HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ÁTLÁT ĐỊA LÍ VIỆT NAM - PHẦN 4

TRẮC NGHIỆM ÁTLÁT ĐỊA LÍ VIỆT NAM - PHẦN 4

TRẮC NGHIỆM ÁTLÁT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

19- KĨ NĂNG ÁT LÁT trang 25 (Du lch)

Câu 1. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25,  hãy cho biết truntâm du lcnào sau đâlà truntâm du lch quc gia?

AHuế.                        B. Vũng u.                 

C. Hi Phòng.                 DNha Trang.

Câu 2. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết truntâm du lcnào sau đâlà truntâm du lch có ý nghĩa vùng của đnbnsônCửu Long?

AKiên Giang.             B. Cn Thơ.                   

C. Cà Mau.                     D. ĐnTháp.

Câu 3. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đa danh nào sau đâlà dsvăhóa thế gii?

AVnh H Long.             B. Phong Nha – K Bàng. 

C. Phố c Hội An.            D. Cát Tiên.

Câu 4. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đa danh nào sau đâlà di

sn thiên nhiên thế gii?

AC đô Huế.                         B. Thánh đa M Sơn.

C. Phố c Hội An.                   DPhonNha – K Bàng.

Câu 5. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đa danh nào sau đây khdự trữ sinh quythế gii?

AMũi  Mau.                                                 B. Tràm Chim.

C. U Minh Thưng.                                           DLò Gò – Xa Mát.

Câu 6. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy xác đnh c đim du lch bin từ bvào nam?

ASm SơnMũi NéM Khê.                          B. Sm SơnM KhêMũi Né.

C. M KhêSm SơnMũi Né.                          DMũi NéSm SơnM Khê.

Câu 7Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đa danh nào sau đây có lễ hội truyn thống?

A. Bát Tràng.               B. Vn Phúc.                 C. Yên Tử.                   Dn Trào.

Câu 8. Căn c vàAtlat Đa lí Việt Nam trang 25, hãy xác đnh c thncnh ở vùnĐng bnsônCửu Long?

A. Cà Mau, Phan Thiết.                                            B. Nha Trang, Phan Thiết.

C. Ninh BìnhĐnHi.                                         D. Cà Mau, LonXuyên.

Câu 9. Căn c vàAtlat Đa lý Vit Nam trang 25, hãy cho biết nhn xét nào sau đây không đúng khi nói vkhách du lcvà doanh thu v du lịcnưc ta giai đon 1995 – 2007?

AKhácnội đa gim qua c năm.             

B. Doanh thu tăng qua c năm.

C. Khách quốc tế tăng qua các năm.              

DKhácnội đa cahơn khách quc tế qua các năm.

Câu 10. Căn c vàAtlat Đa lý Vit Nam trang 25, hãcho biết nhn xét nào sau đây đúng khi nói v khácdu lcvà doanh thu v du lịcnưc ta giai đon 1995 – 2007?

AKhácnội đa thp hơn khách quc tế qua các năm

B. Doanh thu du lctăng liên tục qua các năm.

C. Khách quốc tế tănchm hơn khácnội đa qua các năm.

DKhácnội đa biến đng qua các năm.

Câu 11. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25, hãy cho biết truntâm du lch có ý nghĩa vùng của vùng Đông Nam Bộ?

A. Vinh.               B. Nha Trang.              

C. Đà Lạt.              D. Vũng Tàu.

Câu 12. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25, hãy cho biết troncác đim du lịch sau đâyđim du lịch nào đưc xếp vàloi tài nguyên dlch t nhiên  nưc ta?

APhố c Hội An.                                                    B. Đa đo Vĩnh Mc. 

C. PhonNha – K Bàng.                                        

DKhe Sanh.

Câu 13. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25, hãy cho biết troncác đim du lịch sau đâyđim du lịch nào là vưn quc gia  nưc ta?       

APleiku                        B. Buôn Ma Thut.       

C. Ba Na.                D. Chư Mom Ray.

Câu 14. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi bin Dốc Lết nm  vùng kinhtế nàcủa nưc ta sađây?

AĐnbnsônHng.                                           B. Bc TrunB

C. Duyên hi Nam TrunB.                                     DĐônNam B.

Câu 15. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25  trang 17, hãy cho biết bãi bin Mỹ Khê nm  vùng kinhtế nàcủa nưc ta sađây?

AĐônNam B.                      B. Đng bnsônHng.

C. Bc TrunB.                       DDuyên hi Nam TrunB.

Câu 16. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25 và trang 28, các bãi biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc xuống Nam là

A. Mỹ Khê, Nha Trang, Sa Huỳnh, Mũi Né.              

B. Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Sa Huỳnh.

C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né.              

D. Nha Trang, Mũi Né, Mỹ Khê, Sa Huỳnh.

Câu 17. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25, khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ở giai đoạn 2000 – 2007?

A. Đông Nam Á        B. Trung Quốc         

C. Hàn Quốc                          D. Đài Loan

Câu 18. Dựa vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25 Trung tâm du lch quc gia gồm

AHà NiHuếĐà Nẵng, TPH C Minh

BHà NiHi PhòngHuế, TPH C Minh

CHà NiH LongĐà Nẵng, TPH Chí Minh 

DHà NiTPHồ Chí MinhĐà NẵngHi Phòng

Câu 19. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25 và trang 27, di sản nào dưới đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

          A. Vịnh Hạ Long.              B. Cố đô Huế.           

C. Di tích Mỹ Sơn.             D. Phố cổ Hội An.

Câu 20. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 25, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh.         B. Đà Năng.               

C. Khánh Hòa.                  D. Bình Thuận.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Hạ Long, Thái Nguyên.           B. Hạ Long, Điện Biên Phủ.

         C. Hạ Long, Lạng Sơn.                D. Thái Nguyên, Việt Trì.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không phải là trung tâm quốc gia?

     A. Huế.                      B. TP. Hồ Chí Minh.     

C. Cần Thơ.                    D. Đà Nẵng.

Câu 23Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không phải là trung tâm vùng?

   A. Đà Nẵng.                B. Vũng Tàu.                  

C. Nha Trang.                D. Hạ Long.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat trang 25, hãy xác định các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia là

A. Hà Nội, Huế, Đà Nẳng, Tp. Hồ Chí Minh.

B. Lạng Sơn, Hạ Long, Hải Phòng, Vinh.

C. Quy Nhơn. Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột.

D. Cần thơ, Phú Quốc, Cà Mau, Tây Ninh.

Câu 25: Căn c vào Atlat Đa lí Vit Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có khu dự tr sinh quythếgii?

       A. Núi Ca.                    BCn Gi.                        

C. Tràm Chim.                       D. Yok Đôn.

Câu 26.Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúngkhi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007? 

            A. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.                 

B. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm. 

            C. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.       

D. Khách nội địa biến động qua các năm.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết điểm du lich Đà Lạt được xếp vào loại tài nguyên du lịch nào sau đây?

            A. Lễ hội truyền thống.                                  B. Di sản văn hóa thế giới.

            C. Di tích lịch sử cách mạng.                         D. Làng nghề cổ truyền .

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết Khe Sanh là điểm du lịch được xếp vào loại tài nguyên du lịch nào sau đây?

            A. Thắng cảnh.                   B. Di sản thiên nhiên thế giới.

            C. Hang động.                     D. Vườn quốc.

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với du lịch của nước ta?

          A. Tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng.

          B. Có các trung tâm du lịch cấp quốc gia.

          C. Tài nguyên du lịch nhân văn đơn điệu.

          D. Điểm du lịch được phát triển ở nhiều nơi.

 

20-TRANG 26 – VÙNG TDMN BB VÀ ĐB SÔNG HỒNG.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác bôxit có ở tỉnh nào sau đâythuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
          A. Cao Bằng.               B. Hà Giang.                          

C. Lào Cai.                D. Lai Châu.
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất?

A. Phúc Yên.              B. Bắc Ninh.               

C. Hải Phòng.             D. Hạ Long.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất?

A. Phúc Yên.              B. Hải Dương.               

C. Hưng Yên.                                 D. Nam Định.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào?

A. Khai thác than đá   khí.                             B. Khai thác than và luyện kim màu.

C. Cơ khí và chế biến nông sản.                            D. Khai thác than đá và than nâu.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Trồng cây công nghiệp.                                    B. Phát triển thủy điện.

C. Khai thác khoáng sản.                                      D. Chăn nuôi gia cầm.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau?

A. Hải Phòng, Nam Định.                 B. Bắc Ninh, Phúc Yên.

C. Hải Phòng, Hà Nội.                      D. Bắc Ninh, Hải Dương.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khoáng sản nào sau đây được khai thác ở Sinh Quyền?

A. Graphit.                     B. Đồng.                         

C. Apatit.                       D. Than đá.

Câu 8. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ 40 nghìn đồng trở lên là

         A. Phúc Yên, Bắc Ninh                                   B. Hà Nội, Hải Phòng

         C. Hải  Dương, Hưng Yên                             D. Thái Bình, Nam Định

Câu 9Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven binàthuộc Trung du minúi Bc Bộ?

AVân Đn.              B. Đình Vũ – Cát Hi.          

C. Nghi Sơn.               DVũnÁng.

Câu 10Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 26, hãy cho biết tnh nào sau đây của vùnTrung du minúiBc Bộ tiếgBin Đông?

ALnSơn.               BQunNinh.              

C. Bc Giang.         DThái Nguyên.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Đồng bằng sông Hồng không có ngành công nghiệp nào sau đây?

   A. chế biến nông sản.                                          B. cơ khí.

   C. sản xuất vật liệu xây dựng.                            D. khai thác, chế biến lâm sản.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

      A. Cẩm Phả.                   B. Hạ Long.                  

C. Thái Nguyên.               D. Việt Trì.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau? 

A. Hải Phòng, Hà Nội.                                              B. Bắc Ninh, Hải Dương.

C. Bắc Ninh, Phúc Yên.                                            D. Hải Phòng, Nam Định.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô không đồng cấp với nhau?

          A. Phúc Yên, Nam Định.                                           B. Hưng Yên, Hải Dương.

          C. Bắc Ninh, Phúc Yên.                                             D. Nam Định, Hưng Yên.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết vật nuôi nào là phổ biến, quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Bò.                B. Lợn.                    

C. Gia cầm.                   D. Trâu.

Câu 16Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 26, hãy cho biết m apatit có nhiu  tnh nàsau đây?

ALai Châu.                B. o Cai.                    

C. Yên Bái.               DSơLa.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Việt Trì.                     B. Cẩm Phả.                   

C. Thái Nguyên.            D. Hạ Long.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 26, cho biết ngành dệt may không phải là ngành chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp nào dưới đây?

A. Nam Định.                 B. Hải Dương.                

C. Phúc Yên.                  D. Hà Nội.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?

A. Nam Định.                 B. Cẩm Phả.                   

C. Hạ Long.                   D. Hải Phòng.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết cửa khẩu nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Tây Trang.                 B. Móng Cái.                  

C. Sơn La.                      D. Na Mèo.

Câu 21: Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.              B. Hải Dương.                

C. Hưng Yên.                 D. Bắc Ninh.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết hồ Thác Bà thuộc tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Yên Bái.                   B. Hòa Bình.                 

C. Hà Giang.                D. Tuyên Quang.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Bắc Giang.               B. Quảng Ninh.            

C. Lạng Sơn.                D. Thái Nguyên.

 

21- TRANG 27 – VÙNG BẮC TRUNG BỘ.

 

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết chè được trồng ở tỉnh nào sau đây?

   A. Quảng Trị.                                                            B. Nghệ An.

   C. Quảng Bình.                                                         D. Thanh Hóa .

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh nào sau đây?

   A. Thanh Hóa .                                                         B. Nghệ An.

   C. Hà Tĩnh.                                                               D. Quảng Bình.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.                    B. Quảng Bình.              

C. Nghệ An.                   D. Thanh Hóa.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hoá.               B. Hà Tĩnh.                     

C. Nghệ An.                   D. Quảng Bình.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp Huế có các ngành nào sau đây?

A. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.               

B. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.

C. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.

D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí .

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.                       B. Nghệ An.               

C. Hà Tĩnh.                            D. Phan Thiết.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.                       B. Nghệ An.               

C. Hà Tĩnh.                            D. Quảng Bình.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết khu kinh tế ven biển Chân Mây – Lăng Cô thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.               B. Hà Tĩnh.                

C. Quảng Trị.             D. Thừa Thiên Huế.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết cảng biển Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.                       B. Quảng Bình.          

C. Quảng Trị.             D. Thừa Thiên Huế.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Thanh Hóa?

A. Nghi Sơn.              B. Vũng Áng.             

C. Hòn La.                 D. Chân Mây–Lăng Cô.

Câu 11. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 27, hãy cho biết troncác truntâm cônnghisau đây,trung m công nghip nào không nm  vùng Bc TrunBộ?

AHuế.                          B. Thanh Hóa.              

C. Vinh.               DNam Đnh.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?

A. Nghi Sơn.              B. Vũng Áng.             

C. Hòn La.                 D. Chân Mây–Lăng Cô.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết sân bay Đồng Hới thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.               B. Hà Tĩnh.                

C. Quảng Bình.          D. Quảng Trị.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.               B. Quảng Bình.          

C. Quảng Trị.                         D. Thừa Thiên Huế.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.               B. Hà Tĩnh.                

C. Quảng Bình.                      D.  Quảng Trị.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  27, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.                       B. Nghệ An.               

C. Quảng Bình.                      C. Quảng Trị.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Đà Nẵng.                   B. Bỉm Sơn.                    

C. Vinh.                          D. Huế.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.                       B. Nghệ An.               

C. Quảng Bình.                      D. Quảng Trị.

Câu 18. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam tran27, troncác y công nghip chuyên môhóa  Bc TrunB khônc loi y công nghip nào sađây?

A. Cao su.                     B. Cà phê.                     

C. Chè.                       DĐiu.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 27, cho biết cảng biển nào dưới đây không ở Bắc Trung Bộ?

A. Nhật Lệ.                     B. Cam Ranh.                 

C. Vũng Áng.                 D. Cửa Lò.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnhnào sau đây?

       A. Quảng Bình.           B. Nghệ An.                      

C. Thanh Hóa.                  D. Hà Tĩnh.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

        A. Quảng Trị.              B. Nghệ An.                      

C. Quảng Bình.                 D.Hà Tĩnh.


22-TRANG 28 – NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

 

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

        A. Bình Thuận.           B. Ninh Thuận.             

C. Phú Yên.               D. Khánh Hòa.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

  A. Đắc Lắk.                  B. Gia Lai.                      

C. Kon Tum.                  D. Lâm Đồng.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

   A. Phú Yên.                B. Ninh Thuận.               

C. Khánh Hòa.               D. Bình Thuận.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Bình Định.                        B. Khánh Hòa.                       

CPhú Yên.               D. Ninh Thuận.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

          A. Ninh Thuận.                       B. Bình Thuận.          

C. Khánh Hòa.                      D. Phú Yên.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Bình Định.                        B. Phú Yên.                

C. Khánh Hòa.                       D. Ninh Thuận.

Câu 7. .Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ở Tây Nguyên?

A. Lâm Viên.             B. Di Linh.                 

C. Mơ Nông.              D. Kon Tum.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

         A. Quảng Ngãi.         B. Bình Định.                   

C. Quảng Nam.                D. Phú Yên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biếtcảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

         A. Phú Yên.               B. Bình Định.                   

C. Bình Thuận.                 D. Ninh Thuận.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Ninh Thuận.              B. Khánh Hòa.               

C. Bình Định.                 D. Phú Yên.

Câu 11. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang thuộc vùng kinh tế nào?

A. Bắc Trung Bộ.      B. Tây Nguyên.    C. Đông Nam Bộ.                 D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 12. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết địa danh Mũi Né thuộc tỉnh, thành phố nào? 

                A. Ninh Thuận.                  B. Bình Thuận.          

C. Phú Yên.            D. Khánh Hòa.

Câu 13. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cây chè phân bố chủ yếu ở tỉnh nào của Tây Nguyên?

          A. Kon Tum.               B. Gia Lai.              

C. Lâm Đồng.            D. Đăk Lăk.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất?

       A. Quảng Ngãi.               B. Quy Nhơn.                        

C. Nha Trang.             D. Phan Thiết.

Câu 15. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết thủy điện A Vương thuộc tỉnh nào   của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

          A. Quảng Nam.                       B. Quảng Ngãi.          

C. Bình Định.             D. Phú Yên.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây không có khu kinh tế ven biển?

         A. Quảng Ngãi.         B. Khánh Hòa .               

C. Ninh Thuận.            D. Quảng Nam.

Câu 17: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

    A. Vĩnh Sơn.                B. Đrây Hling.                 

C. Xê Xan.                      D. Yaly.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đắk Krông?

        A. Yaly.                      B. Đrây Hling.                

C. Đa Nhim.               D. Vĩnh Sơn.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

        A. Yaly.                     B. Đrây Hling.                 

C. Đa Nhim.                 D. Vĩnh Sơn.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết điểm công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản Gia Nghĩa thuộc tỉnh nào sau đây?

     A. Lâm Đồng.           B. Gia Lai.                      

C. Đắk Lắk.                    D. Đắk Nông.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

     A. Vĩnh Sơn.               B. A Vương.                     

C. Sông Hinh.                   D. Yaly.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết các tỉnh nào sau đây ở Tây Nguyên không có sân bay? 

A. Lâm Đồng, Đắk Lắk.                               B. Đắk Nông, Kon Tum.

C. Gia Lai, Đắk Lắk.                                     D. Gia Lai, Lâm Đồng.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây? 

         A. Quảng Ngãi.              B. Bình Định.           

C. Khánh Hòa.                 D. Quảng Nam.

Câu 24. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cà phê được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum               B. Đắc Lắc.                   

C. Đắc Nông.             D. Lâm Đồng.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

     A. Đà Nẵng.                       B. Quy Nhơn.                         

C. Nha Trang.            D. Phan Thiết.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đắk Krông?

A. Đrây Hling.              B. Yaly.                         

C. Vĩnh Sơn.                 D. Đa Nhim.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

A. Vĩnh Sơn.                 B. Đa Nhim.                  

C. Yaly.                         D. Đrây Hling.

 

23-TRANG 29 – ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

 

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

         A. Mộc Bài.            B. Đồng Tháp.                   

C. An Giang.                               D. Hà Tiên.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Hoa Lư.                     B. Đồng Tháp.                

C. Xa Mát.                      D. Mộc Bài.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

        A. Xa Mát.                B. Mộc Bài.                           

C. Hoa Lư.                    D. Đồng Tháp.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào sau đây của đồng bằng sông Cửu Longkhông có khu kinh tế ven biển?

A. Trà Vinh.               B. Cà Mau.                 

C. Kiên Giang.           D. Đồng Tháp.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

    A. Cà Mau.                 B. Đồng Tháp.                     

C. An Giang.                 D. Kiên Giang.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp Cà Mau không có ngành công nghiệp nào sau đây?

   A. Luyện kim.             B. Cơ khí.                       

C. Hóa chất.                   D. Vật liệu xây dựng.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

        A. Rạch Giá.               B. Mỹ Tho.                          

C. Cà Mau.                    D. Tân An.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành luyện kim đen?

A. Biên Hòa.              B. Vũng Tàu.              

C. Thủ Dầu Một.                    D. Cần Thơ.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

A. Mía.                           B. Dừa.                           

C. Cao su.                       D. Chè.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Long An.                   B. Bình Phước.               

C. Tây Ninh.                  D. Bình Dương.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.       B. Biên Hòa.            

C. Thủ Dầu Một.                D. Vũng Tàu.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiêp̣ sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Sóc Trăng.                 B. Mỹ Tho.                     

C. Vũng Tàu.                 D. Tân An.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cao su, hồ tiêu, điều được trồng ở tỉnh nào sau đây?

A. Cà Mau.                 B. Bạc Liêu .         

C. Bình Phước.               D. Bến Tre.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết hồ thủy lợi Dầu Tiếng nằm trên sông nào?

A. Sông Sài Gòn.                  B. Sông Bé.                

C. Sông Hậu.         D. Sông Tiền.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết hồ thủy điện Trị An nằm trên sông nào?

         A. Sông Hậu.                B. Sông Bé.                        

C. Sông Đồng Nai.         D. Sông Tiền.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?

       A. Vật liệu xây dựng.               B. Cơ khí.                 

C. Đóng tàu.          D. Hóa chất.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

A. Đồng Nai, Tây Ninh.                    B. Bạc Liêu. Sóc Trăng.

C. An Giang, Hậu Giang.                 D. Cần Thơ, Tiền Giang.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Cần Thơ.               B. Sóc Trăng.          

C. Cà Mau.                   D. Rạch Giá.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Đông Nam Bộ có quy mô lớn nhất?

A. Thủ Dầu Một.       B. Biên Hòa.        

C. Thành phố Hồ Chí Minh.      D. Vũng Tàu.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Đông Nam Bộ có ngành luyện kim màu?

A. Thủ Dầu Một, Biên Hòa.                                     B. Biên Hòa, Vũng Tàu.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa.                   D. Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.

 

24- KĨ NĂNG  Atlat Đlí trang 30 (Các vùng kinh tế trng điểm)

Câu 1. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết tnh (thành ph) nào sau đâkhônthuc vùngkinh tế trnđim MiTrung?

AĐà Nng.               B. QunNam.              

C. Phú Yên.                D. Bình Đnh.

Câu 2. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết truntâm công nghip nào

sau đây khônthuộc vùng kinh tế tronđim phía Nam?

ABiên Hòa.             B. Thủ DMt.            

C. Vũnu           DCThơ.

Câu 3. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết têc trung m cônnghip nào có qumô từ trên 40 đến 120 nghìt đnca vùng kinh tế trnđim phíNam?

ABiên Hòa, Thủ DMtVũng u.

B. TPH Chí MinhThủ DMtVũnTàu.

C.Thủ DMtVũnTàu, TâAn.

DThủ DMtTPH Chí MinhBiên Hòa.

Câu 4. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết cnbinào sau đây không thuc vùng kinhtế trnđiểm MiTrung ?

AThuAnChân MâyK Hà.                     

B. Hi Phòng, Tiên SaK Hà.

C. Chân MâyK HàQuy Nhơn.                    

DQuy Nhơn, Chân MâyThuAn.

Câu 5. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Việt Trì.                 B. Thái Nguyên.                    

C. Hạ Long.               D. Vinh.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Hải Dương.           B. Hưng Yên. 

C. Hà Nội.      D. Bắc Giang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cây bông được trồng nhiều nhất ở các tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum và Gia Lai.                               B. Gia Lai và Đắk Lắk.

C. Đắk Lắk và Đắk Nông.                            D. Đắk Nông và Lâm Đồng.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Bắc Ninh.              B. Thái Nguyên.        

C. Hà Nam.                D. Hòa Bình.

Câu 9. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Hà Nội.                 B. Hải Phòng.              

C. Việt Trì.                  D. Hạ Long.

Câu 10. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghip nào sau đâykhônthuctrung m công nghiHi Phòng?

A. Cơ khí.                    B. Đóntàu.                 

C. Sn xut ô tô .            DDt may.

Câu 11. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết nhà y nhit đin Uông Bí thuộc

tnh (thành ph) nào sađây?

A. Bc Ninh.                B. Hi Phòng.              

C. Hi Dương.           DQunNinh.

Câu 12. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết tnh( thành ph) nào sau đâcó GDP bìnhquân đu ngưi i triệđng/ni của vùng kinh tế trnđim phíNam?

ATây Ninh.                B. Bình Phước.              

C. ĐnNai.           DTin Giang.

Câu 13. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, biu đồ GDP của các vùng kinh tế trng

điểm svi c nưc năm 2005-2007. Hãcho biết nhn xét nào sađây chính xác?

AT trnGDP vùng kinh tế trnđim min Trungiảm.

B. Vùng kinh tế trnđim MiTruncó t tronGDP thp nhất.

C. T trnGDP vùng kinh tế trnđim phía Nam tăng.

DVùng kinh tế trnđim phía Bc có t trọng ln nhất.

Câu 14. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, biu đồ GDP của vùng kinh tế trnđiểm phía Bc  phíaNam phân theo khu vc kinh tế đưc xếtheo thứ t về t trntừ cao xuốnthp là

Adcvụ, công nghip  xây dng, nông m thy sn. 

B. nông m thy sn, công nghip  xây dng, dcvụ.

C. dcvụ, Nông m thy sncông nghip và xây dng. 

Dcông nghip và xây dng, dcvụ, nông m thy sn.

Câu 15Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, biđ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trnđim min Trung và vùng kinh tế trnđiểm phía NamHãy cho biết nhn xét nàchính xác nhất ?

A. Cả hai vùnđcó t trnGDP ngành công nghip và xây dng cao nht. 

B. Tns GDP phâtheo khu vc kinh tế ca hai vùng bng nhau.

C. T tronGDP nông m thy scủa hai vùnthp nhất.

DVùng kinh tế trnđim min Truncó tổng GDP lhơvùng kinh tế trnđiểm phía Nam.

Câu 16. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãcho biết trung tâm công nghip nàsau đây có quy mô giá tri sn xut công nghip ln nht  vùng kinh tế trnđim phía Bc?

A. Bc Ninh                 B. Hà Nội             

C. Hi Dương.                DHi Phòng.

Câu 17. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãcho biết năm 2007 vùng kinh tế trọnđiểm nào cóngành công nghip – xây dng chiếm t trncao nht trong cơ cGDcủa vùnphân theo ngành?

ANgoài 3 vùng kinh tế trnđiểm.           B. Vùng kinh tế trnđim phía Nam.

C. Vùng kinh tế trnđiểm phía Bắc.         DVùng kinh tế trnđim min Trung.

Câu 18. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết troncác khu kinh tế ven bin sau đây, khukinh tế ven binào không nm  vùng kinh tế trnđiểm miTrung?

ADunQut.             B. ChLai.          

C. Chân Mây Lăng Cô.     DVân Đn.

Câu 19. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãcho biết năm 2007 vùng kinh tế

trọnđiểm nào sau đây có GDP bình quân đu ngưi cao nht?

AVùng kinh tết trnđim min Trung.         B. Vùng kinh tế trnđim phía Nam

C. Vùng kinh tế trnđim phía Bắc.       D. Cả nưc.

Câu 20. Căn c vàAtlat Đa lí Vit Nam trang 30, hãy cho biết trong các truntâm cônnghisau đâytrung m công nghip nànm  vùng kinh tế trnđiểm miTrung?

AHi Dương.               B. Biên Ha.                 

C. QunNgãi.             DHà Ni.

Câu 21. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

 A. Quảng Ngãi.                     B. Huế.                    

C. Đà Nẵng.                D. Quy Nhơn.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?  

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.                B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.              D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?   

A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.      B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.  

C.Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An.           D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.  

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?  

A. Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.          B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.                D. Cả nước.  

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đâyở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có ngành đóng tàu?

         A. Bắc Ninh.               B. Phúc Yên.                     

C. Hưng Yên.                   D. Hạ Long.

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đâyở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có ngành đóng tàu?

          A. Mỹ Tho.               B. Tân An.                     

C. Vũng Tàu.                   D. Biên Hòa.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang