khiến khu vực Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về văn hóa là do các nước trong khu vực nằm trên đường di cư của nhiều dân tộc. Các biển, vịnh biển săn sâu vào đất liền, tạo điều kiện cho các luồng di dân giữa đất liền và các đảo, cho sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, các dân tộc

Đáp án cần chọn là: C

Lớp 8 Tin tức
Lên đầu trang