HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 44 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 44 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 44: BỘ. Than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp
A. hóa chất.             B. cơ khí.
C. năng lượng.     D. luyện kim.

Câu 1: Đường mía là sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm

A. chăn nuôi.
B. trồng trọt.
C. thủy, hải sản.
D. năng lượng.

Câu 2: Ngành công nghiệp rượu, bia, nước ngọt thường phân bố ở

A. các thành phố lớn.
B. gần nguồn nguyên liệu.
C. gần tuyến đường giao thông.
D. nơi tập trung nhiều công nhân lành nghề.

Câu 3: Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông

A. Sông Đồng Nai.
B. Sông Mã.
C. Sông Thái Bình.
D. Sông Hồng.

Câu 4: Than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 5: Nhà máy điện sử dụng nguồn nhiên liệu than ở nước ta là

A. Bà Rịa.
B. Phú Mỹ.
C. Cà Mau.
D. Phả Lại.

Câu 6: Nước mắm là sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm

A. thủy, hải sản.
B. chăn nuôi.
C. trồng trọt.
D. năng lượng.

Câu 7: Hoạt động xay xát hiện nay ở nước ta thường được tiến hành tại

A. vùng đồng bằng.
B. thềm lục địa.
C. các quần đảo.
D. vùng núi cao.

Câu 8: Nguồn nhiên liệu chủ yếu của các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

A. củi, gỗ.
B. than.
C. dầu.
D. khí đốt.

Câu 9: Ngành công nghiệp nào được phân bố rộng rãi nhất ở nước ta hiện nay?

A. Xay xát.
B. Chế biến cà phê.
C. Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
D. Chế biến thủy hải sản.

Câu 10: Năng lượng tái tạo ở nước ta là

A. than đá.                         
B. than nâu.
C. dầu mỏ.
D. bức xạ mặt trời.

Câu 11: Một trong những nguồn năng lượng có giá trị ở nước ta là

A. than đá.   
B. mangan.     
C. quặng đồng.
D. quặng sắt.

Câu 12: Ngành công nghiệp nào sau đây của nước ta cần phát triển đi trước một bước?

A. Điện tử.
B. Hóa chất.
C. Cơ khí.
D. Năng lượng.

Câu 13: Ngành công nghiệp chế biến thủy sản nước ta tập trung chủ yếu ở

A. cảng biển lớn.
B. các đô thị lớn.
C. các vùng nguyên liệu.
D. các khu vực đông dân.

Câu 14: Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

A. Sản xuất rượu, bia, nước ngọt.
B. Chế biến chè, cà phê, thuốc lá.
C. Dệt- may.
D. Chế biến gạo, ngô xay xát.

Câu 15: Công nghiệp xay xát của nước ta phân bố tập trung ở

A. ven vịnh biển.
B. vùng cao nguyên.
C. vùng lương thực.
D. vùng núi cao.

Câu 16: Trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớn nhất thuộc về

A. điện mặt trời.
B. điện nguyên tử.
C. điện gió.
D. nhiệt điện.

Câu 17: Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có công suất lớn nhất nước ta là

A. Ninh Bình.
B. Na Dương.
C. Phả Lại.
D. Uông Bí.

Câu 18: Công nghiệp chế biến thủy hải sản của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 19: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tập trung tại vùng đồng bằng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Vị trí địa lí thuận lợi.
B. Lao động dồi dào.
C. Cơ sở hạ tầng hiện đại.
D. Nguyên liệu dồi dào.

Câu 20: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?

A. sản phẩm trồng trọt.
B. gỗ và lâm sản.
C. thủy, hải sản.
D. sản phẩm chăn nuôi.

Câu 21: Công nghiệp năng lượng ở nước ta được chia thành

A. 5 phân ngành.
B. 4 phân ngành.
C. 3 phân ngành.
D. 2 phân ngành.

Câu 22: Vùng nào ở nước ta có lợi thế nhất để phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản?

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 23: Sản phẩm nào sau đây ở nước ta không thuộc ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu?

A. Quặng sắt.
B. Than đá.
C. Dầu mỏ.
D. Khí đốt.

Câu 24: Hoạt động công nghiệp nào sau đây không phát triển ở khu vực đồi núi nước ta?

A. Luyện kim.
B. Thủy điện.
C. Khai thác dầu khí.
D. Điện mặt trời.

Câu 25: Thủy điện là sản phẩm của ngành công nghiệp

A. hóa chất.
B. cơ khí.
C. luyện kim.
D. năng lượng.

Câu 26: Than bùn ở nước ta phân bố chủ yếu ở

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đông Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 27: Tiềm năng thủy điện nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

A. Duyên hải miền Trung.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 28: Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La.
B. Hoà Bình.
C. Trị An.
D. Yaly.

Câu 29: Khí tự nhiên ở nước ta được dùng làm nhiên liệu cho

A. điện mặt trời.
B. nhiệt điện.
C. thủy điện.
D. điện gió.

Câu 30: Các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc nước ta hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu từ

A. than đá.
B. khí đốt.
C. dầu nhập.
D. năng lượng mới.

Câu 31: Cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm thành 3 phân ngành là

A. phân bố sản xuất.
B. nguồn nguyên liệu.
C. đặc điểm sản xuất.
D. công dụng sản phẩm.

Câu 32: Cơ sở nhiên liệu của nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là

A. than đá.
B. dầu.
C. than bùn.
D. khí tự nhiên.

Câu 33: Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
B. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.
D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

Câu 34: Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển nhiệt điện chủ yếu từ nguồn năng lượng

A. than đá.
B. dầu mỏ.
C. sinh học.
D. khí đốt.

Câu 35: Sản phẩm thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi ở nước ta là

A. tôm đông lạnh.
B. xúc xích.
C. cà phê nhân.
D. cá đóng hộp.

Câu 36: Tài nguyên được sử dụng cho tổ hợp nhà máy điện có công suất lớn nhất ở nước ta hiện nay là

A. than đá.
B. dầu mỏ.
C. khí đốt.
D. thủy năng.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com


ĐÁP ÁN:

1. B 2. B 3. D 4. C 5. D
6. A 7. A 8. B 9. A 10. D
11. A 12. D 13. C 14. C 15. C
16. D 17. C 18. B 19. D 20. B
21. D 22. D 23. A 24. C 25. D
26. A 27. B 28. A 29. B 30. A
31. B 32. D 33. A 34. A 35. B
36. C


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang