HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023

ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023

ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023 
 ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023
ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023

ĐỀ THI MINH HỌA ĐỊA LÝ CỦA  BỘ GIÁO DỤC NĂM 2023 

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
(Bôi đen phía dưới để hiện đáp án)

41. C 50. A 60. D 70. D
42. C 51. C 61. D 71. D
43. D 52. A 62. B  72. D
44. C 53. D 63. A 73. C
45. D 54. C 64. C 74. B
46. D 55. B 65. D 75. C 
47. B 56. A  66. C 76. C
48. B 57. B 67. B 77. C
49. A 58. C 68. D 78.B
        59. A 69. D 79. D
80. C


................................................

Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Đề thi THPT Tin tức Tốt nghiệp
Lên đầu trang