HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 52 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 52 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 52: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Bình?
A. Cha Lo.                 B. A Đớt.     
C. cầu Treo. D. Lao Bảo.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển nào sau đây nằm ở phía bắc cảng Vũng Áng?

A. Cửa Lò.
B. Nhật Lệ.
C. Thuận An.
D. Cửa Gianh.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển nào sau đây nằm ở phía nam cảng Nhật Lệ?

A. Thuận An.
B. Cửa Lò.
C. Cửa Gianh.
D. Vũng Áng.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Trị.       
B. Quảng Bình.     
C. Nghệ An.     
D. Hà Tĩnh. 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.
B. Thanh Hóa.
C. Thừa Thiên - Huế.
D. Phan Thiết.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Quảng Trị.
C. Nghệ An.
D. Thanh Hóa.

Câu 7: Dựa vào Atlat địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Hữu Nghị.
B. Cầu Treo.
C. Xà Xía.
D. Móng Cái.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?

A. Vũng Áng.
B. Nghi Sơn.
C. Hòn La.                   
D. Chân Mây - Lăng Cô.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Chân Mây - Lăng Cô thuộc tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?

A. Đà Nẵng.
B. Thừa Thiên - Huế.
C. Quảng Trị.
D. Quảng Bình.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thừa Thiên Huế.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế?

A. Vũng Áng.
B. Chân Mây - Lăng Cô.
C. Nghi Sơn.
D. Hòn La.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, hãy cho biết tuyến đường bộ nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 8.
B. Đường số 9.
C. Đường số 6.
D. Đường số 7.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.
B. Quảng Bình.
C. Nghệ An.
D. Thanh Hóa.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Cửa Gianh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Hà Tĩnh.
C. Thanh Hóa.
D. Nghệ An.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khai thác crôm có ở tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Hà Tĩnh.
C. Nghệ An.
D. Thanh Hóa.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế?

A. Na Mèo.
B. Cha Lo.
C. Nậm Cắn.
D. A Đớt.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế
B. Thanh Hóa, Nghệ An.
C. Thanh Hóa, Quảng Bình.
D. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp Huế có các ngành nào sau đây?

A. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.
B. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.
C. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.
D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Đà Nẵng.
B. Bỉm Sơn.
C. Vinh.
D. Huế.

Câu 21: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.
B. Quảng Trị.
C. Quảng Ngãi.
D. Hà Tĩnh.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Quảng Trị.
C. Hà Tĩnh.
D. Quảng Bình.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết sân bay Đồng Hới thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Trị.
D. Quảng Bình.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Trị.
D. Thanh Hóa.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây có cảng Cửa Gianh?

A. Quảng Trị.
B. Hà Tĩnh.     
C. Quảng Bình.           
D. Nghệ An.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây ở vùng Bắc Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển?

A. Thừa Thiên - Huế.
B. Nghệ An.
C. Quảng Trị.
D. Hà Tĩnh.

Câu 27: Dựa vào Atlat trang Vùng Bắc Trung Bộ, tuyến đường nào sau đây không đi qua vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường Hồ Chí Minh.
B. Quốc Lộ 5.
C. Quốc lộ 9.
D. Quốc lộ 1.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Huế.
B. Vinh.
C. Thanh Hóa.
D. Bỉm Sơn.

Câu 29: Dựa vào Atlat Địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết Bắc Trung Bộ có bao nhiêu trung tâm công nghiệp?

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết than nâu có ở tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An.
C. Quảng Trị.
D. Hà Tĩnh.

Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnhnào sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Nghệ An.
C. Thanh Hóa.
D. Hà Tĩnh.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Trị.
B. Nghệ An.
C. Quảng Bình.
D. Hà Tĩnh.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển nào sau đây không ở Bắc Trung Bộ?

A. Nhật Lệ.
B. Cam Ranh.
C. Vũng Áng.
D. Cửa Lò.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hoá.
B. Hà Tĩnh.
C. Nghệ An.
D. Quảng Bình.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Hà Tĩnh.
C. Quảng Trị.
D. Quảng Bình.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang