HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 58 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 58 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, NĂM 2023
CÂU 58: BỘ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với tỉnh Thanh Hóa?
A. Quảng Trị.                B. Quảng Bình.               
C. Nghệ An. D. Hà Tĩnh.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với tỉnh Khánh Hòa ở phía Bắc?

A. Ninh Thuận.       
B. Phú Yên.               
C. Nghệ An.
D. Hà Tĩnh.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trong Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta có vĩ độ cao nhất? 

A. Hà Giang.         
B. Khánh Hòa                  
C. Điện Biên                      
D. Cà Mau. 

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc?

A. Phú Thọ.
B. Lai Châu.
C. Yên Bái.
D. Sơn La.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp Trung Quốc, vừa giáp Lào?

A. Điện Biên.
B. Lào Cai.
C. Sơn La.
D. Lai Châu.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết điểm cực Tây phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.
B. Cà Mau.
C. Hà Giang.
D. Điện Biên.

Câu 6:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính,  cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố nào  sau đây?

A. Khánh Hòa.
B. Bình Thuận.
C. Ninh Thuận.            
D. Bà Rịa - Vũng Tàu.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc?

A. Lào Cai.
B. Tuyên Quang.
C. Hà Giang.
D. Cao Bằng.

Câu 8: Căn cứ vào At lát Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt - Lào?

A. Hà Tĩnh.
B. Phú Thọ.
C. Bình Dương.
D. Cao Bằng.

Câu 9: Căn cứ vào At lát Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia?

A. Quảng Bình.
B. Quảng Nam.
C. Quảng Trị.
D. Long An.

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh/thành phố nào sau đây không giáp với biển?

A. Quảng Ngãi.
B. Hải Dương.
C. Hải Phòng.
D. Nam Định

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?

A. Lạng Sơn.
B. Sơn La.
C. Lào Cai.
D. Quảng Ninh.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

A. Phú Yên.
B. Quảng Ngãi.
C. Nam Định.
D. Hưng Yên.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc?

A. Điện Biên.
B. Yên Bái.
C. Tuyên Quang.
D. Sơn La.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Cam-pu-chia?

A. Long An.
B. Quảng Trị.
C. Quảng Nam.
D. Quảng Bình.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới với Lào?

A. Quảng Ninh.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Nam.
D. Quảng Trị.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?

A. Phú Thọ.
B. Hà Tĩnh.
C. Bình Dương.
D. Cao Bằng.

Câu 17:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính,  cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?

A. Kon Tum.
B. Sơn La
C.   Điện Biên.
D. Gia Lai.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc?

A. Sơn La.
B. Thanh Hóa.
C. Quảng Bình.
D. Lào Cai.

Câu 19:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính,  cho biết điểm cực Nam trên đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Cà Mau.
B. Sóc Trăng.
C. Kiên Giang.
D. An Giang.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính,cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

A. Kiên Giang.
B. An Giang.
C. Đồng Tháp.
D. Cà Mau.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Hà Giang.
B. Điện Biên.
C. Gia Lai.
D. Cà Mau.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

A. Lâm Đồng.
B. Ninh Thuận.
C. Bình Phước.
D. Bình Thuận.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

 A. Quảng Nam.
B. Quảng Ngãi.
C. Bình Định.
D. Phú Yên.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trong Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta có vĩ độ thấp  nhất? 

A. Hà Giang.           
B. Khánh Hòa               
C. Điện Biên
D. Cà Mau. 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với tỉnh Thanh Hóa?

A. Quảng Trị.          
B. Quảng Bình.
C. Nghệ An.
D. Hà Tĩnh.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết thành phố trực thuộc Trung ương nào của nước ta tiếp giáp Biển Đông?

A. Hà Nội.
B. Cần Thơ.
C. Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Nha Trang.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào có đường biên giới dài nhất với Lào trong các tỉnh sau đây?

A. Hà Tĩnh.
B. Thanh Hoá.
C. Nghệ An.
D. Quảng Trị.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây nằm giữa sông Tiền và sông Hậu?

A. Hậu Giang.
B. Sóc Trăng.
C. Vĩnh Long.
D. Bạc Liêu.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trong Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta có vĩ độ thấp nhất? 

A. Hà Giang.         
B. Khánh Hòa              
C. Điện Biên                      
D. Cà Mau. 

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây có đường bờ biển? 

A. Lạng Sơn.         
B. Hà Giang.            
C. Quảng Ninh.         
D. Cao Bằng.

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây không có đường bờ biển? 

A. Lạng Sơn.         
B. Nam Định.          
C. Quảng Ninh.           
D. Thanh Hóa.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết thành phố nào sau đây là tỉnh lị của Phú Thọ?

A. Phủ Lý.
B. Việt Trì.
C. Hạ Long.
D. Vĩnh Yên.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết thành phố nào sau đây là tỉnh lị của Quảng Trị?

A. Đồng Hới.
B. Huế.
C. Đông Hà.
D. Vinh.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết mũi Dinh thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Khánh Hòa.                    
B. Phú Yên.
C. Ninh Thuận.
D. Bình Thuận.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Bạc Liêu.
B. Cà Mau.
C. Sóc Trăng.
D. Kiên Giang.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết đảo Bạch Long Vĩ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hải Phòng.   
B. Cà Mau.    
C. Sóc Trăng.      
D. Quảng Ninh.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang