HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 49 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 49 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 49 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 49 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 49: BỘ Công nghiệp của nước ta hiện nay
A. chỉ có ở ven biển.         B. phân bố nhiều nơi.        
C. tập trung ở núi cao. D. ít loại sản phẩm.

Câu 1: Công nghiệp nước ta hiện nay

A. chỉ xuất khẩu.
B. có nhiều ngành.
C. rất hiện đại.
D. phân bố đồng đều.

Câu 2: Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay

A. tương đối đa dạng.
B. chỉ có chế biến.
C. chỉ có khai khoáng.
D. có ít ngành.

Câu 3: Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp?

A. Thay đổi mẫu mã, hình thức.
B. Nâng cao chất lượng.
C. Hạ giá thành sản phẩm.
D. Tăng năng suất lao động.

Câu 4: Các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

A. có cơ cấu ngành hiện đại.     
B. chủ yếu có quy mô lớn.
C. phân bố không đồng đều.     
D. tập trung ở miền núi.

Câu 5: Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay

A. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.         
B. số lượng ngành còn kém đa dạng.
C. ưu tiên các sản phẩm cạnh tranh thấp.
D. nổi lên một số ngành trọng điểm.

Câu 6: Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay

A. phân bố khá đồng đều.
B. tỉ trọng giảm dần.
C. sản phẩm ít đa dạng.         
D. chuyển dịch rõ rệt.

Câu 7: Khu vực nào sau đây ở nước ta có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất?

A. Dọc Duyên hải miền Trung.
B. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
C. Đông Nam Bộ.                         
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Ngành công nghiệp dầu khí nước ta hiện nay

A. đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước.
B. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
C. cơ sở vật chất kỹ thuật chưa tiến bộ.
D. tập trung ở thềm lục địa phía Bắc.

Câu 9: Sản phẩm chuyên môn hóa công nghiệp của hướng Hà Nội - Thái Nguyên là

A. khai thác than, điện.         
B. hóa chất, giấy.
C. điện, dệt - may.                 
D. cơ khí, luyện kim.

Câu 10: Các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

A. chủ yếu có quy mô lớn.     
B. phân bố không đồng đều.
C. có cơ cấu ngành hiện đại.     
D. tập trung ở miền núi.

Câu 11: Công nghiệp nước ta hiện nay chuyển dịch theo hướng

A. chỉ tập trung tiêu dùng ở trong nước.
B. phù hợp hơn với yêu cầu thị trường.
C. tăng tỉ trọng các ngành khai khoáng.         
D. ưu tiên đầu tư cho các vùng núi cao.

Câu 12: Công nghiệp nước ta hiện nay chuyển dịch theo hướng

A. phân bố đồng đều tại khắp các vùng.
B. giảm tối đa sở hữu ngoài Nhà nước.
C. tăng tỉ trọng sản phẩm có giá trị cao.         
D. tập trung nhiều cho việc khai khoáng.

Câu 13: Ngành công nghiệp của nước ta hiện nay

A. còn kém đa dạng.
B. phân bố đồng đều.
C. phát triển rất chậm.
D. thay đổi tích cực.

Câu 14: Vùng có công nghiệp phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc ở nước ta là

A. trung du.     
B. đồng bằng.         
C. ven biển.     
D. miền núi.

Câu 15: Công nghiệp nước ta phân bố nhiều ở

A. hải đảo.     
B. đồng bằng.         
C. sơn nguyên.
D. núi cao.

Câu 16: Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?

A. Đông Nam Bộ.         
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ.         
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 17: Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

A. mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp trong hệ thống.
B. tỉ trọng của từng ngành so với giá trị của toàn ngành.
C. sự phân chia các ngành công nghiệp trong hệ thống.
D. số lượng các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thống.

Câu 18: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là

A. chế biến nông, lâm, thủy sản.
B. sản xuất hàng tiêu dùng.
C. công nghiệp điện lực.
D. khai thác và chế biến dầu khí.

Câu 19: Nguyên nhân chính hạn chế sự phát triển các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí ở phía Bắc nước ta là

A. việc xây dựng đòi hỏi vốn lớn.
B. vị trí cách xa nguồn nhiên liệu.
C. các nhà máy gây ô nhiễm môi trường.
D. nhu cầu về điện thấp.

Câu 20: Trong cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước gồm hai thành phần là

A. trung ương và địa phương.
B. trung ương và tập thể.
C. địa phương và tư nhân.
D. địa phương và cá thể.

Câu 21: Công nghiệp nước ta hiện nay

A. chỉ có khai khoáng.    
B. rất hiện đại.
C. có nhiều trung tâm.    
D. ít sản phẩm.

Câu 22: Nhiều nhà máy thuỷ điện được xây dựng ở nước ta vì

A. giá thành xây dựng thấp.
B. trình độ khoa học - kĩ thuật cao.
C. tiềm năng thuỷ điện rất lớn.
D. không tác động tới môi trường.

Câu 23: Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?

A. Chế biến dầu khí.
B. Sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Điện lực.
D. Chế biến nông - lâm - thuỷ sản.

Câu 24: Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?

A. Tây nguyên.
B. Bắc Trung bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên hải Năm Trung bộ.

Câu 25: Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 26: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
B. Tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.
C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.
D. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

Câu 27: Sản phẩm chuyên môn hóa công nghiệp của hướng Hà Nội - Việt Trì - Lâm Thao là

A. điện, dệt - may.         
B. khai thác than, điện.
C. hóa chất, giấy.         
D. cơ khí, luyện kim.

Câu 28: Sử dụng than trong sản xuất nhiệt điện ở nước ta gây ra vấn đề môi trường chủ yếu nào sau đây?

A. Cạn kiệt khoáng sản.         
B. Phá hủy tầng đất mặt.
C. Ô nhiễm không khí.         
D. Ô nhiễm nguồn nước.

Câu 29: Sản lượng điện nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh chủ yếu do tăng nhanh

A. sản lượng thuỷ điện.
B. sản lượng nhiệt điện khí.
C. sản lượng nhiệt điện than.
D. nguồn điện nhập khẩu.

Câu 30: Công nghiệp nước ta hiện nay

A. chỉ có ở đồng bằng.
B. rất ít ngành.
C. chỉ có khai thác.
D. đa dạng sản phẩm.

Câu 31: Cơ cấu sản xuất công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay

A. giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.
B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.
C. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
D. tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.

Câu 34: Công nghiệp nước ta phân bố nhiều ở

A.  hải đảo.
B. sơn nguyên.
C. ven biển.
D. núi cao.

Câu 33: Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
B. giảm mạnh tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước.
C. giảm tỉ trọng khu vực vốn đầu tư nước ngoài.
D. tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến.

Câu 34: Ngành nào sau đây ở nước ta thuộc công nghiệp năng lượng?

A. Sản xuất điện.
B. Hóa chất.
C. Luyện kim.     
D. Cơ khí.

Câu 35: Công nghiệp nước ta hiện nay

A. thu hút nhiều đầu tư.         
B. chỉ có chế biến.
C. còn thô sơ.                         
D. rất ít sản phẩm.

Câu 36: Phân bố công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta hiện nay

A. vùng trung thu nhiều hơn ven biển.
B. tập trung nhiều nhất ở miền Trung.
C. chưa có công nghiệp ở miền núi
D. có mức độ tập trung không đều.

Câu 37: Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc ở

A. Đồng Bằng sông Cửu Long.
B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên hải miền Trung.         
D. Tây Nguyên.

Câu 38: Vùng dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp là

A. Đồng bằng sông Hồng.     
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.     
D. Đông Nam Bộ.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang