HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 56 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 56 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

CÂU 56 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 56: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có nhiều ngành nhất?
A. Hải Phòng. B. Bỉm Sơn.
C. Nam Định.                 D. Cẩm Phả.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ít ngành nhất?

A. Quảng Ngãi.
B. Thanh Hóa.
C. Nam Định.
D. Nha Trang.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp cơ khí có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Cẩm Phả.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Phan Thiết. 

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Quảng Ngãi.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Vinh. 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất nhỏ nhất?

A. Cần Thơ.
B. Sóc Trăng.
C. Biên Hòa.
D. Thủ Dầu Một.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết nơi nào sau đây là một điểm công nghiệp?

A. Huế.
B. Việt Trì.
C. Hà Giang.
D. Thái Nguyên.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có luyện kim màu?

A. Thái Nguyên.
B. Cẩm Phả.
C. Nam Định.
D. Việt Trì.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long Xuyên.
B. Cần Thơ, Cà Mau.
C. Sóc Trăng, Mỹ Tho.
D. Cà Mau, Long Xuyên.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết điểm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim màu?

A. Tĩnh Túc.
B. Hà Giang.
C. Quỳ Châu.
D. Quỳnh Lưu.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có số lượng ngành ít nhất?

A. Nha Trang.
B. Biên Hòa.
C. Hải Phòng.
D. Hà Nội.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.
B. Quảng Nam.
C. Bình Định.
D. Quảng Ngãi.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Ninh Bình.
B. Nghệ An.
C. Thanh Hóa.
D. Nam Định.

Câu 12:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm dưới 0,1 % giá trị sản xuất công nghiệp cả nước?

A. Quảng Ngãi.
B. Bình Thuận
C. Ninh Thuận.
D. Quảng Nam.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết vùng nào sau đây có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước?

A. Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Duyên hải miền Trung.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ở trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành nào sau đây?

A. Chế biến nông sản.
B. Sản xuất vật liệu xây dựng.
C. Dệt, may.
D. Cơ khí.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Phan Thiết.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Vũng Tàu. 

Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Cần Thơ.
B. Biên Hòa
C. Đà Nẵng
D. Cà Mau.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là

A. trên 120 nghì tỉ đồng.
B. từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng.
C. dưới 9 nghìn tỉ đồng.
D. từ trên 40 - 120 nghìn tỉ đồng.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây phân bố ở ven sông Hậu?

A. Long Xuyên và Cần Thơ.
B. Sóc Trăng và Rạch Giá.
C. Mỹ Tho và Trà Vinh.
D. Cà Mau và Hà Tiên.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất?

A. Việt Trì.
B. Phúc Yên.
C. Hải Phòng.
D. Hà Nội.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?

A. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
B. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
C. Hà Nội, Đà Nẵng.
D. Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long Xuyên.
B. Cà Mau, Long Xuyên.
C. Sóc Trăng, Mỹ Tho.
D. Cần Thơ, Cà Mau.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp đóng tàu có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Thanh Hóa.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Hạ Long. 

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Rạch Giá thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Cà Mau.
B. Kiên Giang.
C. An Giang.
D. Nam Định.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết mỏ nào sau đây không phải là mỏ dầu?

A. Tiền Hải.
B. Bạch Hổ.
C. Rạng Đông.
D. Hồng Ngọc.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Quy Nhơn.
B. Quảng Ngãi.
C. Nha Trang.
D. Phan Thiết.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành khai thác than đá?

A. Cẩm Phả.
B. Thanh Hóa.
C. Hưng Yên.
D. Vinh.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của một số trung tâm?

A. Hải Phòng nhỏ hơn Phúc Yên.
B. Hạ Long nhỏ hơn Nam Định.
C. Rạch Giá lớn hơn Cà Mau.
D. Thủ Dầu Một lớn hơn Nha Trang.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành công nghiệp dệt, may?

A. Cà Mau.
B. Kiên Giang.
C. Cần Thơ. 
D. Sóc Trăng. 

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Đà Nẵng.
B. Vinh.
C. Phan Thiết.
D. Sóc Trăng.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây đồng cấp với nhau?

A. Thanh Hóa và Cẩm Phả.
B. Phúc Yên và Nam Định.
C. Phan Thiết và Nha Trang.
D. Sóc Trăng và Hạ Long.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp cơ khí có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Cẩm Phả.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Phan Thiết. 

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không có ở trung tâm nào sau đây? 

A. Quảng Ngãi.
B. Nha Trang.
C. Sóc Trăng. 
D. Vinh. 

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây vùng Bắc Trung Bộ có ngành công nghiệp chế biến nông sản?

A. Huế.
B. Quảng Ngãi.
C. Vinh. 
D. Bỉm Sơn. 

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có qui mô đồng cấp?

A. Huế, Đà Nẵng.
B. Quảng Ngãi, Nha Trang.
C. Phan Thiết, Quảng Ngãi. 
D. Bỉm Sơn, Quy Nhơn. 

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Huế và Đà Nẵng đều có ngành nào sau đây?

A. Điện tử.
B. Hóa chất, phân bón.
C. Đóng tàu.
D. Cơ khí.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang