HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 54 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 54 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

CÂU 54 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 54: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở ven bờ vịnh Bắc Bộ?
A. Chùa Hương.                  B. Bát Tràng.             
C. Trà cổ. D. Phủ Giầy.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở độ cao 0 - 50m?

A. Hoàng Liên.               
B. Sa Pa.             
C. Ba Bể.         
D. Cát Bà. 

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở độ cao 50 - 500m?

A. Hoàng Liên.               
B. Sa Pa.             
C. Cát Tiên.         
D. Cát Bà. 

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở độ cao trên 500m?

A. Hoàng Liên.               
B. Bến Én.             
C. Cát Tiên.         
D. Cát Bà. 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết các trung tâm du lịch nào sau đây có quy mô cùng cấp?

A. Hạ Long, Hà Nội.
B. Hải Phòng, Đà Nẵng.
C. Vũng Tàu, Nha Trang.
D. Cần Thơ, Huế.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp vùng?

A. Cần Thơ.
B. Hà Nội.
C. Đà Nẵng.             
D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Đồng Tháp.
B. Cần Thơ.
C. An Giang.
D. Cà Mau.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

A. Cát Bà.
B. Ba Bể.
C. Xuân Sơn.
D. Thanh Thủy.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.
B. Cố đô Huế.
C. Di tích Mỹ Sơn.
D. Phố cổ Hội An.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.
B. Phong Nha - Kẻ Bàng.
C. Bến Ninh Kiều.
D. Phố cổ Hội An.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tỉnh nào sau đây có 2 di sản văn hóa thế giới?

A. Thừa thiên - Huế.
B. Quảng Nam.
C. Đà Nẵng.
D. Quảng Ngãi.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết bãi biển Thiên Cầm thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.
B. Hà Tĩnh.
C. Nghệ An.
D. Quảng Ngãi.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch biển?

A. Đà Lạt.
B. Cần Thơ.
C. Hà Nội.
D. Nha Trang.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Ninh Bình?

A. Ba Bể.
B. Cúc Phương.
C. Bái Tử Long.
D. Cát Tiên.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết bãi biển Sa Huỳnh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.
B. Hà Tĩnh.
C. Nghệ An.
D. Quảng Ngãi.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp quốc gia?

A. Hạ Long.
B. Đà Nẵng.
C. Vũng Tàu.
D. Hải Phòng.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không phải cấp quốc gia?

A. Vinh.
B. Hà Nội.
C. Huế.
D. Đà Nẵng.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Núi Chúa.
B. Pù Mát.
C. Chư Mom Ray.
D. Bạch Mã.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây không phải di sản văn hóa thế giới?

A. Khe Sanh.
B. Phố cổ Hội An.
C. Cố đô Huế.
D. Di tích Mỹ Sơn.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch biển?

A. Cần Thơ.
B. Lạng Sơn.
C. Hà Nội.
D. Đà Nẵng.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết đâu không phải là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.
B. Cố đô Huế.
C. Phố Cổ Hội An.
D. Di tích Mĩ Sơn.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch biển?

A. Cần Thơ.
B. Lạng Sơn.
C. Hà Nội.
D. Đà Nẵng.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết bãi biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Mỹ Khê.
B. Sa Huỳnh.
C. Cà Ná.
D. Lăng Cô.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp vùng?

A. TP. Hồ Chí Minh.
B. Hà Nội.
C. Đà Lạt.
D. Đà Nẵng.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Núi Chúa.
B. Ba Bể.
C. Cát Tiên.
D. Côn Sơn.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp quốc gia?

A. TP. Hồ Chí Minh.
B. Lạng Sơn.
C. Vũng Tàu.
D. Nha Trang.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Vũ Quang.
B. Ba Bể.
C. Ba Vì.
D. Côn Sơn.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Pù Mát.
B. Vũ Quang.
C. Bạch Mã.
D. Yok Đôn.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch biển?

A. Đà Lạt.
B. Cần Thơ.
C. Hà Nội.
D. Nha Trang.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết khu dự trữ sinh quyển nào sau đây nằm ở trên đảo?

A. Tây Nghệ An.
B. Cù Lao Chàm.
C. Cát Tiên.
D. Mũi Cà Mau.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào nằm gần biên giới hơn trong các vườn quốc gia sau đây?

A. Biđoup - Núi Bà.
B. Bù Gia Mập.
C. Phước Bình.
D. Chư Yang Sin.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây không phải là di tích lịch sử cách mạng?

A. Đồng Kỵ.
B. Củ Tri.
C. Long Phước.
D. Tân Trào.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây thuộc cấp quốc gia?

A. Vinh.
B. Nha Trang.
C. Đà Lạt.
D. Huế.

Câu 33: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đồ Sơn.
B. Đá Nhảy.
C. Sầm Sơn.
D. Thiên Cầm.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết trung tâm du lịch Huế không có tài nguyên du lịch nào sau đây?

A. Thắng cảnh, du lịch biển.
B. Di sản văn hóa thế giới.
C. Di sản thiên nhiên thế giới.
D. Di tích lịch sử cách mạng.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia trên đảo nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cù Lao Chàm.
B. Côn Đảo.
C. Phú Quốc.
D. Bái Tử Long.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang