HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 55 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 55 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 55: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết địa điểm nào sau đây có quặng đồng?
A. Cẩm Phả.             B. Sơn Động.             
C. Na Dương.                  D. Tốc Tát.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khoáng sản nào sau đây được khai thác ở Sinh Quyền?

A. Graphit.
B. Đồng.
C. Apatit.    
D. Than đá.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết nước khoáng Kênh Gà thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Nam.      
B. Hoà Bình.          
C. Ninh Bình.    
D. Nam Định.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết hồ Ba Bể thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang.       
B. Cao Bằng.    
C. Tuyên Quang.            
D. Bắc Kạn.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Việt Trì.
B. Cẩm Phả.
C. Thái Nguyên.    
D. Hạ Long.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết ngành dệt may không phải là ngành chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp nào sau đây đây?

A. Nam Định.
B. Hải Dương.
C. Phúc Yên.
D. Hà Nội.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?

A. Vũng Áng.
B. Đình Vũ - Cát Hải.
C. Vân Đồn.
D. Nghi Sơn.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Phúc Yên.
B. Hải Dương.
C. Hà Nội.
D. Hải Phòng.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?

A. Nam Định.
B. Cẩm Phả.
C. Hạ Long.
D. Hải Phòng.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phúc Yên.
B. Hạ Long.
C. Bắc Ninh.
D. Hải Dương.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Trà Lĩnh.
B. Thanh Thủy.
C. Đình Vũ - Cát Hải.
D. Vân Đồn.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cẩm Phả.
B. Hạ Long.
C. Việt Trì.
D. Bắc Ninh.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc đồng bằng sông Hồng?

A. Hạ Long.
B. Việt Trì.
C. Nam Định.
D. Cẩm Phả.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào?

A. Lai Châu.
B. Điện Biên.
C. Hoà Bình.
D. Sơn La.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác bôxit có ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cao Bằng.
B. Hà Giang.
C. Lào Cai.
D. Lai Châu.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác apatit có tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Thái Nguyên.
B. Tuyên Quang.
C. Bắc Kạn.
D. Lào Cai.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác vàng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thái Nguyên.
B. Tuyên Quang.
C. Bắc Kạn.
D. Lạng Sơn.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác than nâu có ở tình nào sau đây ?

A. Hà Giang.
B. Cao Bằng.
C. Lai Châu.
D. Lạng Sơn.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết cây ăn quả không được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Cao Bằng.   
B. Lạng Sơn.
C. Quảng Ninh.
D. Lào Cai.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Thái Nguyên.    
B. Quảng Ninh.
C. Lạng Sơn.
D. Bắc Giang. 

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau?

A. Hải Phòng, Nam Định.            
B. Bắc Ninh, Phúc Yên.
C. Hải Phòng, Hà Nội.            
D. Bắc Ninh, Hải Dương.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lạng Sơn.
B. Quảng Ninh.
C. Cao Bằng.
D. Hà Giang.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang.
B. Yên Bái.
C. Điện Biên.
D. Lai Châu.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp với Đồng bằng sông Hồng và giáp với Bắc Trung Bộ?

A. Hòa Bình.
B. Phú Thọ.
C. Thái Nguyên.
D. Bắc Giang.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ apatit có ở tỉnh nào sau đây?

A. Lào Cai.
B. Lai Châu.
C. Yên Bái.
D. Sơn La.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết cửa khẩu nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Tây Trang.
B. Móng Cái.
C. Sơn La.
D. Na Mèo.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau?

A. Hải Phòng, Nam Định.
B. Bắc Ninh, Phúc Yên.
C. Hải Phòng, Hà Nội.
D. Bắc Ninh, Hải Dương.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có trung tâm công nghiệp nào sau đây?

A. Hải Dương.     
B. Hưng Yên.        
C. Nam Định.
D. Thái Nguyên.

Câu 28: Dựa vào Atlat địa lí trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.
B. Hải Dương.
C. Hưng Yên.
D. Bắc Ninh.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ giáp Biển Đông?

A. Quảng Ninh.
B. Bắc Giang.
C. Lạng Sơn.
D. Thái Nguyên.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Bắc Ninh.
B. Hưng Yên.
C. Phúc Yên.
D. Hải Phòng.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Trồng cây công nghiệp.  
B. Phát triển thủy điện.
C. Khai thác khoáng sản.                
D. Chăn nuôi gia cầm.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh?

A. Hà Giang.
B. Cao Bằng.
C. Sơn La.   
D. Quảng Ninh.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết hồ Ba Bể thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang.  
B. Cao Bằng.    
C. Tuyên Quang.              
D. Bắc Kạn.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy?

A. Lai Châu.
B. Bắc Kạn.
C. Sơn La.    
D. Hà Giang.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang.
B. Quảng Ninh.
C. Cao Bằng.
D. Lạng Sơn.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang