HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Atlat Địa lí Việt Nam


Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

 

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?

 A. Mianma                       

B. Malaysia                      

C. Philippin                     

D. Brunây

 Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết dãy núi Hoành Sơn thuôc̣ khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc               

B. Trường Sơn Nam        

C. Tây Bắc                    

D. Trường Sơn Bắc

 Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Bi Doup có độ cao là

 A. 2287m                        

B. 2405m                          

C. 1761m                         

D. 2051m

 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt cắt điạ hình  từ C đến D (C-D) có đặc điểm địa hình  là

 A.   thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi cao.

 B.   cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

 C.   cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều đỉnh núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

D.   cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn.

 

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc–đông nam?

 A. Hoàng Liên Sơn         

B. Con Voi                       

C. Đông Triều                 

D. Tam Đảo

 

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh ̀  từ A đến B(A-B), lát cắt điạ hinh ̀  A-B thể hiêṇ nôị dung nào đưới đây?

A.   Hướng điạ hình vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

 B.   Vùng núi Trường Sơn Nam cao ở Tây Bắc thấp dần vềTây Nam.

 C.   Độ cao của các cao nguyên ở vùng núi Trường Sơn Nam.

 D.   Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

 

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bộ thuộc miền tự nhiên nào sau đây?

 A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bộ

 B. Miền Bắc

 C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ                        

 D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dọc theo lắt cắt địa hình từ C đến D (C-D) cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao là

A. 1000m -1500m

B. 1500m

C. 1000m

D. 200m-1000m

 

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn có hướng là 

A. tây bắc–đông nam

B. đông –tây

C. vòng cung

D. đông bắc–tây nam

 

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chạy theo hướng tây-bắc–đông nam?

 A. Đông Bắc và Tây Bắc       

B. Tây Bắc            

C. Đông Bắc                 

D. Trường Sơn Nam

 

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây là đô thi trực thuộc trung ương?

 A. Đà Lạt                          

B. Hải Phòng                    

C. Nha Trang                   

D. Vinh

 

Câu 12: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ở độ cao là

A. trên 1500m

B. 1000m

C. dưới 1500m

D. 500m-1000m

 

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

A. Vũng Tàu    

B. Quảng Ngãi       

C. Đà Nẵng   

D. Khánh Hoà

 

Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Môc̣ Châu thuộc khi vực đồi núi nào sau đây?                                                           A. Đông Bắc                    

B. Tây Bắc                           

C. Trương Sơn Bắc       

D. Trương Sơn Nam

 

Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới với Campuchia và Lào?                                                                              

A. Gia Lai                        

B. Đắk Lắk                           

C. Đắk Nông                  

D. Kon Tum      

 

Câu 16: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đơn vi ̣hành chính nào sau đây là tỉnh lị?

A. Móng Cái                     

B. Uông Bí                               

C. Cẩm Phả                   

D. Hạ Long            

 

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Mâũ Sơn thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Tây Bắc                            

B. Đông Bắc                     

C. Trường Sơn Bắc         

D. Trường Sơn Nam

 

Câu 18: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B),yếu tố nào dưới đây không thể hiện trong lát cắt địa hinh A-B ?

A. Dãy núi cánh cung Bắc Sơn

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hướng nghiêng Tây Bắc –Đông Nam của vùng núi Đông Bắc.

D. Hướng núi của dãy con voi

 

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây là đô thị ̣đặc biêt?̣

A. Hải Phòng

B. Cần Thơ

C. Hà Nội

D. Đà Nẵng

 

Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết dãy Đông Triều thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam            

B. Trường Sơn Bắc          

C. Tây Bắc                       

D. Đông Bắc

 

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy Trường Sơn Bắc có hướng là

 A. vòng cung                  

B. đông bắc–tây nam      

C. tây bắc–đông nam     

D. đông–tây

 

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo có hướng là

 A. đông bắc–tây nam    

B. đông –tây                     

C. tây bắc–đông nam     

D. vòng cung

 

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết  thành phố nào sau đây là đô thi trực thuộc tỉnh?

A. Biên Hoà                     

B. Cần Thơ                  

C. Thành phố Hồ Chí Minh       

D. Hà Nội

 

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh ̀  từ A đến B (A-B) có đặc điểm điạ hình  là

 A.   cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là sơn nguyên Đồng Văn.

 B.   thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi thấp.

 C.   cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

 D.   cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

 

Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                    

B. Tây Bắc                        

C. Trường Sơn Nam       

D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 26:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phố Đà Lạt nằm ở độ cao là

A.500m -1000m

B. 1500m

C. 2000m

D. 1000m

 

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đinh núi Ngọc Linh có độ cao là

A. 2052m

B. 2598m

C. 1855m

D. 2025m

 

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Đông Triều có hướng là

A. đông bắc–tây nam

B. vong cung

C. tây bắc–đông nam

D. đông –tây

 

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết Miền Bắc và Đông bắc Bắc Bộ không có loại đất nào sau đây?

A.  Đất phù sa và feralit 

B. Đất phèn

C. Đất cát biển

D. Đất mặn

 

Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cao nguyên Đắk Lắk có độ cao trung bình so với mực nước biển là

A. 500m-1000m            

B. 1000m-1500m            

C. dưới 1000m                

D. 200m-500m

 

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai thuộc khu vực đồi núi nao sau đây?

A. Trương Sơn Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc

 

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới với Campuchia?

A. Bình phước                 

B. Gia Lai                         

C. Đắk Nông                   

D. Quảng Nam

 

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chạy theo hướng tây bắc-đông nam?

 A. Sông Gâm                  

B. Đông Triều                 

C. Bắc Sơn             

D. Con  Voi

 

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc         

B. Đông Bắc                     

C. Tây Bắc                      

D. Trường Sơn Nam

 

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông thuộc khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc                    

B. Trường Sơn Bắc          

C. Tây Bắc                

D. Trường Sơn Nam

 

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Chư Yang Sin có độ cao là

A. 2405m                         

B. 2025m                          

C. 1855m                         

D. 2052m

 

Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Phanxipăng thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc               

B. Trường Sơn Nam       

C. Trường Sơn Bắc       

D. Tây Bắc

 

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi Phanxipăng có độ cao là

A. 2445m                         

B. 3143m                          

C. 2985m                         

D. 3096m

 

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi Phu Luông có độ cao là

A. 2504m                         

B. 2445m                          

C. 3096m                         

D. 2985m

 

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?

 A. Phan xi păng          

B. Ngọc Linh             

C. Tây Côn Lĩnh       

D. Chư Yang Sin

 

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Con Voi có hướng là

A. tây bắc–đông nam     

B. đông –tây                     

C. vòng cung                   

D. đông bắc–tây  nam

 

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

 A. Quảng Nam                

B. Đà Nẵng                        

C. Vũng Tàu                    

D. Khánh Hoà

 

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chạy  theo hướng cánh cung?

A. Đông Triều                 

B. Ngân Sơn                     

C. Sông Gâm                   

D. Con Voi

 

Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn có đô cao trung bình so với mực nước biển là

 A. Dưới 1000m               

B. 1000m                          

C. 1000-1500m               

D. 2000m -2500m

 

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Tà Phình  thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Đông Bắc                    

B. Trường Sơn Nam        

C. Tây Bắc                       

D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 46: Căn cưvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Nam Bộ thuộc miền tự nhiên nào sau đây?

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

B. Miền Nam Trung Bô ̣

C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bô ̣

D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô

 

Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng vòng cung?

 A. Hoàng Liên Sơn         

B. Đông Triều                  

C. Tam Đảo                   

D. Con Voi

 

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngọc Linh thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

 A. Tây Bắc                       

B. Đông Bắc                     

C. Trường Sơn Nam       

D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Bạch Mã có hướng là

 A. đông-tây                     

B. đông bắc–tây nam      

C. vòng cung                   

D. tây bắc–đông nam

 

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam                 

B. Đông Bắc                     

C. Tây Bắc                       

D. Trường Sơn Bắc

 

Câu 51: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thành phố Đa Lạt nằm ở độ cao là

A. 2000m

B. 1500m

C. 500m -1000m

D. 1000m

 

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với nước ta?

A. Lào                                        

B. Thái Lan                      

C. Trung Quốc                

D. Campuchia

 

Câu 53:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chạy theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Đông Triều                           

B. Sông Gâm                    

C. Hoàng Liên Sơn         

D. Bắc Sơn

 

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên có đô ̣cao trung bình  so với mực nước biển là

A. 1000m                                   

B. 2500m                          

C. 1500m                         

D. 500m-1000m

 

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với thành phố Hồ Chi ́  Minh?

A. Đồng Nai                              

B. Long An                       

C. Bình  Phước                 

D.Bình Dương

 

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới với Lào?

A. Điêṇ Biên                             

B. Lai Châu                      

C. Nghệ An                     

D. Quảng Tri ̣

 

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vực đồi núi Trường Sơn Nam theo lắt cắt điạ hình  từ A đến B (A-B) có đăc̣ điểm điạ hình  là

A.   thấp dần từ đông bắc về tây nam, sườn dốc về phía biển.

B.   cao dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc về phía  biển.

C.   thấp dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc về phía  biển.

D.   thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc về phía  đông.

 

Câu 58:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không nằm trong khu vưc̣ Đông Nam Á?

A. Lào                                        

B. Mianma                        

C. Trung Quốc                

D. Singapore

 

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi LangBian  có đô ̣cao là

A. 2167m                                   

B. 1637m                          

C. 2287m                         

D. 2405m

 

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoàng Liên Sơn thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc                   

B. Đông Bắc                     

C. Tây Bắc                     

D. Trường Sơn Nam................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Đáp án tham khảo

Đáp án Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam


Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang