HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Phiếu kiểm tra Địa Lý lớp 5 - VNEN

Phiếu kiểm tra Địa Lý lớp 5 - VNEN

Phiếu kiểm tra 1

Em đã học được những gì về địa lí tự nhiên Việt Nam

1. Điền vào lược đồ dưới đây: (trang 85 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 4: Đất và rừng | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

a. Tên ba nước tiếp giáp với phần đất liền của nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

b. Tên dãy núi Hoàng LiênoSơn và Trường Sơn.

c. Tên sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu.

Trả lời:

Điền vào biểu đồ:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 4: Đất và rừng | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

2. Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng về vị trí, đặc điểm tự nhiên của Việt Nam. (trang 86 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Vị trí địa lí:

a. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á
b. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á

Địa hình:

a. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á
b. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á

Khí hậu:

a. Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam
b. Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu miền Bắc và miền Nam không có sự khác biệt

Sông ngòi:

a. Nhiều sông, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trên cả nước
b. Nhiều sông và phân bố tập trung ở miền Nam

Biển:

a. Là một bộ phận của Biển Đông, mùa đông nước thường đóng băng
b. Là một bộ phận của Biển Đông, nước không bao giờ đóng băng

Đất:

a. Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở vùng đồi núi và đất phù sa ở đồng bằng
b. Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở đồng bằng và đất phù sa ở vùng đồi núi

Rừng:

a. Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng ngập mặn
b. Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng rậm nhiệt đới

Trả lời:

Vị trí địa lí:

xa. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á
b. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á

Địa hình:

a. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á
xb. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á

Khí hậu:

xa. Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam
b. Nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu miền Bắc và miền Nam không có sự khác biệt

Sông ngòi:

xa. Nhiều sông, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trên cả nước
b. Nhiều sông và phân bố tập trung ở miền Nam

Biển:

a. Là một bộ phận của Biển Đông, mùa đông nước thường đóng băng
xb. Là một bộ phận của Biển Đông, nước không bao giờ đóng băng

Đất:

xa. Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở vùng đồi núi và đất phù sa ở đồng bằng
b. Hai loại đất chính: đất phe-ra-lít ở đồng bằng và đất phù sa ở vùng đồi núi

Rừng:

a. Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng ngập mặn
xb. Nhiều rừng, chiếm diện tích lớn hơn cả là rừng rậm nhiệt đới

3. Nước ta đang đối mặt với những vấn đề môi trường nào? Em hãy chọn một trong những vấn đề đó và đưa ra giải pháp để khắc phục? (trang 86 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Trả lời:

Nước ta đang đối mặt với những vấn đề môi trường là:

- Nguồn nước

- Nạn phá rừng

- Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên

- Nguy cơ do biến đổi khí hậu;

- Tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng...

Giải pháp để hạn chế nạn phá rừng:

- Tăng mức phạt phá rừng

- Sử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm

- Khắc phục những hạn chế của pháp luật, hoàn chỉnh bộ luật về rừng để có hành vi xử lí đối với những kẻ phá rừng

- Tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương.

- Cần phải có sự phối hợp liên ngành trong quản lý, bảo vệ rừng. Cần vận hành bộ máy quản lý một cách thường xuyên, liên tục.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội hủy hoại rừng.

- Lên án, tố cáo hành vi, người có ý định khai thác, chặt phá rừng trái phép.


Phiếu kiểm tra 2

Em đã học được những gì về địa lí dân cư và kinh tế Việt Nam

1. Quan sát lược đồ dưới đây và thực hiện (trang 116 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 8: Giao thông vận tải, thương mại và du lịch | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

a. Đánh dấu X vào hai đầu đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 trên lược đồ.

b. Kể tên 3 sân bay quốc tế lớn và những thành phố có cảng lớn ở nước ta.

c. Vẽ 3 vòng tròn thể hiện trung tâm công nghiệp rất lớn, lớn và vừa vào vị trí 3 thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trả lời:

- Đánh dấu vào hai đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 trên lược đồ, vẽ ba thể hiện trung tâm công nghệ rất lớn, lớn và vừa vào vị trí của 3 thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 8: Giao thông vận tải, thương mại và du lịch | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

- Ba sân bay quốc tế lớn là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng

- Những thành phố có cảng lớn ở nước ta là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM

2. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng (trang 117 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Số dân:

a. Năm 2009, nước ta có số dân là 86 triệu người

b. Năm 2009, nước ta có số dân là 82 triệu người.

Các dân tộc:

a. Nước ta có 45 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất.

b. Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất.

Phân bố dân cư:

a. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi.

b. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển.

Nông nghiệp:

a. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.

b. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.

Lâm nghiệp và thủy sản:

a. Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đồng bằng.

b. Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông hồ.

Công nghiệp:

a. Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề thủ công nghiệp

b. Nước ta có ít ngành còng nghiệp nhưng nhiều nghề thủ công nghiệp.

Giao thông:

a. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa cao.

b. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông với chất lượng cao.

Thương mại và du lịch:

a. Ở nước ta, những năm gần đây số lượng du khách giảm đi do dịch vụ du lịch chưa đảm bảo.

b. Thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước ngoài.

Trả lời:

Các đáp án đúng là :

Số dân:

a. Năm 2009, nước ta có số dân là 86 triệu người

Các dân tộc:

b. Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất.

Phân bố dân cư:

b. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển.

Nông nghiệp:

a. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.

Lâm nghiệp và thủy sản:

b. Ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông hồ.

Công nghiệp:

a. Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề thủ công nghiệp

Giao thông:

a. Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng chưa cao.

Thương mại và du lịch:

b. Thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước ngoài.

3. Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở thành thị và nông thôn? (trang 118 Lịch sử và địa lí 5 Tập 1 VNEN).

Trả lời:

Theo em, việc người dân ở vùng quê đổ dồn về thành phố sinh sống sẽ khiến cho sự phân bố dân cư thay đổi không đồng đều, nông thôn thưa thớt người, thiếu lao động. Ngược lại, ở thành thị dân cư đông đúc, thừa lao động. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác như chỗ ở, các nhu cầu bệnh viện, nơi ở, trường học, giao thông ... gây áp lực cho thành thị.

Phiếu kiểm tra 3

Em đã học được những gì về địa lí thế giới

1. Điền tên các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam vào lược đồ (trang 81 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Lịch Sử và Địa Lí 5 Phiếu kiểm tra 3 | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Phiếu kiểm tra 3 | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

2. Ghi vào ô trống chữ A (châu Á), Â (châu Âu), P (châu Phi), M (châu Mĩ), Đ (châu Đại Dương) trước ý thể hiện đúng đặc điểm của từng châu lục. (trang 81 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Vị trí:

a. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.
b. Nằm ở bán cầu Tây.
c. Nằm hoàn toàn ở bán đầu Bắc.
d. Nằm chủ yếu ở bán cầu Nam.

Địa hình:

a. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông và chiếm 2/3 diện tích châu lục.
b. Núi chạy dọc phía tây và phía đông, đồng bằng ở giữa.
c. Như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
d. 3/4 diện tích châu lục là núi và cao nguyên.

Khí hậu:

a. Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
b. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
c. Có đủ các đới khí hậu ở bán cầu Bắc
d. Khí hậu lục địa khô hạn còn khí hậu các đảo và quần đảo nóng ẩm.
e. Trải dài trên nhiều đới khí hậu ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam

Dân cư:

a. Đa số dân cư là người da vàng.
b. 2/3 dân cư là người da đen
c. Dân cư chủ yếu là người da trắng.
d. Phần lớn dân cư có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.
e. Dân cư chủ yếu là người da trắng và người bản địa.

Trả lời:

Vị trí:

Pa. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.
Mb. Nằm ở bán cầu Tây.
Âc. Nằm hoàn toàn ở bán đầu Bắc.
Đd. Nằm chủ yếu ở bán cầu Nam.

Địa hình:

Âa. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông và chiếm 2/3 diện tích châu lục.
Mb. Núi chạy dọc phía tây và phía đông, đồng bằng ở giữa.
Pc. Như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
Ad. 3/4 diện tích châu lục là núi và cao nguyên.

Khí hậu:

Âa. Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
Pb. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
Ac. Có đủ các đới khí hậu ở bán cầu Bắc
Đd. Khí hậu lục địa khô hạn còn khí hậu các đảo và quần đảo nóng ẩm.
Me. Trải dài trên nhiều đới khí hậu ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam

Dân cư:

Aa. Đa số dân cư là người da vàng.
Pb. 2/3 dân cư là người da đen
Âc. Dân cư chủ yếu là người da trắng.
Md. Phần lớn dân cư có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.
Đe. Dân cư chủ yếu là người da trắng và người bản địa.

3. Hãy chọn các ý trong khung và điền vào sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp (trang 82 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

a. Khá giàu khoáng sản

b. Có khí hậu gió mùa nóng ẩm

c. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên

d. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mở.

Lịch Sử và Địa Lí 5 Phiếu kiểm tra 3 | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

Trả lời:

Lịch Sử và Địa Lí 5 Phiếu kiểm tra 3 | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 VNEN

4. Kể tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở 3 nước láng giềng: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. Với tư cách là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu về một địa điểm mà em ấn tượng nhất. (trang 82 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN).

Trả lời:

- Một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lào:

   + Vang Vieng

   + Muang Ngoi Neua

   + Pha That Luang

   + Si Phan Don

   + Luang Prabang

   + Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo

- Một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Campuchia:

   + Đền Angkor Wat

   + Đảo Koh rong

   + Phnom Penh

   + Đền Banteay Chhmar

   + Beng Mealea

   + Sihanoukville

- Một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc:

   + Vạn Lý Trường Thành

   + Tử Cấm Thành

   + Bến Thượng Hải

   + Di Hoa Viên

   + Lạc Sơn Đại Phật

   + Cửu Trại Câu

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lớp 5 Tin tức
Lên đầu trang