HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức

Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức

Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức

Bài giảng Địa lí 10 Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai 

1. Tác động của công nghiệp tới môi trường 

Tích cực: Tạo môi trường mới, góp phần cải thiện chất lượng môi trường

Tiêu cực:

- Trong quá trình sản xuất, hoạt động công nghiệp thải ra môi trường chất thải, phá vỡ chu trình cần bằng vật chất của môi trường, gây ô nhiễm môi trường

+ Khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí; gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch.

=> Cần áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo.

+ Nước thải công nghiệp chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường nước, đất

=> Áp dụng tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo xử lí trước khi thải ra môi trường.

- Chất thải phần lớn là vật liệu khó phân hủy ảnh hưởng xấu đến môi trường

=> Phân loại, tái chế rác công nghiệp.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Tác động của công nghiệp tới môi trường

2. Phát triển năng lượng tái tạo

- Nguyên nhân: do việc sử dụng năng lượng hóa thạch làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu => các nước chú trọng phát triển năng lượng tái tạo.

Các nguồn năng lượng tái tạo, gồm: Sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học, các nguồn năng lượng khác có khả năng tái tạo.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Các nguồn năng lượng tái tạo (minh họa)

- Mục đích sử dụng năng lượng tái tạo:

+ Đảm bảo cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp khác.

+ Đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.

+ Giảm phát thải nhà kính, giảm nhẹ biến đối khí hậu.

- Các quốc gia phát triển mạnh năng lượng tái tạo: Hoa Kì, Nhật Bản, Châu Âu…

3. Định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

- Chuyển dần từ công nghiệp truyền thống sang công nghiệp có kĩ thuật cao, công nghệ cao.

- Ứng dụng thành tựu công nghệ, tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất.

- Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, tạo sản phẩm không gây ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm lượng chất thải.

- Đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Công trình công nghiệp xanh tại Việt Nam


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Bài 31: Tác động của công nghiệp với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai - Kết nối tri thức


? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 89 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin mục 1 và hình 31, hãy phân tích các tác động của công nghiệp đến môi trường.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Tác động của công nghiệp đến môi trường) và hình 31.

Lời giải chi tiết:

Tác động của công nghiệp tới môi trường:

- Tác động tích cực: góp phần tạo ra môi trường mới hay góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

- Tác động tiêu cực:

Trong quá trình sản xuất:gây ô nhiễm môi trường nhất là môi trường không khí và nước.

Khí thải từ các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí; việc đốt cháy năng lượng hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu.

Nước thải công nghiệp, nhất là nước thải chưa qua xử lí chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường đất, nước,...

+ Trong quá trình sử dụng: gây ảnh hưởng xấu đến môi trường do phần lớn sản phẩm là những vật liệu khó phân hủy.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 89 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin trong mục 2, hãy giải thích tại sao cần phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 2 (Phát triển năng lượng tái tạo).

Lời giải chi tiết:

Phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo vì:

- Việc sử dụng năng lượng hóa thạch làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. 

- Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẽ:

+ Đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp khác.

+ Đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.

+ Góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 89 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin trong mục 3, hãy nêu các định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 3 (Định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai).

Lời giải chi tiết:

Các định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai:

- Chuyển dần từ các ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp có kĩ thuật, công nghệ cao. Ứng dụng các thành tựu công nghệ để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất.

- Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, tạo ra sản phẩm bằng các quy trình không gây ô nhiễm, tiết kiệm nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng chất thải.

- Đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 89 SGK Địa lí 10

Tại sao trong tương lai, nền công nghiệp trên thế giới phải vừa phát triển mạnh mẽ dựa trên các thành tựu công nghệ vừa đảm bảo phát triển bền vững?

Phương pháp giải:

- Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng được các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không phải làm tổn hại đến nhu cầu của thế hệ tương lai.

- Dựa vào kiến thức đã học để giải thích.

Lời giải chi tiết:

Trong tương lai, nền công nghiệp trên thế giới phải vừa phát triển mạnh mẽ dựa trên các thành tựu công nghệ vừa đảm bảo phát triển bền vững vì:

- Đặc điểm của công nghiệp là gắn với khoa học - công nghệ.

- Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp dựa trên thành tựu công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân loại về các sản phẩm của ngành. Đồng thời, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

- Việc đảm bảo phát triển bền vững trong công nghiệp giúp bảo vệ môi trường, tài nguyên cho các thế hệ tương lai vì công nghiệp là ngành có tác động lớn nhất đến môi trường.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 89 SGK Địa lí 10

Tìm hiểu một số nguồn năng lượng tái tạo đang được sử dụng để sản xuất điện ở nước ta.

Phương pháp giải:

- Các nguồn năng lượng tái tạo đang được sử dụng để sản xuất điện ở Việt Nam phổ biến là năng lượng mặt trời, năng lượng từ sức gió, năng lượng từ thủy năng sông suối (thủy điện).

- Tìm kiếm trên internet thông tin về các nguồn năng lượng đó (hiện đang được khai thác ở đâu, vai trò,…).

Lời giải chi tiết:

Điện gió

- Tiềm năng phát triển:

+ Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa và bờ biển dài hơn 3 200 km, hơn nữa còn có cả gió mùa Tây Nam thổi vào mùa hè, tốc độ gió trung bình ở biển Đông Việt Nam khá mạnh. Vì vậy, tiềm năng về năng lượng gió ở Việt Nam là rất triển vọng.

+ Việt Nam là nước có tiềm năng năng lượng gió tốt nhất trong 4 nước (Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam) với 39% lãnh thổ có tốc độ gió lớn hơn 6m/s tại độ cao 65 m, tương đương với 513 GW. Đặc biệt, hơn 8% lãnh thổ, tương đương 112 GW được đánh giá là có tiềm năng năng lượng gió tốt. Ước tính trên đất liền, Việt Nam có thể phát triển khoảng 30 GW điện gió. Cùng với tiềm năng điện gió ngoài khơi, chúng ta có thể phát triển khoảng 100 GW công suất điện gió.

- Thực trạng khai thác:

+ Hiện có 9 nhà máy/trang trại điện gió đang vận hành với tổng công suất 304,6 MW, trong đó lớn nhất là trang trại điện gió Bạc Liêu với gần 100 MW, nhỏ nhất là nhà máy điện gió Phú Quý 6 MW nối lưới độc lập (không nối lưới điện quốc gia) trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, còn lại là 7 nhà máy điện gió quy mô công suất nhỏ dưới 50 MW.

+ Ngoài ra, 8 dự án nhà máy/trang trại điện gió đã được khởi công và đang trong quá trình xây dựng với tổng công suất 812 MW.


Kết nối tri thức KNTT10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang