HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 61 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 61 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 61: Bộ Vào mùa mưa bão ở khu vực đồng bằng nước ta thường xảy ra
A. lũ quét.         B. cháy rừng.
C. hạn mặn         D. ngập lụt.

Câu 1: Ngập úng ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long gây hậu quả nghiêm trọng cho vụ lúa nào sau đây?

A. Hè thu.
B. Chiêm xuân.
C. Đông xuân.
D. Mùa.

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. mưa lớn và triều cường.
B. bão lớn và lũ nguồn về.
C. không có đê sông ngăn lũ.
D. mưa bão trên diện rộng.

Câu 3: Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ít nghiêm trọng nhất ở vùng nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.
B. Miền Bắc.
C. Tây Nguyên.
D. Nam Bộ.

Câu 4: Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ít nghiêm trọng nhất ở nơi nào sau đây?

A. Tây Nguyên.
B. Miền Bắc.
C. Nam Trung Bộ.
D. Nam Bộ.

Câu 5: Khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của động đất?

A. Đông Bắc.
B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.
D. Tây Bắc.

Câu 6: Lũ quét ở nước ta thường gây ra

A. động đất.
B. sương muối.
C. xói mòn.
D. cháy rừng.

Câu 7: Vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây khô nóng là

A. Bắc Trung Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Tây Bắc.

Câu 8: Vùng đồi trung du nước ta là nơi thường có

A. nhiễm mặn đất.
B. sạt lở bờ biển.
C. sóng thần.
D. xói mòn đất.

Câu 9: Vùng đồng bằng sông Hồng chịu lụt úng không phải do

A. diện mưa bão rộng.
B. mật độ xây dựng cao.
C. diện tích đồng bằng rộng.
D. xung quanh có đê bao bọc.

Câu 10: Vùng nào sau đây chịu ngập úng nghiêm trọng nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 11: Vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

A. ngập lụt.
B. lũ quét.
C. động đất.
D. sóng thần.

Câu 12: Vùng thường xảy ra lũ quét nhất nước ta là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Tây Nguyên.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 13: Biện pháp hạn chế thiệt hại do bão gây ra ở vùng núi nước ta là

A. chống ngập mặn.
B. củng cố đê biển.
C. đắp đê sông.
D. phòng chống lũ quét.

Câu 14: Vùng nào sau đây ít xảy ra động đất nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Nam Trung Bộ.

Câu 15: Rét hại ít xảy ra ở khu vực nào sau đây?

A. ven biển Bắc Trung Bộ.
B. Tây Bắc Bộ
C. Đông Bắc Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 16: Biện pháp hạn chế thiệt hại do bão gây ra ở vùng đồng bằng nước ta là

A. xây hồ thủy điện.
B. sơ tán dân.
C. chống hạn mặn.
D. mở rộng đô thị.

Câu 17: Biện pháp để phòng chống khô hạn lâu dài ở nước ta là

A. xây dựng công trình thủy lợi.
B. trồng rừng phủ xanh đất trống.
C. bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.
D. quản lí sử dụng đất hợp lí.

Câu 18: Biện pháp có hiệu quả để hạn chế hậu quả do hạn hán ở nước ta gây ra là

A. trồng rừng trên vùng đồi núi.
B. định cư đồng bào dân tộc thiểu số.
C. xây dựng các hồ thủy điện.
D. xây dựng hệ thống thủy lợi.

Câu 19: Thiên tai nào sau đây thường xảy ra ở ven biển nước ta?

A. Lũ quét.
B. Cát bay.
C. Sóng thần.
D. Trượt đất.

Câu 20: Thiên tai nào sau đây thường xảy ra ở vùng núi nước ta?

A. Lũ quét.
B. Cát bay.
C. Lụt úng.
D. Ngập mặn.

Câu 21: Hiện tượng sương muối xảy ra nhiều nhất ở khu vực nào sau đây của nước ta?

A. Miền núi phía Bắc.
B. Đồng bằng Bắc Bộ.
C. Vùng ven biển Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.

Câu 22: Tại vùng biển nước ta, động đất tập trung chủ yếu ở

A. ven biển Bắc Trung Bộ.
B. vịnh Bắc Bộ.
C. ven biển Nam Trung Bộ.
D. vịnh Thái Lan.

Câu 23: Ngập lụt ở nước ta

A. tập trung tại vùng đồi núi.
B. xảy ra trong mùa mưa.
C. chỉ ảnh hưởng đến sản xuất.
D. hoàn toàn do triều cường.

Câu 24: Hạn hán ở nước ta

A. chỉ có tại nơi khuất gió.
B. chỉ xảy ra ở miền núi.
C. kéo dài nhất tại miền Bắc.
D. xảy ra trong mùa khô.

Câu 25: Lũ quét ở nước ta thường gây ra

A. động đất.
B. sương muối.
C. xói mòn.
D. cháy rừng.

Câu 26: Miền núi nước ta là nơi thường xảy ra

A. sạt lở đất.
B. hạn mặn.
C. lụt úng.
D. sóng thần.

Câu 27: Mùa khô thường kéo dài 6 - 7 tháng ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Nam Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Cực Nam Trung Bộ
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 28: Đồng bằng nước ta là nơi thường xảy ra

A. sóng thần.
B. lũ quét.
C. lũ nguồn.
D. nhiễm mặn đất.

Câu 29: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. mưa lớn và triều cường.
B. bão lớn và lũ nguồn về.
C. không có đê sông ngăn lũ.
D. mưa bão trên diện rộng.

Câu 30: Vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão là

A. ven biển Nam Bộ.
B. ven biển Trung Bộ.
C. ven biển đồng bằng sông Hồng.
D. ven biển Nam Trung Bộ.

Câu 31: Chống bão ở nước ta phải luôn kết hợp với chống

A. hạn hán.
B. động đất.
C. sương muối.
D. ngập lụt.

Câu 32: Biện pháp nào sau đây không được áp dụng khi phòng chống bão?

A. Củng cố công trình đê biển.
B. Sơ tán người dân khi có bão.
C. Khuyến khích tàu thuyền ra khơi.
D. Trồng rừng phòng hộ ven biển.

Câu 33: Vùng bờ biển nước ta thường xảy ra

A. lũ nguồn.
B. lũ quét.
C. sóng thần.
D. bão.

Câu 34: Lũ quét ở nước ta

A. chỉ gây thiệt hại về người.
B. luôn được dự báo chính xác.
C. tập trung trong mùa mưa.
D. xảy ra ở đồng bằng rộng.

Câu 35: Vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

A. động đất.
B. ngập lụt.
C. sóng thần.
D. lũ quét.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang