HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 42 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 42 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 42. BỘ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm nào có nhiệt độ tháng XII cao nhất?

A. Sa Pa.         B. Lạng Sơn.         
C. Cần Thơ.         D. Điện Biên Phủ.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Tây Bắc Bộ?

A. Lạng Sơn.
B. Thanh Hóa.
C. Điện Biên Phủ.
D. Sa Pa.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm khí tượng nào thuộc vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ?

A. Đồng Hới.
B. Điện Biên Phủ.
C. Thanh Hóa.
D. Đà Nẵng.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Nha Trang có lượng mưa nhỏ nhất?

A. Tháng II.
B. Tháng I.
C. Tháng XI.
D. Tháng XII.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió tháng 1 tại trạm Đồng Hới chủ yếu thổi theo hướng nào sau đây?

A. Đông bắc.
B. Tây bắc.
C. Tây nam.
D. Bắc.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?

A. Sa Pa.
B. Hà Nội.
C. Lạng Sơn.
D. Điện Biên Phủ.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, hãy cho biết trạm khí hậu nào sau đây có mùa mưa lệch về thu - đông?

A. Nha Trang.
B. Hà Nội.
C. Cần Thơ.
D. Sa Pa.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có mưa nhiều từ tháng IX đến tháng XII?

A. Sa Pa.
B. Thanh Hóa.
C. Đà Lạt.
D. Nha Trang.

Câu 8: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió Tây khô nóng hoạt động chủ yếu ở vùng khí hậu nào sau đây?

A. Trung và Nam Bắc Bộ.
B. Tây Bắc Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng VIII?

A. Hà Nội.
B. Thanh Hóa.
C. Đà Nẵng.
D. Nha Trang.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ?

A. Đồng Hới.
B. Nha Trang.
C. Lạng Sơn.
D. Cần Thơ.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết địa điểm nào sau đây có mưa nhiều nhất vào thu - đông?

A. Thanh Hóa.
B. Cần Thơ.
C. Đà Nẵng.
D. Lạng Sơn.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc?

A. Bắc Trung Bộ.
B. Trung và Nam Bắc Bộ.
C. Tây Bắc Bộ.
D. Đông Bắc Bộ.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng rõ nét nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Tây Bắc.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng XI?

A. Hoàng Sa.
B. Thanh Hóa.
C. Cần Thơ.
D. Trường Sa.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió mùa Đông bắc chỉ ảnh hưởng đến phạm vi lãnh thổ phía bắc của vĩ tuyến nào sau đây?

A. 14 độ B.
B. 16 độ B.
C. 17 độ B.
D. 18 độ B.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có vĩ độ cao nhất?

A. Thanh Hóa.
B. Hà Nội.
C. Đà Nẵng.
D. Nha Trang.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết địa điểm nào sau đây có nhiệt độ trung bình tháng I thấp nhất?

A. Lũng Cú.
B. Hà Nội.
C. Móng Cái.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí hậu nào sau đây có tổng lượng mưa trung bình năm trên 2800mm?

A. Hải Phòng.
B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Hà Nội.
D. Huế.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có nhiệt độ thấp nhất vào tháng I?

A. Đồng Hới.
B. Nha Trang.
C. TP. Hồ Chí Minh.
D. Đà Nẵng.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có khí hậu khô hạn nhất nước ta?

A. Sơn La.
B. Ninh Thuận.
C. Bà Rịa - Vũng Tàu.
D. Nghệ An.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm nào có nhiệt độ tháng VII thấp nhất?

A. Nha Trang.
B. Sa Pa.
C. Cà Mau .
D. Lạng Sơn.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết hướng gió chính tại trạm khí tượng Hà Nội vào tháng 7 là hướng nào sau đây?

A. Đông nam.
B. Tây bắc.
C. Tây nam.
D. Đông bắc.

Câu 23: Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào có lượng mưa ít nhất vào tháng II trong các địa điểm sau?

A. Sa Pa.
B. Đồng Hới.
C. Trường Sa.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết địa điểm nào có tổng lượng mưa từ tháng XI - IV lớn nhất trong các địa điểm sau đây?

A. Móng Cái.
B. Hà Tiên.
C. Huế.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm nào có chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII thấp nhất?

A. Cà Mau.
B. Lạng Sơn.
C. Sa Pa.
D. Thanh Hóa.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió mùa hạ thổi vào Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu theo hướng nào sau đây?

A. tây nam.
B. nam.
C. đông.
D. đông nam.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết lượng mưa vào tháng VII ít nhất ở nơi nào sau đây?

A. Cần Thơ.
B. Đà Lạt.
C. Nha Trang.
D. Sa Pa.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí hậu nào sau đây có tổng lượng mưa trung bình năm trên 2800mm?

A. Hải Phòng.
B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Hà Nội.
D. Huế.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng VIII?

A. Cần Thơ.
B. Đà Lạt.
C. Sa Pa.
D. Nha Trang.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào Bắc Trung Bộ chủ yếu theo hướng nào sau đây?

A. Tây Nam.
B. Đông Nam.
C. Đông Bắc.
D. Tây Bắc.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió mùa hạ thổi vào Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu theo hướng nào sau đây?

A. tây nam.
B. nam.
C. đông.
D. đông nam.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết hướng gió chính tháng 1 tại trạm khí tượng Cà Mau là hướng nào sau đây?

A. Đông.
B. Tây.
C. Tây nam.
D. Đông nam.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết vùng khí hậu Tây Nguyên có trạm khí tượng nào sau đây?

A. Nha Trang.
B. Đà Lạt.
C. Cà Mau.
D. Cần Thơ.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 200C?

A. Hà Nội.
B. Sa Pa.
C. Nha Trang.
D. Đồng Hới.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng XI?

A. Thanh Hóa.
B. Hoàng Sa.
C. Cần Thơ.
D. Trường Sa.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com


ĐÁP ÁN:
1. C 2. C 3. A 4. B 5. A
6. A 7. D 8. C 9. A 10. B
11. C 12. D 13. A 14. D 15. B
16. B 17. A 18. D 19. A 20. B
21. B 22. A 23. A 24. C 25. A
26. D 27. C 28. D 29. C 30. A
31. D 32. A 33. B 34. C 35. D
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang