HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 50 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 50 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

CÂU 50 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 50: BỘ Cây công nghiệp hàng năm được phát triển ở Đông Nam Bộ là
A. đậu tương.         B. đay.         
C. lúa gạo. D. cói.

Câu 1: Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng Đông Nam Bộ là

A. cao lanh, đá vôi.     
B. bô xít, dầu.
C. đất sét, đá vôi.
D. dầu, khí đốt.

Câu 2: Hoạt động khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ hiện nay được tiến hành tại

A. các đảo.
B. các quần đảo.
C. thềm lục địa.
D. bờ biển.

Câu 3: So với các vùng khác, Đông Nam Bộ là vùng

A. có cơ cấu kinh tế phát triển nhất.
B. có nhiều thiên tai nhất.
C. có GDP thấp nhất.                         
D. có số dân ít nhất.

Câu 4: Vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ không có hướng chuyên môn hóa nào dưới đây?

A. Nuôi trồng thủy sản.                         
B. Khai thác thủy sản.
C. Trồng cây công nghiệp hàng năm.
D. Chăn nuôi bò sữa, gia cầm.

Câu 5: Hai bể trầm tích lớn nhất nước ta là Cửu Long và Nam Côn Sơn nằm ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.                 
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 6: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để tăng hệ số sử dụng đất ở vùng Đông Nam Bộ là

A. trồng các giống cây chịu hạn tốt.
B. tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp.
C. thực hiện thay đổi cơ cấu mùa vụ.
D. xây dựng các công trình thủy lợi.

Câu 7: Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất Đông Nam Bộ?

A. Thác Mơ.     
B. Trị An.     
C. Cần Đơn.     
D. Bà Rịa.

Câu 8: Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu ở Đông Nam Bộ phục vụ cho

A. nông nghiệp                 
B. các khu chế xuất
C. đời sống và sản xuất.
D. công nghiệp-xây dựng.

Câu 9: Ở Đông Nam Bộ, tiềm năng thủy điện lớn nhất trên hệ thống sông nào?

A. Sông Đồng Nai.         
B. Sông Cửu Long.     
C. Sông Sài Gòn     
D. Sông Bé.

Câu 10: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về

A. mật độ dân số.                 
B. sản lượng lương thực.
C. giá trị hàng xuất khẩu.
D. nuôi thủy sản.

Câu 11: Khó khăn về tự nhiên của Đông Nam Bộ là

A. nhiều khoáng sản.
B. đất đai kém màu mỡ.
C. ít tài nguyên rừng.
D. mùa khô kéo dài sâu sắc.

Câu 12: Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ít có giá trị đối với Đông Nam Bộ ?

A. Khai thác, chế biến dầu khí.
B. Giao thông vận tải biển.
C. Du lịch biển.
D. Nuôi trồng thuỷ sản.

Câu 13: Thuận lợi đối với khai thác hải sản ở Đông Nam Bộ là

A. rừng ngập mặn     
B. có các ngư trường.
C. nhiều bãi biển.     
D. bãi triều rộng.

Câu 14: Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên.                         
B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.         
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 15: Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đông Nam Bộ là

A. tăng hiệu quả.         
B. bảo vệ rừng.
C. ngăn triều cường.
D. chống xói mòn đất.

Câu 16: Đông Nam Bộ có thế mạnh về

A. khai thác gỗ và lâm sản.         
B. trồng cây công nghiệp lâu năm.
C. phát triển chăn nuôi gia súc.
D. khai thác khoáng sản than đá.

Câu 17: Giải pháp quan trọng giúp Đông Nam Bộ đảm bảo đủ nguồn năng lượng điện cho các khu công nghiệp là

A. nhập khẩu năng lượng điện.
B. xây nhiều nhà máy nhiệt điện.
C. sử dụng đường dây 500 KV.
D. xây nhiều nhà máy thủy điện.

Câu 18: Cây công nghiệp hàng năm được phát triển ở Đông Nam Bộ là

A. cao su.     
B. cói.     
C. mía.
D. đay.

Câu 19: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu của việc khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. năng lượng.
B. trồng rừng.     
C. thủy lợi.     
D. bảo vệ rừng.

Câu 20: Vấn đề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với vùng khác là

A. hình thành các vùng chuyên canh.
B. phát triển nghề cá.
C. khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.
D. thu hút nhiều đầu tư.

Câu 21: Biện pháp cần thực hiện để phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. xây dựng các công trình thủy lợi.
B. thay đổi cơ cấu cây công nghiệp.
C. phát triển diện tích rừng ngập mặn.
D. mở rộng thêm diện tích đất trồng.

Câu 22: Ngành nào sau đây đã làm thay đổi mạnh mẽ nhất cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ?

A. Công nghiệp đóng tàu.
B. Chế biến thủy sản.
C. Du lịch biển đảo.         
D. Công nghiệp dầu khí.

Câu 23: Ngành nào sau đây của Đông Nam Bộ có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi phát triển công nghiệp dầu khí?

A. Du lịch biển.
B. Vận tải biển.
C. Dịch vụ dầu khí.
D. Chế biến hải sản.

Câu 24: Cây công nghiệp ngắn ngày chiếm vị trí hàng đầu ở Đông Nam Bộ là

A. đậu tương và mía.
B. thuốc lá và bông.
C. bông và dâu tằm.
D. mía và dâu tằm.

Câu 25: Vùng ven biển Đông Nam Bộ có nhiều thuận lợi để

A. trồng cây cao su.
B. thâm canh lúa nước.
C. phát triển du lịch.
D. khai thác bô-xit.

Câu 26: Đông Nam Bộ phát triển mạnh cây

A. dừa.     
B. lúa.     
C. dược liệu.     
D. cao su.

Câu 27: Cơ sở năng lượng của vùng Đông Nam Bộ từng bước được giải quyết nhờ vào

A. phát triển nguồn điện chủ yếu từ than.
B. nhập khẩu nguồn điện từ Cam-pu-chia.
C. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.
D. phát triển nguồn điện từ gió, thủy triều.

Câu 28: Đông Nam Bộ phát triển mạnh cây

A. dừa.
B. điều.
C. lúa gạo.
D. dược liệu.

Câu 29: Việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra vấn đề cấp bách là

A. tăng cường cơ sở năng lượng.     
B. xây dựng cơ sở hạ tầng.
C. thu hút lao động có kĩ thuật.     
D. đào tạo nhân công lành nghề.

Câu 30: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng trên sông nào sau đây?

A. Đồng Nai.         
B. La Ngà.     
C. Bé.     
D. Sài Gòn.

Câu 31: Đông Nam Bộ có thế mạnh nổi bật về

A. trồng rau vụ đông.         
B. trồng cây dược liệu.
C. trồng cây lương thực.
D. khai thác dầu khí.

Câu 32: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào sau đây vùng Đông Nam Bộ?

A. Đồng Nai.     
B. Bình Dương.     
C. Bình Phước.     
D. Tây Ninh.

Câu 33: Phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ ngành nào trong các ngành sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Điện tử     
B. Thủy điện
C. Sản xuất xi măng
D. Khai thác than

Câu 34: Ý nghĩa quan trọng nhất của rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là

A. có giá trị du lịch sinh thái cao.
B. bảo tồn sự đa dạng sinh học.
C. bảo tồn những di tích lịch sử.
D. diện tích nuôi trồng thủy sản.

Câu 35: Đông Nam Bộ thu hút được nguồn lao động dồi dào, là do

A. nền kinh tế phát triển năng động.
B. cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện.
C. tài nguyên khoáng sản phong phú.
D. diện tích đất xám phù sa cổ rất lớn.

Câu 36: Để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ, vấn đề nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu?

A. Thay đổi cơ cấu cây trồng.
B. Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu.
C. Bảo vệ rừng.                         
D. Phát triển thủy lợi.

Câu 37: Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của của vùng Đông Nam Bộ tăng nhanh chủ yếu do sự phát triển của ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp dệt may và da giày.     
B. Công nghiệp điện tử - tin học.
C. Công nghiệp khai thác dầu khí.             
D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 38: Phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ ngành nào trong các ngành sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Thủy điện     
B. Xi măng     
C. Tin học     
D. Khai thác than

Câu 39: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng cây công nghiệp nào sau đây?

A. Cao su.     
B. Chè.         
C. Cà phê.     
D. Dừa.

Câu 40: Dầu khí của Đông Nam Bộ là nguyên liệu cho

A. sản xuất giấy.     
B. luyện kim màu.     
C. luyện kim đen.
D. sản xuất đạm.

Câu 41: Cây cao su được trồng nhiều ở nơi nào sau đây của Đông Nam Bộ?

A. Vùng ngập mặn ven bờ biển.         
B. Trên quần đảo Côn Sơn.
C. Hạ lưu sông Sài Gòn.                         
D. Vùng đất xám trên phù sa cổ.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang