HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 46 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 46 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 46: BỘ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Vân Phong. B. Dung Quất. C. Nhơn Hội. D. Năm Căn.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?

A. Ninh Thuận.
B. Phú Yên.
C. Khánh Hòa.
D. Bình Thuận.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Thủ dầu Một.
B. Mỹ Tho.
C. Biên Hòa.
D. Vũng Tàu.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?

A. Nghi Sơn
B. Chu Lai
C. Định An.
D. Vũng Áng.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?

A. Khánh Hòa.
B. Phú Yên.
C. Ninh Thuận.
D. Bình Thuận.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An
B. Quảng Bình.
C. Hà Tĩnh.
D. Thanh Hóa.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Xa Mát.
B. Cầu Treo.
C. Lao Bảo.
D. Bờ Y.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cầu Treo.
B. Đồng Đăng - Lạng Sơn.
C. Móng Cái.
D. Thanh Thủy.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh Bình Định?

A. Biên Hòa.
B. Nha Trang.
C. Quy Nhơn.
D. Vũng Tàu.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết vùng nào sau đây có nhiều tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết đâu là khu kinh tế ven biển thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Móng Cái.
B. Thanh Thủy.
C. Vân Đồn.
D. Tây Trang.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa.
B. Bà Rịa Vũng Tàu.
C. Thủ Dầu Một.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ ?

A. Lao Bảo.
B. Thanh Thủy.
C. Sơn La.
D. Bờ Y.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết quốc lộ nào sau đây nối hai vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ?

A. 2.
B. 1.
C. 7.
D. 8.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây giáp biển?

A. Phúc Yên.
B. Hải Dương.
C. Hải Phòng.
D. Bắc Ninh.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Cà Mau.
D. Biên Hòa

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết vùng kinh tế nào sau đây có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng?

A. Phúc Yên.
B. Hải Phòng.
C. Thanh Hóa.
D. Nam Định.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết vùng nào sau đây có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Vân Phong.
B. Nhơn Hội.
C. Định An.
D. Dung Quất.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô GDP lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Long Xuyên.
B. Cần Thơ.
C. Cà Mau.
D. Mỹ Tho.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.
B. Phúc Yên.
C. Hạ Long.
D. Thái Nguyên.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Tây Nguyên.
B. Đông Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Quy Nhơn.
B. Vũng Tàu.
C. Nha Trang.
D. Mỹ Tho.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh Khánh Hòa?

A. Huế.
B. Quy Nhơn.
C. Vinh.
D. Nha Trang.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa.          
B. Mỹ Tho.                
C. Cà Mau.                     
D. Cần Thơ.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quy Nhơn.
B. Biên Hòa.
C. Cần Thơ.
D. Mỹ Tho.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Quảng Trị.
C. Quảng Bình.
D. Thanh Hóa.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có qui mô lớn nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Đà Nẵng.
B. Quy Nhơn.
C. Nha Trang
D. Huế.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?

A. Hạ Long.           
B. Việt Trì.                
C. Thanh Hóa.          
D. Phúc Yên.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây có hai khu kinh tế cửa khẩu?

A. An Giang.
B. Lạng Sơn.
C. Cao Bằng.
D. Sơn La.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Ninh?

A. Hạ Long.
B. Vinh.
C. Huế.
D. Quy Nhơn.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Hải Dương.
B. Hà Nội.
C. Hải Phòng.
D. Nam Định.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

A. Xa Mát.
B. Cầu Treo.
C. Lao Bảo.
D. Tây Trang.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây của Đồng bằng sông Hồng có quy mô trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

A. Hải Phòng.
B. Nam Định.
C. Thái Nguyên.
D. Hà Nội.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết quốc lộ nào sau đây nối vùng kinh tế Tây Nguyên với Đông Nam Bộ?

A. 14.
B. 63.
C. 61.
D. 1.

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Hải Dương.
B. Thái Nguyên.
C. Hải Phòng.
D. Nam Định.

Câu 37: Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Hòn La.
B. Vũng Áng.
C. Nghi Sơn.
D. Chu Lai.

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết các khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Thanh Thủy, Lào Cai.
B. Móng Cái, Tây Trang.
C. Cầu Treo, Cha Lo.
D. Tà Lùng, Trà Lĩnh.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com

ĐÁP ÁN:
1. C 2. B 3. D 4. A 5. C
6. D 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. B 14. C 15. B
16. C 17. C 18. B 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. D 25. A
26. A 27. D 28. A 29. D 30. C
31. A 32. B 33. D 34. A 35. A
36. B 37. D 38. C................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang