HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 53 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 53 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

CÂU 53 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 53: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 25 đi qua địa điểm nào sau đây?
A. Di Linh.                  B. Gia Nghĩa.       
C. Đà Lạt.                D. A Yun Pa.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 28 nối Di Linh với nơi nào sau đây?

A. Nha Trang.
B. Biên Hòa.
C. Phan Thiết.
D. Đồng Xoài.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tuyến đường biển trong nước quan trọng nhất nối Hải Phòng với nơi nào sau đây?

A. Quy Nhơn.
B. TP Hồ Chí Minh.
C. Đà Nẵng.
D. Cửa Lò.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 3 nối Hà Nội với nơi nào sau đây?

A. Bắc Kạn.
B. Hà Giang.
C. Lào Cai.
D. Lạng Sơn.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ 19 nối Tây Nguyên với cảng biển nào sau đây?

A. Dung Quất.
B. Quy Nhơn.
C. Đà Nẵng.
D. Nha Trang.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông?

A. Thuận An.
B. Hải Phòng.
C. Cửa Lò.
D. Ninh Bình.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Vũng Áng.
B. Chân Mây.
C. Thuận An.
D. Dung Quất.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quần đảo nào sau đây có sân bay?

A. Thổ Chu.
B. An Thới.
C. Nam Du.
D. Côn Sơn.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng biển?

A. Cái Lân.
B. Kiên Lương.
C. Nam Định.
D. Cam Ranh.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ 1A không đi qua thành phố nào sau đây?

A. Thanh Hóa.
B. Hòa Bình.
C. Biên Hòa.
D. Cần Thơ.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 8 nối Hồng Lĩnh với cửa khẩu nào sau đây?

A. Na Mèo.
B. Cha Lo.
C. Nậm Cắn.
D. Cầu Treo.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ nào sau đây nối Kon Tum với Quốc lộ 1?

A. Quốc lộ 24.
B. Quốc lộ 19.
C. Quốc lộ 25.
D. Quốc lộ 26.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng sông?

A. Cửa Ông.
B. Tuyên Quang.
C. Sơn Tây.
D. Trà Vinh.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 63 nối Cà Mau với nơi nào sau đây?

A. Rạch Giá.
B. Sóc Trăng.
C. Cần Thơ.
D. Bạc Liêu.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 26 nối Buôn Ma Thuột với điểm nào sau đây ?

A. Nha Trang.
B. Cam Ranh.
C. Phan Thiết.
D. Vũng Tàu.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối quốc lộ 14 với quốc lộ 1.

A. Quốc lộ 9.
B. Quốc lộ 19.
C. Quốc lộ 24.
D. Quốc lộ 27.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết sân bay nào sau đây là sân bay quốc tế?

A. Rạch Giá.
B. Nà Sản.
C. Cát Bi.
D. Liên Khương.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cửa khẩu nào sau đây không nằm trên đường biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia?

A. Lệ Thanh.
B. Mộc Bài.
C. Tây Trang.
D. Xà Xía.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông?

A. Cái Lân.
B. Hải Phòng.
C. Việt Trì.
D. Cửa Lò.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ nào sau đây không nối trực tiếp Quốc lộ 1 với Lào?

A. Quốc lộ 7.
B. Quốc lộ 6.
C. Quốc lộ 8.
D. Quốc lộ 9.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 2 nối Hà Nội với nơi nào sau đây?

A. Bắc Kạn.
B. Hà Giang.
C. Cao Bằng.
D. Mộc Châu.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 19 và 14 gặp nhau ở địa điểm nào sau đây?

A. Gia Nghĩa.
B. Pleiku.
C. Kon Tum.
D. Di Linh.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 24 và 14 gặp nhau ở địa điểm nào sau đây?

A. Gia Nghĩa.
B. Kon Tum.
C. Pleiku.
D. Buôn Ma Thuột.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường 25 nối Tuy Hòa với nơi nào sau đây?

A. Nha Trang.
B. Buôn Mê Thuột.
C. A Yun Pa.
D. Đà Lạt.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng sông?

A. Bắc Giang.
B. Cần Thơ.
C. Trà Vinh.
D. Nhật Lệ.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tuyến đường nào sau đây nối Cao Bằng và Lạng Sơn?

A. Quốc lộ 4B.
B. Quốc lộ 34.
C. Quốc lộ 3.
D. Quốc lộ 4A.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tuyến quốc lộ nào không kết nối Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quốc lộ 19.
B. Quốc lộ 20.
C. Quốc lộ 24.
D. Quốc lộ 25.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 9 nối Đông Hà với cửa khẩu nào sau đây?

A. Lao Bảo.
B. Cầu Treo.
C. Nậm Cắn.
D. Cha Lo.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng sông?

A. Thuận An.
B. Sơn Tây.
C. Bắc Giang.
D. Việt Trì.

Câu 29: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tuyến vận tải biển nào ở nước ta có chiều dài 1500km?

A. Cửa Lò - Đà Nẵng.
B. Hải Phòng - Đà Nẵng.
C. Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh.
D. Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển?

A. Chân Mây.
B. Trà Vinh.
C. Tuyên Quang.
D. Sơn Tây.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết hai tuyến đường nào sau đây nối Duyên hải Nam trung Bộ với Tây Nguyên?

A. Quốc lộ 14,19.
B. Quốc lộ 14, 20
C. Quốc lộ 19, 22.
D. Quốc lộ 19,26.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 26 nối Buôn Ma Thuột với điểm nào sau đây ?

A. Vũng Tàu.
B. Cam Ranh.
C. Nha Trang.
D. Phan Thiết.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ số 8 đi qua cửa khẩu nào sau đây?

A. Cha Lo.
B. Cầu Treo.
C. Nậm Cắn.
D. Tây Trang.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển?

A. Ninh Bình.
B. Nam Định.
C. Nhật Lệ.
D. Cần Thơ.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 19 đi qua địa điểm nào sau đây?

A.  Kon Tum.                  
B. An Khê.                        
C. A Yun Pa.                   
D. Đà Lạt.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang