HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 57 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 57 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023

CÂU 57 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 57: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Bình Phước? 
A.  Yun Pa.         B. Đồng Xoài.             
C. Bảo Lộc. D. Gia Nghĩa.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Lâm Đồng?

A. Gia Nghĩa.    
B. Pleiku.       
C. Kon Tum.
D. Đà Lạt.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Nha Trang.    
B. Gia Nghĩa.       
C. Quy Nhơn.
D. Tuy Hòa.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Điện Biên.
B. Lai Châu.
C. Thái Bình.
D. Sơn La.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Vinh.
B. Cẩm Phả.
C. Hải Dương.
D. Đà Nẵng.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Tây Nguyên?

A. Đà Lạt.
B. Kon Tum.
C. Pleiku.
D. Buôn Ma Thuật.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Nam Định.
B. Phú Thọ.
C. Lạng Sơn.
D. Đắk Nông.

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết thành phố Vinh thuộc đô thị loại mấy?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thi ̣nào sau đây là đô thị ̣đặc biệt?

A. Hải Phòng.
B. Cần Thơ.
C. Hà Nội.
D. Đà Nẵng.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Bình Định?

A. Quy Nhơn.
B. Tam Kỳ.
C. Tuy Hòa.
D. An Khê.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số thấp nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Nghệ An.
B. Thanh Hóa.
C. Quảng Bình.
D. Hưng Yên.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Bình Thuận?

A. Biên Hoà.
B. Bảo Lộc.
C. Cam Ranh.
D. Phan Thiết.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1?

A. Nha Trang.
B. Hải Phòng.
C. Hà Nội.
D. Nam Định.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây không phải đô thị loại 2?

A. Nam Định.
B. Vinh.
C. Vũng Tàu.
D. Biên Hòa.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Bình?

A. Đồng Hới.
B. Vinh.
C. Đông Hà.
D. Tam Kỳ.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết Bảo Lộc là đô thị thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lâm Đồng.
B. Bình Thuận.
C. Đồng Nai.
D. Bình Phước.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây không phải là đô thị loại 1?

A. Hải Phòng.
B. Huế.
C. TP. Hồ Chí Minh.
D. Đà Nẵng.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Biên Hòa.
B. Gia Nghĩa.
C. Phan Thiết.
D. Cao Lãnh.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa.
B. Mỹ Tho.
C. Phan Thiết.
D. Cao Lãnh.

Câu 19: Căn cứ vào At lat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết các đô thị loại 1 nào sau đây do Trung ương quản lí?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
B. Đà Nẵng, Huế.
C. Hải Phòng, Đà Nẵng.
D. Biên Hòa, Cần Thơ.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Lai Châu.
B. Lào Cai.
C. Bình Dương.
D. Gia Lai.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Hưng Yên.
B. Cao Bằng.
C. Lạng Sơn.
D. Bình Phước.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số thấp nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Nam Định.
B. Phú Thọ.
C. Ninh Bình.
D. Đắk Nông.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây không phải là đô thị loại 1?

A. Hải Phòng.
B. Huế.
C. Cần Thơ.
D. Đà Nẵng.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, đô thị nào sau đây có dân số trên 1.000.000 người?

A. Hải Phòng.
B. Việt Trì.
C. Tuy Hòa.
D. Vĩnh Long.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết hai đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hoá, Vinh.
B. Thanh Hóa, Huế.
C. Vinh, Huế.
D. Vinh, Hà Tĩnh.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào có mật độ dân số cao nhất trong các đô thị sau đây?

A. An Khê.       
B. Pleiku.           
C. A Yun Pa.
D. Kon Tum.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Tuy Hòa.
B. Cam Ranh.
C. Phan Thiết.
D. Nha Trang.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng.
B. Cần Thơ.
C. Hải Phòng.
D. Huế.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 500 001 - 100 0000 người?

A. Thái Nguyên.
B. Hải Phòng.
C. Quảng Ngãi.
D. Biên Hòa.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Vinh.
B. Cẩm Phả.
C. Hải Dương.
D. Đà Nẵng.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Tuy Hòa.
B. Cam Ranh.
C. Phan Thiết.
D. Nha Trang.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết phần lớn lãnh thổ tỉnh Kon Tum có mật độ dân số là bao nhiêu?

A. Dưới 50 người/km2.
B. Từ 50 - 100 người/km2.
C. Từ 101 - 200 người/km2.
D. Từ 201 - 500 người/km2.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 200 001 - 500 000 người?

A. Quy Nhơn.
B. Cần Thơ.
C. Biên Hòa.
D. Hà Nội.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số thấp nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Thái Bình.
B. Vĩnh Long.
C. Quảng Ngãi.
D. Sơn La.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Điện Biên.
B. Hậu Giang.
C. Hà Giang.
D. Kon Tum.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang