Mục lục Địa Lí lớp 6

Mục lục Địa Lí 6

Mục lục Địa Lí 6 - Chân trời sáng tạo
Địa Lí lớp 6


Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

Bài 4: Lược đồ trí nhớ

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án - Chân trời sáng tạo (4 đề)

Chương 2: Trái đất - Hành tinh của hệ mặt trời

Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

Bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của Trái đất, Vỏ Trái đất

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án - CTST (4 đề)

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

Bài 13: Thời tiết và khí hậu

Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa

Chương 5: Nước trên trái đất

Bài 16: Thủy quyền. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

Bài 17: Sông và hồ

Bài 18: Biến và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất

Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

Bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

Bài 22: Dân số và phân bố dân cư

Bài 23: Con người và thiên nhiên

Bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

-------------HLT.vn----------------
Mục lục Địa Lí lớp 6 - Kết nối tri thức
Địa Lí lớp 6
Bài mở đầu

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Bài 12: Núi lửa và động đất

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Bài 21: Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

Bài 24: Rừng nhiệt đới

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con Người và thiên nhiên

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương
-------------HLT.vn--------------
Mục lục Địa Lí lớp 6 - Cánh diều
Địa Lí lớp 6


Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa Lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Bài 3: Lược đồ trí nhớ

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Bài 23: Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Bài 25: Con người và thiên nhiên

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 6 theo SGK cũ

Bài mở đầu

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Bài 12: Núi lửa và động đất

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Bài 21: Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

Bài 24: Rừng nhiệt đới

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con Người và thiên nhiên

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương
Lên đầu trang