HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo

Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo

Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo

Giải Chuyên đề học tập Địa lí 10 Quan niệm về báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo
Phương pháp viết báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo


Câu hỏi trang 26 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày quan niệm về báo cáo địa lí.

Lời giải:
Báo cáo địa lí là sản phẩm mô tả quá trình và kết quả tìm hiểu, nghiên cứu, nhằm giải quyết một vấn đề địa lí đã được lựa chọn trong quá trình học tập, là một dạng bài thực hành được tiến hành theo trình tự các bước để hoàn thành sản phẩm.

Câu hỏi trang 27 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày cấu trúc của một báo cáo địa lí.

Lời giải:
Thông thường, một báo cáo địa lí có cấu trúc như sau:
- Ý nghĩa của vấn đề báo cáo.
- Khả năng (tự nhiên, kinh tế - xã hội,...).
- Thực trạng.
- Hướng giải quyết.

Câu hỏi trang 27 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày việc xác định ý tưởng và lựa chọn vấn đề viết báo cáo.

Lời giải:
* Khi xây dựng ý tưởng và lựa chọn vấn đề viết báo cáo cần lưu ý:
- Phải phù hợp với nội dung môn học, cấp học.
- Phải mang tính thực tiễn.
- Sau khi xác định ý tưởng và lựa chọn vấn đề thì tiến hành đặt tên cho bài báo cáo. Tên bài báo cáo cần đảm bảo:
+ Ngắn gọn, súc tích.
+ Bao quát được vấn đề lựa chọn viết báo cáo,...
* Ví dụ
- Thực trạng phát triển nông nghiệp xanh ở Yên Bái và định hướng phát triển nông nghiệp xanh trong tương lai.
- Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội hay hiện trạng ngành nông nghiệp ở TP. Hà Nội,…

Câu hỏi trang 28 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu cấu trúc đề cương của một báo cáo địa lí. Cho ví dụ.

Lời giải:
Thông thường, đề cương chi tiết của một báo cáo địa lí bao gồm có
* Ý nghĩa của vấn đề
- Cần xác định được ý nghĩa về kinh tế, xã hội và môi trường.
- Ví dụ: báo cáo về vấn đề phát triển nông nghiệp xanh cần xác định ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường,...
* Khả năng
- Khả năng là các điều kiện, tiềm năng hoặc các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề.
- Cần xác định được các điều kiện, tiềm năng về tự nhiên, kinh tế - xã hội,... hoặc các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề báo cáo.
- Ví dụ: báo cáo về vấn đề phát triển nông nghiệp xanh cần xác định các điều kiện hoặc các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp xanh
+ Các điều kiện tự nhiên: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước, sinh vật,...
+ Các yếu tố kinh tế - xã hội: Dân cư, lao động, thị trường, chính sách, cơ sở hạ tầng,…
* Thực trạng
- Khi trình bày thực trạng cần đảm bảo phân tích được lịch sử phát triển của vấn đề; tình hình phát triển và phân bố,...
- Đảm bảo được số liệu để chứng minh; phân tích nội dung với bản đồ, biểu đồ, sơ đồ,...
- Ví dụ: báo cáo về vấn đề phát triển nông nghiệp xanh cần phân tích lịch sử phát triển nông nghiệp xanh, hiện trạng và phân bố nông nghiệp xanh,...
* Hướng giải quyết
- Khi đưa ra hướng giải quyết của vấn đề báo cáo cần căn cứ trên khả năng và thực trạng của vấn đề.
- Ví dụ: báo cáo về vấn đề phát triển nông nghiệp xanh cần dựa trên việc phân tích khả năng và thực trạng về phát triển nông nghiệp xanh để đưa ra hướng giải quyết.

Câu hỏi trang 28 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày các bước thu thập, chọn lọc, xử lý và hệ thống hóa thông tin.

Lời giải:
* Thu thập thông tin
- Nguồn thông tin phục vụ viết báo cáo địa lí rất đa dạng
+ Sách giáo khoa địa lí, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh địa lí, số liệu thống kê.
+ Các nguồn thông tin trên internet; thông tin từ các cuộc điều tra và quan sát,…
- Thông tin thu thập cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, cập nhật,...
* Chọn lọc, xử lí và hệ thống hóa thông tin
- Tập hợp và phân loại thông tin
+ Lựa chọn thông tin liên quan đến báo cáo để tiến hành phân loại thông tin.
+ Những thông tin này có thể sắp xếp thành các nhóm kênh chữ, kênh hình, số liệu,...
- Hệ thống hóa thông tin
+ Sắp xếp thông tin đã xử lý theo đề cương của báo cáo.
+ Bổ sung những thông tin còn thiếu so với yêu cầu đặt ra trong bài báo cáo.
+ Các thông tin cần hệ thống hóa thành tài liệu tham khảo để phục vụ cho viết báo cáo.

Câu hỏi trang 29 Chuyên đề Địa lí 10: 

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy:

- Nêu cách viết và trình bày một báo cáo địa lí.
- Trình bày những lưu ý khi tổ chức báo cáo kết quả (sản phẩm).
Lời giải:
* Viết và trình bày báo cáo
- Khi trình bày một báo cáo địa lí, người học cần:
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học, ngắn gọn, súc tích.
+ Báo cáo nội dung rõ ràng, thứ tự trình bày nội dung phải logic giữa các phần.
+ Kết hợp kênh chữ với kênh hình, bảng số liệu thống kê,... để làm rõ vấn đề báo cáo.
+ Cần ghi rõ nơi trích dẫn của các khái niệm, số liệu thống kê,... Nguồn trích dẫn cần ghi cụ thể trong danh mục tài liệu tham khảo.
- Khi trình bày báo cáo địa lí với các hình thức khác cần lưu ý:
+ Trình bài báo cáo với hình thức powerpoint cần lưu ý chọn kiểu chữ, cỡ chữ sao cho phù hợp; màu sắc và nền chữ phải hài hoà, hình ảnh và video minh hoạ.

+ Trình bài báo cáo với hình thức video clip: cần lưu lựa chọn âm thanh, hình ảnh, thuyết minh,... phù hợp với nội dung báo cáo.

* Một số lưu ý khi tổ chức báo cáo kết quả (sản phẩm)

- Trình bày ngắn gọn, súc tích, đúng thời gian quy định.

- Trình bày đúng trọng tâm nội dung báo cáo.

- Có thể kết hợp với câu hỏi mở để người nghe cùng thảo luận.

- Sử dụng giọng nói và ngôn ngữ hình thể linh hoạt, có sự tương tác với người nghe.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíChân trời sáng tạo Chuyên đề CTST10 Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang