HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 47 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 47 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 47 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 47: BỘ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết tỉnh nào sau đây có cửa sông đổ ra biển?
A. Đồng Tháp. B. Trà Vinh.  
C. Hậu Giang.   D. An Giang.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Cà Mau.
B. Rạch Giá.
C. Long Xuyên.
D. Sóc Trăng.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho bết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành cơ khí?

A. Sóc Trăng.
B. Cần Thơ.
C. Rạch Giá.
D. Long Xuyên.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có cơ cấu ngành đa dạng nhất?

A. Long Xuyên.
B. Rạch Giá.
C. Cà Mau.
D. Sóc Trăng.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

A. Bình Dương.
B. Bình Phước.
C. Đồng Nai.
D. Tây Ninh.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

A. Mía.
B. Dừa.
C. Cao su.
D. Chè.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Long An.
B. Bình Phước.
C. Tây Ninh.
D. Bình Dương.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp Cà Mau không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Hóa chất.
B. Cơ khí.
C. Luyện kim.
D. Vật liệu xây dựng.

Câu 8: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết thủy điện Cần Đơn được xây dựng trên sông nào sau đây?

A. Sông Bé.
B. Đồng Nai.
C. Sài Gòn.
D. Thu Bồn.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có cơ cấu ngành đa dạng nhất?

A. Mỹ Tho.
B. Sóc Trăng.
C. Biên Hoà.
D. Tân An.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Đồng Tháp.
B. Cà Mau.
C. An Giang.
D. Kiên Giang.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Tân An.
B. Mỹ Tho.
C. Long Xuyên.
D. Kiên Lương.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các khu kinh tế ven biển nào sau đây của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

A. Định An, Bạc Liêu.
B. Định An, Năm Căn.
C. Năm Căn, Rạch Giá.
D. Định An, Kiên Lương.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

A. Mỹ Tho.
B. Kiên Lương.
C. Cần Thơ.
D. Tân An.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết núi nào sau đây nằm gần hồ Dầu Tiếng nhất?

A. Núi Bà Đen.  
B. Núi Chứa Chan.
C. Núi Braian.
D. Núi Bà Rá.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Bình Phước.
B. Bình Dương.
C. Tây Ninh.
D. Đồng Nai.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

A. An Giang, Hậu Giang.
B. Cần Thơ, Tiền Giang.
C. Bạc Liêu. Sóc Trăng.
D. Đồng Nai, Tây Ninh.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

A. Đồng Tháp.
B. Xa Mát.
C. Hà Tiên.
D. An Giang.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết đồng bằng sông Cửu Long có khoáng sản nào sau đây?

A. Chì - kẽm.
B. Than bùn.
C. Đất hiếm.
D. Apatit.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Sóc Trăng.
B. Cà Mau.
C. Cần Thơ.
D. Long Xuyên.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết loại cây trồng nào là sản phẩm chuyên môn hóa quan trọng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Mía.
B. Dừa
C. Lúa.
D. Điều.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Mộc Bài.
B. Đồng Tháp.
C. Hoa Lư.
D. Xa Mát.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết tỉnh nào sau đây có khu kinh tế cửa khẩu?

A. Bến Tre
B. Trà Vinh.
C. Tây Ninh.
D. Hậu Giang.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cần Thơ.
B. Rạch Giá.
C. Cà Mau.
D. Thủ Dầu Một.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

A. Hà Tiên.
B. An Giang.
C. Mộc Bài.
D. Đồng Tháp.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết kênh đào nào sau đây thuộc tỉnh An Giang?

A. Phụng Hiệp.
B. Kỳ Hương.
C. Rạch Sỏi.
D. Vĩnh Tế.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh, Bình Phước.
B. Đồng Nai, Bình Dương.
C. Bình Dương, Bình Phước.
D. Đồng Nai, Tây Ninh.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Vật liệu xây dựng.
B. Đóng tàu.
C. Hóa chất.
D. Cơ khí.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp Hà Tiên và Rạch Giá thuộc tỉnh nào sau đây?

A. An Giang.
B. Kiên Giang.
C. Hậu Giang.
D. Bạc Liêu.

Câu 29: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trâu được nuôi nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Bình Phước.
B. Cà Mau.
C. Trà Vinh.
D. Đồng Nai.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết kênh nào sau đây chạy sát biên giới với Cam Pu Chia?

A. Phụng Hiệp.
B. Vĩnh Tế.
C. Kỳ Hương.
D. Rạch Sỏi.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

A. Bạc Liêu. Sóc Trăng.
B. Đồng Nai, Tây Ninh.
C. An Giang, Hậu Giang.
D. Cần Thơ, Tiền Giang.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết sông Hậu đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Cổ Chiên.
B. Cửa Ba Lai.
C. Cửa Soi Rạp.
D. Cửa Định An.

Câu 33: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành chế biến nông sản?

A. Cần Thơ.
B. Sóc Trăng.
C. Kiên Lương.
D. Cà Mau.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

A. Kiên Lương.
B. Mỹ Tho.
C. Tân An.
D. Cần Thơ.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Vũng Tàu.
C. Thủ Dầu Một.
D. Biên Hòa.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang