HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 59 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 59 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 59: BỘ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây có đỉnh cao nhất?
A. Pu Si Lung.                 B. Kiều Liếu Ti.                    
C. Tây Côn Lĩnh.                    D. Pu Tha Ca.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Tây Côn Lĩnh.
B. Kiều Liêu Ti.
C. Pu Tha Ca
D. Phu Luông.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết khu vực nào cao nhất trên lát cắt C - D?

A. Cao nguyên Mộc châu.
B. Núi Phu Pha Phong.
C. Núi Phu Luông.
D. Núi Phanxipang.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ không có hướng Tây Bắc - Đông Nam?

A. Pu Đen Đinh.
B. Pu Sam Sao.
C. Hoàng Liên Sơn.
D. Phu Luông.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc?

A. Phu Luông.
B. Kiều Liêu Ti.
C. Tây Côn Lĩnh.
D. Pu Tha Ca.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Tam Đảo
B. Phu Luông.
C. Phanxipăng.
D. Pu Trà.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng tây bắc - đông nam?

A. Con Voi.
B. Cai Kinh.
C. Ngân Sơn.
D. Phu Luông.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng tây bắc - đông nam?

A. Trường Sơn Bắc.
B. Đông Triều.
C. Pu Đen Đinh.
D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Kiều Liêu Ti.
B. Pha Luông.
C. Phu Luông.
D. Phu Pha Phong.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Phu Luông.
B. Pu Si Lung.
C. Pu Tha Ca.
D. Pu Huổi Long.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Đông Triều.
B. Ngân Sơn.
C. Cai Kinh.
D. Hoành Sơn.

Câu 11:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất?

A. Pu Hoạt.
B. Phu Luông.
C. Pu Huổi Long.
D. Pu Trà.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Tây Côn Lĩnh.
B. Phanxipăng.
C. Pu Trà.
D. Phu Luông.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

A. Sông Cả.
B. Sông Mã.
C. Sông Đà.
D. Sông Hồng.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Kiều Liêu Ti.
B. Phanxipăng.
C. Tây Côn Lĩnh.
D. Pu Tha Ca.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng Tây Bắc - Đông Nam?

A. Bạch Mã.
B. Pu Đen Đinh.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Đông Triều.
B. Ngân Sơn.
C. Cai Kinh.
D. Hoành Sơn.

 Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây nằm ở tả ngạn sông Hồng?

A. Tây Côn Lĩnh.                 
B. Pu Si Lung.                       
C. Phu Luông.
D. Tản Viên.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết cao nguyên nào sau đây không phải là cao nguyên badan?

A. Kom Tum.
B. Đăk Lăk.
C. Mộc Châu.
D. Mơ Nông.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Pu Tha Ca.
B. Kiều Liêu Ti.
C. Tây Côn Lĩnh.
D. Mẫu Sơn.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc - đông nam?

A. Pu Đen Đinh.  
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Bạch Mã.
D. Trường Sơn Bắc.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết cao nguyên nào sau đây có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam?

A. Mơ Nông.
B. Kon Tum.
C. Lâm Viên.
D. Đắk Lắk.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào cao nhất miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

A. Vọng Phu
B. Kon Ka Kinh
C. Chư Yang Sin.
D. Ngọc Linh

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết lát cắt A - B từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sông Cái đi qua đỉnh núi nào sau đây?

A. Bi Doup.
B. Lang Bian.
C. Chư Yang Sin.
D. Chứa Chan.

Câu 24: Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi Lang Bian thuộc cao nguyên nào sau đây?

A. Mơ Nông.
B. Di Linh.
C. Lâm Viên.
D. Kom Tum.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào cao nhất trong các núi sau đây?

A. Ngọc Linh.
B. Vọng Phu.
C. Bi Doup.
D. Ngọc Krinh.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào cao nhất trong các núi nào sau đây?

A. Vọng Phu.
B. Chư Yang Sin.
C. Nam Decbri.
D. Chư Pha.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào cao nhất trong các núi sau đây?
A. Braian.
B. Bà Rá.
C. Bi Doup.
D. Lang Bian.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi cao nhất trong các núi sau đây?

A. Chư Pha.
B. Nam Decbri.
C. Ngọc Krinh.
D. Kon Ka Kinh.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Mơ Nông?

A. Lang Bian.
B. Nam Decbri.
C. Braian.
D. Vọng Phu.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết các vịnh biển Vân Phong, Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Ngãi.
D. Khánh Hoà.

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết tuyến đường số 19 đi qua đèo nào sau đây?

A. Đèo An Khê.
B. Đèo Phượng Hoàng.
C. Đèo Ngoạn Mục.
D. Đèo Cả.

Câu 32: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào cao nhất dãy Trường Sơn Nam ?

A. Lang Bi Ang.
B. Ngọc Linh.
C. Bi Duop.
D. Chư Yang Sin.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam?

A. Kon Ka Kinh.
B. Ngọc Linh.
C. Bà Đen.
D. Lang Bian.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao trên 2500m? 

A. Kon Ka Kinh.       
B. Ngọc Krinh. 
C. Ngọc Linh.         
D. Chư Pha.

 Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đỉnh núi nào sau đây nằm trên cánh cung Đông Triều?

A. Tam Đảo.  
B. Yên Tử.
C. Phia Uắc.
D. Mẫu Sơn.

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết đèo Ngang nằm ở dãy núi nào sau đây?

A. Bạch Mã.  
B. Giăng Màn.
C. Hoành Sơn.
D. Con Voi.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang